Geplaatst op: 25-10-2018
Auteur: Ton Vermeulen
Pleisureworld NRIT

Een derde van Brabantse vakantieparken heeft te weinig perspectief

Een derde van Brabantse vakantieparken heeft te weinig perspectief
Een derde van de vakantieparken in Brabant voldoet niet (meer) aan de wens van toeristen en heeft te weinig toekomstperspectief in de verblijfsrecreatie. Dat blijkt uit een vitaliteitsscan die de provincie liet uitvoeren onder de 199 Brabantse vakantieparken. Deze bedrijven bevinden zich in een neerwaartse spiraal, waardoor ze ook aantrekkelijk kunnen worden voor ongewenste activiteiten. Opvallend is dat in Brabant de scan in eerste instantie is verricht als onderdeel van de aanpak van ondermijnende activiteiten en niet vanuit een toeristisch perspectief voor de branche. De provincie gaat later dit jaar met gemeenten overleggen, sloop en sanering zijn daarbij nadrukkelijke gespreksonderwerpen.


De Brabantse vrijetijdssector is met 63.000 banen en een toegevoegde waarde van 2,42 miljard euro per jaar een belangrijke economische sector in Brabant, die bovendien bijdraagt aan de leefbaarheid en beleefbaarheid van het buitengebied.


Grote verschillen tussen parken

Positief is dat 44% van de Brabantse vakantieparken vitaal is en een aantal parken daarvan behoort tot de landelijke top. Goed ondernemerschap, vernieuwende concepten en/of locatie zijn belangrijke succesfactoren. Bijna de helft van de ondernemers heeft voor de komende jaren investerings- en uitbreidingsplannen.


Daar staat tegenover dat een deel van de parken niet meer aan de wensen van de gast voldoet. Volgens de onderzoekers heeft 35% van de parken te weinig perspectief en te weinig kwaliteit. Deze parken zijn vaak gelegen op B- of C-locaties. "We hebben parken bezocht die jaren geleden tot de top behoorden, maar waar al jaren niet meer in is geïnvesteerd. Vaak speelt ook het ontbreken van bedrijfsopvolging een rol”, legt Annelies de Witte, onderzoeksleider bij ZKA Leisure Consultants uit.


Op zoek naar alternatieve verdienmodellen

Het bureau onderzocht de vitaliteit van vakantieparken in meerdere provincies. "Brabantse ondernemers onderscheiden zich door passie en gedrevenheid; ze doppen graag hun eigen boontjes. Dat zorgt voor vernieuwing en innovatie, maar de keerzijde is dat ze soms ook op zoek gaan naar alternatieve verdienmodellen wanneer het toerisme terugloopt,” vervolgt Annelies Witte. Op diverse bedrijven vindt volgens de onderzoekers oneigenlijk gebruik plaats, zoals huisvesting van arbeidsmigranten en permanent wonen. Over enkele parken bestaan vermoedens van ondermijnende criminaliteit. "Veel bedrijven worden dagelijks bestookt met huisvestingsvragen. De verleiding kan dan heel groot zijn, maar de weg terug naar een gezond recreatief bedrijf wordt steeds moeilijker.”


In het onderzoek worden 7 conclusies getrokken:

  1. Met de Efteling/Loonse en Drunense Duinen en de Beekse Bergen heeft Noord-Brabant twee sterke A-locaties. Overige (niet-stedelijke) delen van de provincie, hebben ondanks aanwezigheid van een natuurlijke omgeving, (nog) geen grote toeristische aantrekkingskracht. Deze zijn vanuit het oogpunt van de toerist in beperkte mate of onvoldoende onderscheidend.
  2. Mede daardoor zijn goed ondernemerschap en een onderscheidend concept cruciaal.
  3. De druk vanuit huisvestingsmarkten is enorm. Parken worden ‘bestookt’ met vragen over huisvesting van met name spoedzoekers en arbeidsmigranten.
  4. Noord-Brabantse recreatieondernemers hebben een pragmatische houding en ‘doppen hun eigen boontjes’.
  5. Bij enkele parken zijn er vermoedens van ondermijnende activiteiten.
  6. De uitbreidingsbehoefte is groot. Deze is niet altijd gericht op de toeristisch-recreatieve doelgroep.
  7. Tot slot, ligt afglijden bij niets doen op de loer. Op de lange termijn loopt 50% van het aanbod gevaar. Dit kan leiden tot imagoschade van het hele toeristische product van Brabant.

Om de vitaliteit van de sector in Brabant te borgen en te versterken verdienen drie kernopgaven volgens ZKA Leisure Consultants aandacht:

  1. Er zorg voor dragen dat nieuw aanbod nu en in de toekomst vitaal is.
  2. Kwaliteit van het bestaande aanbod behouden of versterken. Dit door in te zetten op innovatie en door duidelijke ruimtelijke keuzes te maken.
  3. Niet-vitaal aanbod nieuwe waarde geven, al dan niet in de recreatie.


Vakantieparken onderdeel van aanpak ondermijnende activiteiten

De provincie liet het onderzoek uitvoeren als een van de vervolgacties op het rapport ‘Ondertussen in het buitengebied’ uit mei 2017. In reactie op de aanbevelingen voor de aanpak van ondermijnende activiteiten in het buitengebied benoemde de provincie twee prioriteiten: leegstand in vrijkomende agrarische bebouwing (VAB's) en recreatieparken. In haar aanpak richt de provincie zich op kennis delen, het vergroten van bewustwording en een stevige samenwerking met andere overheden en instanties, onder meer op het gebied van leegstand, arbeidsmigranten, veiligheid en drugsdumpingen.


Saneren en sloop nodig voor vitale sector

"Net als bij de VAB’s zien we bij recreatieparken enerzijds een grote ruimtevraag voor goed ondernemerschap en anderzijds een groot overaanbod van ruimte die kwalitatief niet meer voldoet”, concludeert gedeputeerde Erik van Merrienboer. "En net als bij de VAB’s is niet voor elk vakantiepark een gezond toekomstperspectief weggelegd. Dat betekent dat je ook na moet denken over saneren en sloop. Om daarmee ruimte te maken voor kwaliteit en om de kwetsbaarheid van ondernemers te verkleinen. Dat is een complexe opgave."


Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten deze week geïnformeerd over de uitkomsten van de vitaliteitsscan. Later dit najaar bespreekt gedeputeerde Van Merrienboer het onderzoek met alle Brabantse gemeenten tijdens de regionale ruimtelijke overleggen. Ook is de provincie betrokken bij de voorbereiding van een landelijke actieagenda vakantieparken van het Rijk.

Link: https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/download?qvi=64684
Trefwoorden: verblijfsrecreatie, bungalowparken, recreatiewoningen, campings, kampeerterreinen, vitaliteit, toekomstperspectief
    

||| Blogs |||

08/07/19
Worden zonvakanties te heet onder onze voeten?
Het weer. Waarschijnlijk na seks het meest gebruikte zoekwoord op Google. Zeker deze week zijn de tr...
18/06/19
Van Industrieel Erfgoed en Ultra moderne Ski Centrum
Van Industrieel Erfgoed en Ultra moderne Ski Centrum
18/06/19 · Attractieparken · Dagrecreatie · Verblijfsrecreatie · Hans van Leeuwen - Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme | Lees meer
Vandaag deel 3 van mijn vijfdaags avontuur bij onze Oosterburen. We gaan op bezoek bij het Bernepark waar het bezoekerscentrum in een oude waterzuivering is gebouwd. Je kunt er zelfs slapen in rioolbuizen. Ook bezoeken we Ski Resort Alpenpark- Neuss en slapen daar in Hotel Fire & ICE.
12/06/19
Slapen in een gevangenis over de grens!
Slapen in een gevangenis over de grens!
12/06/19 · Horeca · Hans van Leeuwen - Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme | Lees meer
Vandaag deel 2 van mijn vijfdaags avontuur bij onze Oosterburen. We laten ons vermaken en slapen bij het Road Stop Motel in Dortmund.
11/06/19
Ik google, jij googlet en wij googlen
Ik google, jij googlet en wij googlen
11/06/19 · Marketing · Hanita van der Schaaf | Lees meer
Afgelopen week bracht ik een bezoek aan Google in Amsterdam. Ik was altijd al nieuwsgierig naar de m...
28/05/19
Op de Duitse Tour langs toeristische Hot Spots
Op de Duitse Tour langs toeristische Hot Spots
28/05/19 · Attractieparken · Dagrecreatie · Horeca · Toerisme · Vakanties · Verblijfsrecreatie · Hans van Leeuwen - Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme | Lees meer
Vandaag start ik met een vijfdaags avontuur voor de ultieme short stay-bestemming bij onze Oosterburen in Noordrijn-Westfalen, een economisch zeer sterke regio met veel inwoners en unieke toeristische hot spots!

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

17/07/19
HandicapNL en NRPU maken festival mogelijk voor mensen met handicap
HandicapNL en stichting No Restrictions Party Unlimited (NRPU) gaan ervoor zorgen dat mensen met een...
17/07/19
Munckhof behaalt trede 3 op Prestatieladder Socialer Ondernemen
Munckhof heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijk...
17/07/19
Exclusief voor leden
Zo zet je wijnbeleving op
De cruisemaatschappijen halen graag bijzondere belevingen aan boord. Dat helpt bij de verkoop van d...
17/07/19
8,5 procent internetgebruikers geraakt door fraude
In 2018 gaf 8,5 procent van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder aan in de afgelopen twaalf m...
17/07/19
Fietsnetwerk Fryslân gereed
Het vernieuwde fietsknooppuntnetwerk ‘Fietsnetwerk Fryslân’ is gereed. Fryslân heeft daarmee e...
17/07/19
Exclusief voor leden
Taj Mahal bekendste wereldwonder
Hoe bekend zijn de zeven wereldwonderen? Een platform zocht het uit door op social media te analyser...
16/07/19
Liempdsen Herd stempelpost pelgrimsroute naar Santiago
Sinds kort is Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd één van de elf Nederlandse stempel...
16/07/19
Publiek maakt Rembrandt kunst
Gister, op de geboortedag van Rembrandt, openden 693 kunstenaars hun eigen tentoonstelling in het R...
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk