Geplaatst op: 27-02-2019
Auteur: Marc Gerlings

Valt het draagvlak voor toerisme van de inwoners in Limburg mee of tegen?

60% Limburgers steunt toerisme in de gemeente

Valt het draagvlak voor toerisme van de inwoners in Limburg mee of tegen?

Een meerderheid van de inwoners van de Zuid-Limburgse gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul ziet toeristen graag komen. Dat blijkt uit een enquête van het Belgische onderzoeksbureau Toerisme Vlaanderen onder 2400 Zuid-Limburgers in opdracht van de Provincie Limburg. De overlast van toerisme wordt ook volop ervaren.


Doel van het onderzoek was het draagvlak voor toerisme te meten. "Draagvlak onder de inwoners is erg belangrijk”, aldus gedeputeerde Eric Geurts, verantwoordelijk voor toeristisch beleid. "Het gaat niet alleen om omzetcijfers en banen. Het gaat er ook om hoe de inwoners omgaan met toerisme, hoe ze de impact ervaren en of ze hun mening kunnen uiten.”


De 2400 ondervraagden gaven afgelopen zomer antwoord op tientallen vragen en stellingen over onder meer economische impact, overlast en gewenste ontwikkelingen. Het algemene beeld is positief, zo blijkt uit de conclusies. Acht van de tien geënquêteerden menen dat toerisme de lokale economie versterkt. Bijna evenveel mensen zien een positieve invloed op overheidsinvesteringen en winkelaanbod in hun gemeente door het toerisme. Ook voelen veel ondervraagden zich trots omdat toeristen hun gemeente of stad bezoeken. Maastricht is hiermee koploper met 77 procent.


6 op de 10 inwoners zegt het toerisme in hun gemeente te steunen, 7 op de 10 wil dat hun gemeente een toeristische bestemming blijft. De Zuid-Limburger blijkt bovendien een ware ambassadeur te zijn want 3 op de 4 inwoners zegt toeristen graag te helpen als ze een vraag hebben.


Verschillen tussen gemeenten

Ondanks de overwegend positieve uitkomst van dit onderzoek, 60% van de ondervraagden reageerde positief en 30% neutraal, wordt er ook gekeken naar verbeterpunten. In de beantwoording worden verschillen tussen de gemeenten geconstateerd. In de gemeenten Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul wordt meer overlast ervaren dan in de gemeenten Meerssen, Eijsden-Margraten, Vaals en Maastricht. 


Ruim een kwart van de ondervraagden, 27 procent, vindt dat de leefbaarheid vermindert door verkeersproblemen, meer afval in de straten, een duurder leven en hogere criminaliteit. Veelal gaat het dan om overlast door fietsers, motoren en parkeerproblemen. Meer dan 75 procent noemt een beter openbaar vervoer als belangrijk verbeterpunt.


Het oppakken van de aandachtspunten is een regionale opgave en een belangrijke bouwsteen voor de visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg. De regio Zuid-Limburg werkt samen om de beleving van het toerisme in Zuid-Limburg positief te laten zijn.


Geurts: "Positief gevoel"

Gedeputeerde Eric Geurts, verantwoordelijk voor toerisme, laat weten blij te zijn met het onderzoek. "Het rapport vormt een goede basis om met de sector zelf, de Provincie en gemeenten en uiteraard input van de burgers te kijken waar verbeterpunten zitten en ook waar we de sterke punten verder kunnen uitbouwen. Hoe positiever het gevoel, des te gastvrijer de ontvangst. En daar gaat het om in de toeristische sector.”

Trefwoorden: toerisme, balans, overtoerisme, druk, onderzoek
Vacature

||| Blogs |||

08/04/19
2019: het jaar voor nationaal toeristisch beleid
2019 wordt hét jaar waarin het Rijk haar rol pakt om te sturen op een gebalanceerde ontwikkeling van het inkomende en binnenlands toerisme in Nederland. Een ontwikkeling waarbij economie, samenleving en leefomgeving met elkaar in samenhang worden bekeken. Een ontwikkeling waarin lasten worden gedeeld en bovenal: kansen worden benut!
14/02/19
Iamst(erdam)upid
Iamst(erdam)upid
14/02/19 · Beleid · Toerisme · Han Verheijden | Lees meer
Begin december 2018 zijn de rood-witte "Iamsterdam’ letters van het Museumplein gehaald. Het is ge...
28/01/19
Overtoerisme dankzij of ondanks DMO’s?
Het was weer lachen in het vuistje in het najaar met pijn in de portemonnee! Wie op Black Friday no...
14/01/19
Oude strijder
Er waren mij de laatste jaren al heel wat kwalificaties opgespeld en toch heb ik er weer een nieuw...
27/12/17
Wake-up call: maak cultuurhistorische binnensteden beleefbaar
De tijd van achteroverleunen is voorbij voor steden met een historisch stadshart. Ook zij moete...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

24/05/19
Oneerlijke concurrentie gemeente sluit trailerhelling
Een geval van oneerlijke concurrentie in de haven van Harlingen kan van invloed zijn op meer locaties.
22/05/19
Toerisme in Europa groeit stevig in eerste kwartaal 2019
De hoogste groeicijfers in het toerisme in het eerste kwartaal van 2019 worden behaald in Azië (+...
21/05/19
ABN AMRO: Nederlands toerisme blijft sterk groeien
Door de welvaartsgroei en de grotere bereikbaarheid van bestemmingen blijft het toerisme in Nederland ook in de komende jaren stijgen. De groei in de regio is sterker dan op de toeristische hotspots. Dat schrijft ABN AMRO in haar nieuwste Prognose Leisure 2019-2020.
20/05/19
Songfestival als vliegwiel voor Holland City Strategie
NBTC Holland Marketing sprong vandaag al handig in op de overwinning van Duncan Laurence op het Songfestival. NBTC wil rond het Songfestival de minder bekende plekken van Nederland in de etalage zetten en hoopt dat het evenement als vliegwiel werkt voor de Holland City Strategie.
20/05/19
Exclusief voor leden
Top 10 steden meeste vierkante meters park per inwoner
Voor recreatie is het een opvallende top 10: de verhouding tussen het aantal vierkante meters park van een stad en het aantal inwoners.
16/05/19
Geopark Peelhorst en Maasvallei gaat door
De provincie Noord-Brabant ondersteunt het initiatief van de streek om te komen tot het Geopark Pe...
16/05/19
Exclusief voor leden
Nieuwe systematiek voor Amsterdamse toeristenbelasting
De gemeente Amsterdam gaat 300 miljoen euro in de stad investeren. Bezoekers moeten ook meer gaan betalen aan de stad.
16/05/19
Ondernemen in grensregio Limburg
Lydia Peeters, de Vlaamse minister van Financiën, benadrukt het belang van Euregionaal ondernemen m...
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk