Geplaatst op: 27-12-2018
Auteur: Ton Vermeulen
PleisureWorld NRIT

Succesvolle samenwerking binnen Grenzeloze Toeristische Innovatie krijgt vervolg

Succesvolle samenwerking binnen Grenzeloze Toeristische Innovatie krijgt vervolg
Het driejarige project in het oosten van Nederland om Duitse toeristen te verleiden de grensregio te bezoeken wordt na 2019 weer met drie jaar voortgezet. Dat heeft Marketing Oost bekend gemaakt.


Binnen het project Grenzeloze Toeristische Innovatie werken Nederlandse toeristische partners samen met Duitse partners en de ondernemers zelf aan het toerusten en ondersteunen van het toeristisch MKB. De afgelopen jaren is aan beide zijden van de grens hard gewerkt aan een programma voor e-learning, onderzoek en training en toeristische campagnes.


Grenzeloze Toeristische Innovatie

Daartoe werd het toeristisch bedrijfsleven aan weerszijden van de grens persoonlijk aangesproken, in netwerken met elkaar verbonden in het kader van de uitwisseling van ervaringen of excursies, en werd de grensoverschrijdende kennisoverdracht bevorderd door op maat gesneden cursussen.


Het project fungeerde ook als intermediair om de toeristische sector in de grensregio met elkaar te verbinden in dienstverleningsketens. In deze innovatieclusters werden nieuwe, verkoopbare en dus duurzame producten en diensten gecreëerd.


Om ondernemers van meer kennis over de buitenlandse toerist te voorzien werden handige factsheets gemaakt. Er werden ook voor groepen ondernemers diverse online publiekscampagnes gevoerd die hun basis vonden in twee websites. Voor de Duitse markt de site www.das-andere-holland.de en voor de Nederlandse markt www.geheimoverdegrens.nl. Om de inspiratiefase van de consument te ondersteunen werd over verschillende thema's inspirerende videocontent geproduceerd.


De resultaten

Het aantal overnachtingen van Duitse toeristen in Overijssel en Gelderland steeg van 855.000 overnachtingen in 2015 naar 1.301.000 overnachtingen in 2017 (+52,2 %). In het Duitse projectgebied nam het aantal overnachtingen van Nederlandse toeristen licht toe van 533.680 (2015) tot 543.829 in 2017 (+1,9 %). Uitgaven voor overnachtingen worden alleen in het hele land aan Duitse en Nederlandse zijde geregistreerd. Zo besteden Nederlanders in Duitsland gemiddeld € 66,– euro per dag (vanaf 2017). Duitsers daarentegen besteden gemiddeld € 112,– euro per dag in Nederland (vanaf 2014).


De plannen voor 2019 en verder

In het kader van de digitalisering en de veranderende eisen van de bezoekers, staat de toerismesector volgens Marketing Oost voor grote uitdagingen: "Die hebben een bijzondere grensoverschrijdende uitwerking en kunnen alleen efficiënt worden aangepakt als we grensoverschrijdend samenwerken.” Het doelgericht gebruik van Big Data, het inzetten van User Generated Content en de implementatie van innovatieve methodes langs de gehele Customer Journey zullen bepalend zijn voor de ontwikkelingen in de komende jaren en vormen de centrale pijler in het project.


Link: https://euregio.instantmagazine.com/tussentijdse-rapportage-gti/factsheet-zwischenergebnisse-nl#!/start-d
Topics:Toerisme
Trefwoorden: toerisme, nederland, duitsland, samenwerking, mk, ondernemers, euregio

||| Blogs |||

14/02/19
Iamst(erdam)upid
Iamst(erdam)upid
14/02/19 · Beleid · Toerisme · Han Verheijden | Lees meer
Begin december 2018 zijn de rood-witte "Iamsterdam’ letters van het Museumplein gehaald. Het is ge...
14/02/19
Het belang van een organisatorisch eco-systeem
Terugkijkend op 2018 hebben de meeste toeristische bedrijven uitstekende zaken gedaan. Niet voor nik...
14/01/19
Oude strijder
Er waren mij de laatste jaren al heel wat kwalificaties opgespeld en toch heb ik er weer een nieuw...
13/12/18
Recreatieondernemer: generalist of specialist?
Na de Tweede Wereldoorlog werd het verschijnsel toerisme maatschappelijk steeds belangrijker. Vo...
24/10/18
Toeristen verleiden wordt het nieuwe belijden
Amsterdam puilt uit van de toeristen. Goed voor de economie, maar minder aangenaam voor veel inwone...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

19/04/19
Effecten luchtvaart net als in iedere andere sector behandelen
Andere mobiliteitssectoren of bedrijfstakken worden meer dan de luchtvaart afgerekend op hun effect op de leefomgeving.
18/04/19
Oplevering nieuwe pier Schiphol vertraagd met één jaar
Schiphol werkt al enige tijd aan een nieuwe pier. In maart 2018 toonde Schiphol de eerste beeld...
18/04/19
Exclusief voor leden
Meer reizigers willen duurzame keuzes maken
In het kader van de Dag van de Aarde op 22 april (Earth Day), komt Booking.com met de resultaten u...
18/04/19
Miljoen internationale toeristen verwacht met Pasen
In het paasweekend komen circa een miljoen internationale toeristen naar Nederland. Dit zijn er 150.000 meer dan afgelopen jaar. Wie komen er? Waar gaan ze naar toe? Wat geven ze uit?
17/04/19
Verjonging cruisepassagiers
Meer kinderen en tieners maken een cruise en dat duidt op meer families op de schepen. Daarbij neemt het aantal dertigers toe (+18%).
15/04/19
Provinciale domeinen worden nog toegankelijker
Alle groen- en recreatiedomeinen van de provincie Antwerpen aanvaarden binnenkort de European Disabi...
15/04/19
Exclusief voor leden
Toeristisch overstappunt bij landgoed Linschoten
Bij Landgoed Linschoten, dat ligt tussen Woerden en Montfoort, is op vrijdag 12 april een nieuwe toeristisch overstappunt (TOP) geopend.
15/04/19
Beschikbaar inkomen steeg hard in 2018
Het netto reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2018 met 2,6 procent gestegen.
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk