Geplaatst op: 21-02-2019
Auteur: Redactie
PleisureWorld NRIT

40 miljoen euro voor versteviging Nederlands erfgoed

40 miljoen euro voor versteviging Nederlands erfgoed

Met een investering van 20 miljoen euro wil minister Ingrid van Engelshoven (cultuur) het erfgoed in de dagelijkse leefomgeving versterken. Provincies en gemeenten verdubbelen dit bedrag tot een totaal van 40 miljoen euro. De minister ondertekende daartoe de Erfgoed Deal met alle partijen. Mariëtte Pennarts, gedeputeerde provincie Utrecht, ondertekent de deal namens het Interprovinciaal Overleg (IPO).


De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen OCW, BZK, IenW, LNV, IPO, VNG, FIM, FGM, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK).

Grote ruimtelijke opgaven

 

"De Erfgoed Deal helpt ons om cultuur en erfgoed een stevige positie te geven in de grote ruimtelijke transities waar we in Nederland voor staan”, aldus Pennarts. "De energietransitie, klimaatadaptatie, de woningbouw- en mobiliteitsopgaven: het zijn óók ontwerpopgaven. En daaraan kunnen cultuur en erfgoed een belangrijke bijdrage leveren: erfgoed omdat cultuurhistorische waarden in het landschap randvoorwaarden creëren en een inspiratiebron zijn, cultuur omdat creativiteit, kunst en vormgeving helpen om het eindresultaat aantrekkelijk en acceptabel te maken.

Hoger kwaliteitsniveau

 

In de Erfgoed Deal worden afspraken gemaakt over het behoud en het gebruik van erfgoed bij de grote ruimtelijke opgaven van dit moment: energietransitie en verduurzaming, klimaatadaptatie en stedelijke groei en krimp.  Oude landschapsstructuren kunnen zo leidend zijn bij de inrichting van beekdalen om water vast te houden en historische zichtlijnen kunnen een belangrijk uitgangspunt zijn bij hoogbouwvisies. Door goede initiatieven en projecten vanuit de Erfgoed Deal financieel te ondersteunen en bij elkaar te brengen in een uitvoeringsprogramma zorgen we voor een betere en mooiere leefomgeving waarin ons verleden nog herkenbaar is. Met de investeringen worden de initiatieven naar een hoger kwaliteitsniveau getild. Initiatieven die raken aan de hoofdthema’s kunnen worden ondersteund.

Topics:Cultuur
Trefwoorden: cultuur, monumenten, werelderfgoed
    

||| Blogs |||

06/09/19
Drie misvattingen bij het opzetten van een actie
Consumenten hebben steeds meer behoefte aan een totale beleving en willen hun vrije tijd optimaal be...
13/12/18
Recreatieondernemer: generalist of specialist?
Na de Tweede Wereldoorlog werd het verschijnsel toerisme maatschappelijk steeds belangrijker. Vo...
06/09/18
Van marketing naar mattering
Van marketing naar mattering
06/09/18 · Cultuur · Hanita van der Schaaf | Lees meer
Column van Hanita van der Schaaf over Culturele Hoofdstad van Europa 2018, Leeuwarden
28/06/16
‘Distinctive Dutch story’ voor kastelen en buitenplaatsen
Eén van de speerpunten van NBTC Holland Marketing is het stimuleren van de regionale spreidi...
01/04/16
Wordt cultuurtoerisme bedreigd?
Wordt cultuurtoerisme bedreigd?
01/04/16 · Cultuur · Toerisme · Vakanties · Han Verheijden | Lees meer
Naast mijn werk als lector en adviseur ben ik ook actief als vrijwilliger. PUM (een initiatief van ...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

19/09/19
Exclusief voor leden
Landmark Vensters op Ginkelse Heide
Op de Ginkelse Heide heeft de Britse veteraan John Jeffries het Landmark Vensters op het Verleden onthuld om daarmee de luchtlandingen van 18 september 1944 te herdenken.
13/09/19
Museumjaarkaart en CJP veranderen voorwaarden stilzwijgend verlengen abonnement
Museumkaart en CJP hebben hun werkwijze aangepast nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) he...
09/09/19
Exclusief voor leden
Embassy en UIT festival Den Haag trekken 150.000 mensen
Het zat niet mee met het weer. Regelmatige regenbuien hielden afgelopen vrijdag tot en met zondag 15...
05/09/19
Museum De Fenix ontvangt prijs
Museum De Fenix in de voormalige Fenixloods aan de Rijnhaven op Katendrecht in Rotterdam ontvangt d...
03/09/19
Nieuw duurzaam gebouw en brede naam voor Bevrijdingsmuseum Groesbeek
De herdenking van 75 jaar bevrijding is voor veel organisaties en locaties een bijzonder jaar . Zo ook voor het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek dat zondag een nieuw gebouw opende en haar nieuwe naam presenteerde.
30/08/19
Nieuwe fietsroute Liberation Route Brabant gelanceerd
Brabant is een bijzondere fietsroute rijker: de Liberation Route Brabant. De themaroute, gelanceerd ...
28/08/19
Exclusief voor leden
KoepelKathedraal Haarlem in race om publieksprijs
In mei van dit jaar kreeg de Haarlemse KoepelKathedraal een Europa Nostra Award uitgereikt. Deze do...
27/08/19
Gouverneur Theo Bovens opent eerste Vensterbank Musea in Mesch
Gouverneur Theo Bovens heeft afgelopen zaterdag in Mesch samen met Dieudonné Akkermans, burge...
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk