Geplaatst op: 21-02-2019
Auteur: Redactie
PleisureWorld NRIT

40 miljoen euro voor versteviging Nederlands erfgoed

40 miljoen euro voor versteviging Nederlands erfgoed

Met een investering van 20 miljoen euro wil minister Ingrid van Engelshoven (cultuur) het erfgoed in de dagelijkse leefomgeving versterken. Provincies en gemeenten verdubbelen dit bedrag tot een totaal van 40 miljoen euro. De minister ondertekende daartoe de Erfgoed Deal met alle partijen. Mariëtte Pennarts, gedeputeerde provincie Utrecht, ondertekent de deal namens het Interprovinciaal Overleg (IPO).


De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen OCW, BZK, IenW, LNV, IPO, VNG, FIM, FGM, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK).

Grote ruimtelijke opgaven

 

"De Erfgoed Deal helpt ons om cultuur en erfgoed een stevige positie te geven in de grote ruimtelijke transities waar we in Nederland voor staan”, aldus Pennarts. "De energietransitie, klimaatadaptatie, de woningbouw- en mobiliteitsopgaven: het zijn óók ontwerpopgaven. En daaraan kunnen cultuur en erfgoed een belangrijke bijdrage leveren: erfgoed omdat cultuurhistorische waarden in het landschap randvoorwaarden creëren en een inspiratiebron zijn, cultuur omdat creativiteit, kunst en vormgeving helpen om het eindresultaat aantrekkelijk en acceptabel te maken.

Hoger kwaliteitsniveau

 

In de Erfgoed Deal worden afspraken gemaakt over het behoud en het gebruik van erfgoed bij de grote ruimtelijke opgaven van dit moment: energietransitie en verduurzaming, klimaatadaptatie en stedelijke groei en krimp.  Oude landschapsstructuren kunnen zo leidend zijn bij de inrichting van beekdalen om water vast te houden en historische zichtlijnen kunnen een belangrijk uitgangspunt zijn bij hoogbouwvisies. Door goede initiatieven en projecten vanuit de Erfgoed Deal financieel te ondersteunen en bij elkaar te brengen in een uitvoeringsprogramma zorgen we voor een betere en mooiere leefomgeving waarin ons verleden nog herkenbaar is. Met de investeringen worden de initiatieven naar een hoger kwaliteitsniveau getild. Initiatieven die raken aan de hoofdthema’s kunnen worden ondersteund.

Topics:Cultuur
Trefwoorden: cultuur, monumenten, werelderfgoed
Vacature

||| Blogs |||

13/12/18
Recreatieondernemer: generalist of specialist?
Na de Tweede Wereldoorlog werd het verschijnsel toerisme maatschappelijk steeds belangrijker. Vo...
06/09/18
Van marketing naar mattering
Van marketing naar mattering
06/09/18 · Cultuur · Hanita van der Schaaf | Lees meer
Column van Hanita van der Schaaf over Culturele Hoofdstad van Europa 2018, Leeuwarden
28/06/16
‘Distinctive Dutch story’ voor kastelen en buitenplaatsen
Eén van de speerpunten van NBTC Holland Marketing is het stimuleren van de regionale spreidi...
01/04/16
Wordt cultuurtoerisme bedreigd?
Wordt cultuurtoerisme bedreigd?
01/04/16 · Cultuur · Toerisme · Vakanties · Han Verheijden | Lees meer
Naast mijn werk als lector en adviseur ben ik ook actief als vrijwilliger. PUM (een initiatief van ...
27/05/15
New cultural venue management, need or nonsense?
Op de NHTV Academy for Leisure is één van de postpropedeutische specialisatietrac...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

24/05/19
Bauhausfest is slotweekend Boijmans voor de renovatie
Het is de allerlaatste kans om het museum in Rotterdam te bezoeken voor de renovatie van het museumg...
24/05/19
Kunst en zonnepark gecombineerd
Op vrijdagochtend 24 mei 2019 presenteren Rotterdam, Sunny Site Up, Greenchoice en Texel4Trading de ...
21/05/19
Weer paviljoen Rijksmuseum op Zwarte Cross
Geen nieuws maar wel een mooie cross-over tussen musea en evenementen. Voor het tweede jaar heeft het Rijksmuseum een pop-up paviljoen op de Zwarte Cross.
17/05/19
Tentoonstelling Zeeuws Museum op drie locaties met fietstocht
Het Zeeuws Museum opent volgende week zaterdag een bijzondere tentoonstelling die niet ophoudt bij de muren van het museum. De tentoonstelling Nooit meer werken bestaat ook uit een fietstocht en tijdelijke locaties in andere gemeenten.
16/05/19
Geopark Peelhorst en Maasvallei gaat door
De provincie Noord-Brabant ondersteunt het initiatief van de streek om te komen tot het Geopark Pe...
16/05/19
Exclusief voor leden
David Lynch succes, 12.000 punten American Cherry Pie verkocht
Leisure, de combinatie van functies in de vrijetijdssector maakt dat de som van de bezoekers veel ...
15/05/19
Archeo Route Limburg wordt netwerk met 16 extra belevingsplekken
De Archeo Route Limburg laat de bezoeker verhalen ontdekken achter archeologische vondsten in Limbu...
10/05/19
Brabant maakt Tweede Wereldoorlog beleefbaar met Dilemma Doolhof
In Noord-Brabant wordt de herdenking van 75 jaar bevrijding bijzonder aangepakt met het project Brabant Remembers. Een van de icoonprojecten is het Dilemma Doolhof.
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk