Geplaatst op: 05-09-2018
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT Media

Scherpe keuzes in evenementenbeleid zorgen voor succes

De Nationale Evenementenprijzen

Scherpe keuzes in evenementenbeleid zorgen voor succes
Bevrijdingsfestival Overijssel, Fotografie Hans van Eijsden
Alleen al in de vijftig grootste gemeenten van Nederland vonden in 2016 2.171 evenementen plaats. Het aantal evenementen groeide met maar liefst twintig procent ten opzichte van 2015 na drie jaar van lichte daling. Evenementen worden steeds populairder als vrijetijdsbesteding: het totale aantal bezoekers in de vijftig grootste gemeenten stijgt al enkele jaren, tot 65,4 miljoen in 2016. Kortom, een branche die groeit maar ook professionaliseert en die professionalisering wil de Stichting Nationale Evenementenprijzen stimuleren met jaarlijkse prijzen voor zowel gemeenten als evenementenorganisatoren. In dit artikel richten we de focus op de beleidsmatige kant van de evenementenbranche waar de genomineerde steden voor de prijzen van 2018 als inspirerend voorbeeld dienen.


Evenementen zijn een echt vak geworden waarin professionele organisatoren, gesteund door vrijwilligers, samen met gemeentebesturen samenwerken aan mooie relevante momenten, maar zeker ook aan een betere stad; een stad waar het goed wonen en verblijven is. Steeds meer gemeentebesturen ontwikkelen dan ook een evenementenbeleid dat zowel organisatoren als de stad structureel vooruithelpt.


De Nationale Evenementenprijzen

De Nationale Evenementenprijzen bestaan sinds 2001 en worden in diverse categorieën uitgereikt aan gemeenten en evenementenorganisatoren. De prijzen zijn in het leven geroepen om evenementen en evenementensteden te eren die een voorbeeld en inspiratiebron voor anderen in de sector zijn. Met de prijzen wordt ook de aandacht gevestigd op de kwaliteit en positieve effecten van festivals en publieksevenementen. Dit jaar gingen de prijzen naar Eindhoven (categorie grote gemeenten) en Noordwijk (categorie kleine gemeenten) die uit acht genomineerde steden werden verkozen. Evenementenstad van het jaar word je niet zomaar, de jury hanteert strenge criteria waarop de steden worden beoordeeld.


Criteria die tevens kunnen dienen als een leidraad voor een succesvol evenementenbeleid:

 • Consistentie van beleid
 • De wijze waarop evenementenbeleid is gerelateerd aan andere beleidsterreinen en de eventuele stadsvisie/citymarketing propositie van de stad (integraliteitsgedachte)
 • Consistentie op uitvoering beleid
 • Formuleren van uitgangspunten en doelstellingen
 • Vertalen van deze doelstellingen naar concrete acties in combinatie met monitoring/onderzoek
 • Geworteldheid in de stad
 • Waardering van publiek, rol van de gemeente en/of tactische publiek/private organisaties(evenementenbureau/-ondersteuning)
 • Mate van vernieuwing, innovatie (inclusief bijdrage aan ontwikkeling van de sector)
 • Omvang evenementenbudget in relatie tot strategie van de stad
 • Publieke belangstelling/bezoekaantallen
 • Economische spin-off
 • Promotionele effecten (media-aandacht)

Evenementenbeleid

Waar het evenementenbeleid in het verleden nogal eens eendimensionaal gericht was op economische spin off, zien we nu een bredere focus waarbij evenementen algemene beleidsdoelstellingen van steden ondersteunen.

Zo maakt Eindhoven scherpe keuzes in de strategie voor het aantrekken en verbeteren van evenementen. Het is aan deze stad te danken dat andere steden kijken naar evenementen in de keuze naar ‘on-brand evenementen’ en ‘off-brand evenementen’. Voor Eindhoven is het belangrijk dat on-brand-evenementen passen binnen de merkwaarden van de stad: Techniek, Design en Kennis. Eindhoven gebruikt heel bewust evenementen om bestaande talenten vast te houden en nieuwe binnen te halen.


Kustplaats Noordwijk met slechts 25.000 inwoners kiest in het evenementenbeleid voor een aanpak met themajaren. In 2017 stond sport centraal; dit jaar is dat space. Met een relatief klein bedrag, 150.000 euro, plus eenzelfde bedrag vanuit het bedrijfsleven werd de gemeenschap enorm geactiveerd. Noordwijk kiest scherp voor kleinschalige evenementen en heeft het strand en de boulevard herontdekt als evenementenlocatie.


Arnhem geeft volop ruimte voor vernieuwing aan evenementenorganisatoren. Lange termijnafspraken met evenementenorganisatoren zijn daarbij essentieel omdat dat ruimte geeft om te investeren. In Arnhem spreken ze over beeldbepalende evenementen, sfeerbepalende evenementen en springplankevenementen. Dat laatste is helemaal nieuw maar daarmee wil Arnhem beginnende evenementen een kans geven. Belangrijk is dat springplankevenementen ook mogen falen.


Meer dan het evenement

Steden als Arnhem gebruiken evenementen ook om het gesprek te voeren over de ontwikkeling van de stad. Een mooi voorbeeld is het evenement Ruimtekoers dat programmeert in leegstand. Daarmee helpen ze de stad na te denken welke veranderingen ze moeten aanbrengen als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van eten, stadslandbouw of leegstaande ruimtes. Het blijft daardoor niet bij beleid op papier maar krijgt vorm in de praktijk. Verder proberen ze in Arnhem maatschappelijk bewustzijn te creëren rond bijvoorbeeld het mode-evenement State of Fashion dat dit jaar de dialoog aangaat over waar onze kleren vandaan komen en wat mode betekent voor onze planeet.


In Deventer worden evenementen niet gebruikt om de stad te ontwikkelen maar zijn wel zodanig in het beleid verankerd dat ze het denken en werken in de stad stevig veranderen. Dat komt omdat ze in Deventer werken vanuit programma’s en niet vanuit instellingen. Organisaties die vanuit een locatie denken, houden daar vaak te krampachtig aan vast. Nu denken en werken ze in Deventer veel meer vanuit de inhoud, wat wil de bevolking en wat zijn de kansen en mogelijkheden? Dat is een nieuwe dynamiek. Deventer prikkelt en stimuleert met budget de ontwikkeling van nieuw aanbod.


In Zwolle gebruiken ze evenementen om jongeren te binden aan de stad. Nieuwe evenementen moeten het profiel van fijne woonstad en van stad van de jonge talenten versterken. Dat leidt in de Hanzestad regelmatig tot het debat wat jongeren willen van evenementen en wat past bij de profilering van de beste binnenstad.


Trots, lokaal draagvlak en sociale cohesie

Een effect van evenementen dat jaren onderbelicht is gebleven, is de trots van bewoners op de eigen stad. Met mooie evenementen is bewonerstrots eenvoudig aan te jagen, bewijzen de ervaringen van de genomineerde steden. Aanpalend aan bewonerstrots is lokaal draagvlak een ander aspect dat van groot belang is voor evenementen.


Hengelo heeft in haar evenementenbeleid de afgelopen periode de focus op de bewoners gelegd. Dat was hard nodig want het beeld dat de eigen bevolking van de stad had, was niet erg positief. Met veel initiatieven en nog meer communicatie is dat gekanteld. Bewoners van Hengelo zijn de afgelopen jaren bekender geworden met de evenementen die in de stad worden georganiseerd en de gemeente zag met name op social media een zekere trots groeien. Dat is belangrijk want trotse bewoners zijn de beste ambassadeurs voor je stad.


De Eindhovense stadspas is ook een mooi voorbeeld van lokaal draagvlak en is in tegenstelling tot veel andere steden voor alle inwoners beschikbaar. Momenteel wordt onderzocht hoe de stadspas gekoppeld kan worden aan evenementen.


Het effect dat een evenement kan hebben op sociale cohesie wordt misschien wel het meeste zichtbaar in de enorme hal in Sassenheim waar elk jaar door honderden vrijwilligers het Corso Bollenstreek wordt opgebouwd. Er is strijd om de prijzen maar ook een enorm saamhorigheidsgevoel waarbij men elkaar helpt. Als ze klaar zijn gaan ze niet naar huis maar lopen ze een rondje om te kijken of ze een ander nog kunnen helpen. Het is een heel groot sociaal gebeuren en dat zie je per jaar toenemen. Ook de nieuwe Nederlanders komen helpen. Ze zijn zo trots en blij dat ze mee mogen doen. Dat geeft een heel warm gevoel.


Conclusie

Veruit de belangrijkste factor voor een succesvol evenementenbeleid is het maken van scherpe keuzes en daaraan vasthouden. Dat zien we in Eindhoven waar on-brand evenementen moeten passen binnen de merkwaarden van de stad maar ook in Noordwijk waar themajaren focus geven. Zij geven daarmee optimaal invulling aan de eerste vier criteria van de Nationale Evenementenprijzen waar consistentie van beleids(uitvoering) en de integraliteitsgedachte centraal staan. Opvallend is verder dat de genomineerde steden evenementen gebruiken om doelstellingen op andere beleidsterreinen aan te jagen. Dat zien we bijvoorbeeld in Arnhem waar de discussie rond leegstand en consumentisme door middel van evenementen wordt aangegaan en Deventer dat evenementen tot stedelijke programmalijn heeft gepromoveerd. Maar al deze hogere doelen worden onbereikbaar zonder lokaal draagvlak waar allereerst en altijd aan moet worden gewerkt.


Meer lezen over de Nationale Evenementenprijzen?
Bestel dan nu het boek Nationale Evenementenprijzen - Best practices 2018, dat NRIT Media samen met de Stichting Nationale Evenementenprijzen heeft gemaakt, zijn de best practices van de twaalf genomineerde steden en evenementen gebundeld. Een boek waar we rond diverse relevante thema’s zowel winnaars als genomineerden laten stralen om zo anderen te inspireren. Bijna 100 pagina’s met tips, tricks, briljante ideeën en strategieën maar ook de onvermijdelijke valkuilen. Klik hier voor meer informatie  in de store van NRIT Media.

Trefwoorden: evenementen, beleid
Vacature

||| Blogs |||

18/06/19
Van Industrieel Erfgoed en Ultra moderne Ski Centrum
Van Industrieel Erfgoed en Ultra moderne Ski Centrum
18/06/19 · Attractieparken · Dagrecreatie · Verblijfsrecreatie · Hans van Leeuwen - Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme | Lees meer
Vandaag deel 3 van mijn vijfdaags avontuur bij onze Oosterburen. We gaan op bezoek bij het Bernepark waar het bezoekerscentrum in een oude waterzuivering is gebouwd. Je kunt er zelfs slapen in rioolbuizen. Ook bezoeken we Ski Resort Alpenpark- Neuss en slapen daar in Hotel Fire & ICE.
12/06/19
Slapen in een gevangenis over de grens!
Slapen in een gevangenis over de grens!
12/06/19 · Horeca · Hans van Leeuwen - Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme | Lees meer
Vandaag deel 2 van mijn vijfdaags avontuur bij onze Oosterburen. We laten ons vermaken en slapen bij het Road Stop Motel in Dortmund.
11/06/19
Ik google, jij googlet en wij googlen
Ik google, jij googlet en wij googlen
11/06/19 · Marketing · Hanita van der Schaaf | Lees meer
Afgelopen week bracht ik een bezoek aan Google in Amsterdam. Ik was altijd al nieuwsgierig naar de m...
28/05/19
Op de Duitse Tour langs toeristische Hot Spots
Op de Duitse Tour langs toeristische Hot Spots
28/05/19 · Attractieparken · Dagrecreatie · Horeca · Toerisme · Vakanties · Verblijfsrecreatie · Hans van Leeuwen - Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme | Lees meer
Vandaag start ik met een vijfdaags avontuur voor de ultieme short stay-bestemming bij onze Oosterburen in Noordrijn-Westfalen, een economisch zeer sterke regio met veel inwoners en unieke toeristische hot spots!
08/04/19
2019: het jaar voor nationaal toeristisch beleid
2019 wordt hét jaar waarin het Rijk haar rol pakt om te sturen op een gebalanceerde ontwikkeling van het inkomende en binnenlands toerisme in Nederland. Een ontwikkeling waarbij economie, samenleving en leefomgeving met elkaar in samenhang worden bekeken. Een ontwikkeling waarin lasten worden gedeeld en bovenal: kansen worden benut!

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

20/06/19
TopParken speelt in op vraag naar meer privacy in Beekbergen
Uit het trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd (2018) van NBTC Holland Marketing blijkt dat ...
20/06/19
Libéma organiseert fietsdriedaagse voor goede doelen
‘The Dutch 750’ - een nieuw, driedaags charity wielerevent - is een initiatief van Libéma...
20/06/19
De Autoverhuurders gaan tappen®
Vanaf deze week kunnen consumenten bij alle aangesloten vestigingen van De Autoverhuurders per minuu...
20/06/19
Samenwerking Roompot Vakanties en Ticketsplus verlengd!
Al sinds 2017 houdt Ticketsplus zich bezig met directe ticketverkoop bij de 32 eigen vakantieparken ...
20/06/19
Luchthaven Eindhoven CO2-neutraal
Voor het zesde jaar op rij is Eindhoven Airport gecertificeerd als ‘Level 3+ Neutrality’: het ho...
20/06/19
Luxe vakantiepark Landal Kaatsheuvel nu boekbaar voor aankomsten vanaf oktober
De bouw van het nieuwe vakantiepark Landal Kaatsheuvel vordert gestaag. De eerste gasten kunnen...
19/06/19
Exclusief voor leden
Inwoners steden stappen over naar duurzaam vervoer
Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) deed onderzoek naar de ontwikkeling van de mobilit...
19/06/19
Exclusief voor leden
Zelfrijdende shuttles voor toeristen in vestingstad Bourtange
Dit najaar wil de provincie Groningen allereerst samen met vesting Bourtange, gemeente Westerwolde en diverse andere partijen starten met een zelfrijdende shuttle in vesting Bourtange.
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk