Geplaatst op: 22-02-2019
Auteur: Ton Vermeulen
PleisureWorld NRIT

Vitaalste recreatieparken van Nederland in Kop van Noord-Holland

Vitaalste recreatieparken van Nederland in Kop van Noord-Holland
Merlijn Pietersma van bureau ZKA geeft een toelichting op het onderzoek in Hotel Den Helder

Bijna de helft van de 120 onderzochte parken in de Kop van Noord-Holland is vitaal. Dat is meer dan in andere onderzochte regio’s in Nederland. Een vitaal recreatiepark heeft voldoende kwaliteit en perspectief, en komt daarnaast tegemoet aan de wensen die toeristische gasten nu hebben. Bij nog eens dertig procent van de parken in de regio is de kwaliteit nu nog op orde, maar zijn investeringen wel noodzakelijk. Bij het restant is er veelal sprake van vergane glorie of meervoudige problematiek. Dat blijkt uit onderzoek van ZKA in opdracht van het programma De Kop Werkt!


Tijdens de vitaliteitsscan, die afgelopen najaar plaatsvond, is gekeken naar de kwaliteit van hetondernemerschap en het park en het perspectief. Vragen waren onder meer in welke mate de ondernemer of Vereniging van Eigenaren in staat zijn in te spelen op de veranderende wensen van toeristen, welke kwaliteit en uitstraling het park heeft, en wat de bedrijfseconomische situatie is. Ook zijn zaken als bedrijfsopvolging en toekomstverwachtingen meegenomen. In totaal zijn er tijdens het onderzoek 16.000 verblijfseenheden geïnventariseerd. In 42 procent van de gevallen draait het om bungalows, 32 procent bestaat uit toeristische kampeerplekken, bijna een kwart uit stacaravans en chalets en 1 procent was een camperplaats.

Streven naar topprestaties

 

Bestuurlijk trekker Heleen Keur noemt de toeristische sector namelijk een heel belangrijke economische pijler in de Kop van Noord-Holland: "De vakantieparken nemen daarbij een belangrijk aandeel voor hun rekening. Het is dan ook goed om te zien dat die parken veelal bovengemiddeld presteren. We streven echter naar topprestaties. Daar gaan we ons binnen De Kop Werkt! samen met de ondernemers, volop voor inzetten.”

Revitaliseringsprogramma

 

Vanuit De Kop Werkt! wordt de komende tijd een revitaliseringsprogramma opgesteld, om de recreatieparken naar een hoger niveau te tillen. "Hiermee investeren we in de parken en omgeving ervan,om uiteindelijk het toerisme in de regio te bevorderen”, schrijft de organisatie. Een plan van aanpak hiervoor wordt in het tweede kwartaal van 2019 gelanceerd.

Resultaten Vitaliteitsscan

 

Van de dertig procent waar de kwaliteit nog op orde is, valt 9 procent onder de noemer van de wet van deremmende voorsprong: bij deze ‘toppers van toen’ staat de toeristische kwaliteit onder druk. Deze parkenhebben echter wel voldoende toekomstperspectief om zich weer aan te sluiten bij de 47% vitale bedrijvenindien de noodzakelijke investeringen gedaan worden. 21 procent heeft te kampen met een beperktetoeristische omgevingskwaliteit, gering ondernemerschap of een beperkte omvang, waardoor het perspectief kan verminderen.

Weinig parken met slecht perspectief

 

Vergeleken met de rest van Nederland scoort de Noordkop ook goed als het gaat om het aandeel vanrecreatieparken met te weinig perspectief en een te lage kwaliteit. Deze 23 procent is gelegen op B- of C-locaties en er is te weinig geïnvesteerd. Soms zijn het parken met vergane glorie. Op diverse bedrijven vindtoneigenlijk gebruik plaats (zoals permanent wonen) en bij enkele parken zijn vermoedens van ondermijnende criminaliteit. Het streven is om dit aantal tot 2030 te minimaliseren en te proberen om deze locaties een nieuwe waarde te geven, binnen of buiten de recreatiesector.

De Kop Werkt!

 

Dit project valt onder ‘De Kop Werkt!’, het regionaal stimuleringsprogramma van de vier kopgemeentenTexel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Zij werken samen aan eentoekomstbestendige regio. Dat doen zij door continu kansen te benutten die de kracht van de regioversterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme,bereikbaarheid en leefomgeving.

Link: https://dekopwerkt.nl/
Trefwoorden: verblijfsrecreatie, kamperen, kampeerterreinen, campings, bungalowparken, toekomstperspectief, noord-holland
Vacature

||| Blogs |||

08/04/19
2019: het jaar voor nationaal toeristisch beleid
2019 wordt hét jaar waarin het Rijk haar rol pakt om te sturen op een gebalanceerde ontwikkeling van het inkomende en binnenlands toerisme in Nederland. Een ontwikkeling waarbij economie, samenleving en leefomgeving met elkaar in samenhang worden bekeken. Een ontwikkeling waarin lasten worden gedeeld en bovenal: kansen worden benut!
18/03/19
Een community voor marketingvraagstukken?
Een community voor marketingvraagstukken?
18/03/19 · Marketing · Hanita van der Schaaf | Lees meer
Sinds een aantal weken werk ik in het onderwijs. Een totaal andere wereld, in vergelijking met mijn ...
11/03/19
Groots Denken!
Groots Denken!
11/03/19 · Duurzaam toerisme · Marcel Baltus | Lees meer
Tijdens mijn bezoek aan de ITB Berlijn borrelde een lumineus idee op...
14/02/19
Iamst(erdam)upid
Iamst(erdam)upid
14/02/19 · Beleid · Toerisme · Han Verheijden | Lees meer
Begin december 2018 zijn de rood-witte "Iamsterdam’ letters van het Museumplein gehaald. Het is ge...
14/02/19
Het belang van een organisatorisch eco-systeem
Terugkijkend op 2018 hebben de meeste toeristische bedrijven uitstekende zaken gedaan. Niet voor nik...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

24/05/19
Kunst en zonnepark gecombineerd
Op vrijdagochtend 24 mei 2019 presenteren Rotterdam, Sunny Site Up, Greenchoice en Texel4Trading de ...
24/05/19
Oneerlijke concurrentie gemeente sluit trailerhelling
Een geval van oneerlijke concurrentie in de haven van Harlingen kan van invloed zijn op meer locaties.
24/05/19
Beste camperlocatie van 2019 ligt in Overijssel
Camperaars kiezen Skop’nboer Erve Benneker in Overijssel tot Camperlocatie van het jaar 2019.
24/05/19
Exclusief voor leden
Fietskoeriers veranderen hun businessmodel
Fietskoeriers zoeken ook de platformstrategie op en bieden een breed dienstenpakket.
23/05/19
Natuurmonumenten en Landal GreenParks intensiveren samenwerking
Landal GreenParks en Natuurmonumenten verdiepen en versterken hun succesvolle samenwerking rond het kinderprogramma OERRR en wilde bloemen.
23/05/19
Exclusief voor leden
Verre reizenspecialist trekt Europa in
Verre reizen specialist Better Places gaat nu ook reizen in Europa aanbieden. Ze willen daarmee de negatieve impact van verre reizen verminderen en laten zien dat Europa genoeg te bieden heeft voor een bijzonder hoofdvakantie.
23/05/19
Fietsaudiotour over Flevolandse Knardijk
Deze hadden we nog niet gezien op de redactie. Een fietsaudiotour. Visit Flevoland heeft op de Knardijk de primeur.
23/05/19
Exclusief voor leden
Speciale ouderenexcursies bij Staatsbosbeheer
Ouderenfonds en Staatsbosbeheer gaan vanaf deze maand speciaal op ouderen toegesneden excursies in natuurgebieden over het hele land organiseren.
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk