Geplaatst op: 10-12-2018
Auteur: Ton Vermeulen
PleisureWorld NRIT

Handreiking Omgevingsverordening 2.0 gepresenteerd

Handreiking Omgevingsverordening 2.0 gepresenteerd
Vorige week is de nieuwe handreiking Omgevingsverordening gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

In de handreiking Omgevingsverordening 2.0 wordt de waaier van wettelijke verplichtingen en mogelijkheden voor de omgevingsverordening in beeld gebracht, worden deze toegelicht en worden waar mogelijk voorbeelden gegeven. Belangrijk in de nieuwe Omgevingswet is dat de provincie een soort gebiedsregisseur wordt en dat wat lokaal geregeld kan worden ook lokaal geregeld moet worden, het zogenaamde subsidiariteitsbeginsel.


De Handreiking Omgevingsverordening moet er voor zorgen dat de provincies zijn voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021, en in het bijzonder op het ontwerpen en vaststellen van de omgevingsverordening, op grond van die wet. De Omgevingswet verplicht de provincies namelijk tot het opstellen van één digitale verordening voor de gehele fysieke leefomgeving: de omgevingsverordening. Deze verordening vervangt een veelheid van provinciale verordeningen voor de fysieke leefomgeving, zoals de milieuverordening, de waterverordeningen, de ontgrondingenverordening, de ruimtelijke verordening, de natuurverordening en diverse verordeningen rond landschap, wegen, luchtvaart, etc.

Link: http://www.ipo.nl/index.php/download_file/force/4918/172/
Topics:Beleid
Trefwoorden: beleid, provincies, omgevingswet

||| Blogs |||

08/04/19
2019: het jaar voor nationaal toeristisch beleid
2019 wordt hét jaar waarin het Rijk haar rol pakt om te sturen op een gebalanceerde ontwikkeling van het inkomende en binnenlands toerisme in Nederland. Een ontwikkeling waarbij economie, samenleving en leefomgeving met elkaar in samenhang worden bekeken. Een ontwikkeling waarin lasten worden gedeeld en bovenal: kansen worden benut!
14/02/19
Iamst(erdam)upid
Iamst(erdam)upid
14/02/19 · Beleid · Toerisme · Han Verheijden | Lees meer
Begin december 2018 zijn de rood-witte "Iamsterdam’ letters van het Museumplein gehaald. Het is ge...
28/01/19
Overtoerisme dankzij of ondanks DMO’s?
Het was weer lachen in het vuistje in het najaar met pijn in de portemonnee! Wie op Black Friday no...
14/01/19
Oude strijder
Er waren mij de laatste jaren al heel wat kwalificaties opgespeld en toch heb ik er weer een nieuw...
27/12/17
Wake-up call: maak cultuurhistorische binnensteden beleefbaar
De tijd van achteroverleunen is voorbij voor steden met een historisch stadshart. Ook zij moete...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

15/04/19
Provinciale domeinen worden nog toegankelijker
Alle groen- en recreatiedomeinen van de provincie Antwerpen aanvaarden binnenkort de European Disabi...
15/04/19
CAO onderhandelingen gemeenten lopen stuk
Na lang onderhandelen, is het overleg voor een nieuwe cao voor ruim 160.000 gemeenteambtenaren vastgelopen.
15/04/19
Rutte redt de bij
Bijen houden vakgenoten in de recreatiesector tot op het hoogste niveau bezig. Minister-preside...
10/04/19
ACM vindt klachten Ryanair tegen tarieven Eindhoven Airport ongegrond
De ACM heeft op basis van de klachten van Ryanair geen overtreding van de regels gevonden door Eindhoven Airport.
08/04/19
Schouten kiest voor gezin
Gedeputeerde voor onder meer toerisme en recreatie in de provincie Gelderland, Bea Schouten stelt zi...
05/04/19
Exclusief voor leden
Marathon Rotterdam beleeft eerste stap naar circulair evenement
De gemeente voegt meteen de daad bij het woord en zet de eerste stap om van dit grootse evenement een circulair evenement te maken. Van zooi naar mooi.
04/04/19
Nieuwbouw studentenhuisvesting Hotel Management School Maastricht officieel van start
Met het slaan van de eerste paal is woensdag 3 april de bouw van 390 nieuwe duurzame woonunits voor ...
29/03/19
Veel positieve veranderingen in nieuwe Drank- en Horecawet
De Drank- en Horecawet wordt vernieuwd. Staatssecretaris Blokhuis van VWS is een consultatie gestart voor het nieuwe wetsvoorstel. Wat gaat er allemaal veranderen?
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk