Geplaatst op: 10-07-2018
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT Media

Regiegroep: Lelystad pas open na herindeling luchtruim

Regiegroep: Lelystad pas open na herindeling luchtruim
Lelystad Airport moet pas worden geopend als het Nederlandse luchtruim opnieuw is ingedeeld. Dat stelt de regiegroep die de belevingsvlucht over Oost-Nederland begeleidde om de geluidsoverlast van Lelystad Airport vast te stellen.


Vergeleken met het MER zijn de waargenomen geluidsniveaus ca. 3 dB (tot op sommige plaatsen 7dB) hoger. Dat roept bij de regiegroep twijfels op over de juistheid van het MER. Volgens de regiegroep is nader onderzoek tussen de gemeten maximale geluidsniveaus en de berekende maximale geluidsniveaus noodzakelijk. Het evaluatierapport is door de minister naar de Tweede Kamer doorgestuurd tezamen met de eindrapporten van de geluidmetingen door Munisense en de belevingsmonitor door Motivaction.


RECRON: Geen plaats voor Lelystad Airport

RECRON, de branchevereniging voor recreatieondernemers Nederland, is van mening dat er geen plaats is voor Airport Lelystad. "Naast geluidsoverlast, milieuschade en toename van stikstof en fijnstof is het voor het recreëren en welzijn van de inwoners, toeristen en recreatiebedrijven een onverantwoorde zaak om Airport Lelystad open te laten gaan. We willen juist dat iedereen ongestoord, plezierig en veilig kan recreëren in Nederland en zeker in het grootste recreatiegebied van Nederland”, aldus Ivo Gelsing van RECRON.


De regiegroep

De regiegroep is ingesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat Van Nieuwenhuizen en adviseert haar over de belevingsvlucht. Uit oogpunt van zorgvuldigheid is de regiegroep breed samengesteld met vertegenwoordigers van de provincies Flevoland, Friesland, Overijssel en Drenthe, de regio West-Friesland, actiegroepen, natuur- en recreatiebelangen en een geluids- en een luchtvaartdeskundige. Namens de recreatie had Ivo Gelsing van RECRON zitting in de regiegroep.


De geluidsmetingen laten zien dat het passeren van het vliegtuig op lagere hoogte (1800m en 2700 ) duidelijk hoorbaar is en leidt tot een substantiële toename van de geluidsbelasting. De achtergrondwaarde in het "buitengebied” bedraagt in het onderzoeksgebied 33 a 34 dB. Bij het passeren op 1800 m is er sprake van een geluidsbelasting van ca. 58 dB, op 2700 m is dat ca. 55 dB. Daar waar het vliegtuig klimt van 1800m naar 2700m nemen de geluidsniveaus toe tot ca. 68 dB.


Openstelling niet acceptabel

De regiegroep is op basis van de meetresultaten en de resultaten van de online vragenlijst naar de beleving gesterkt in haar opvatting, dat de openstelling van Lelystad Airport niet acceptabel is zolang de luchtruimindeling niet is herzien en er noodzakelijkerwijs relatief laag (1800-2700m) over het buitengebied van de Veluwe en NO Nederland moet worden gevlogen.


Link: https://www.belevingsvlucht.nl/nieuws/1061724.aspx?t=Aanbieding+evaluatie+van+de+regiegroep+Belevingsvlucht+vliegroutes+Lelystad+Airport
Trefwoorden: luchtvaart, luchthavens, lelystad airport

||| Blogs |||

24/10/18
Toeristen verleiden wordt het nieuwe belijden
Amsterdam puilt uit van de toeristen. Goed voor de economie, maar minder aangenaam voor veel inwone...
04/10/18
Segregatie of integratie?
Eind juni vond bij mij in de buurt de Champions Trophy voor nationale hockeyteams plaats. Een mooi...
25/09/18
En Footzy is (W)elke Plek
Het aantal kwalificaties in bijna 40 jaar noeste arbeid dat mij is opgespeld groeit nog steeds met...
06/09/18
Van marketing naar mattering
Van marketing naar mattering
06/09/18 · Cultuur · Hanita van der Schaaf | Lees meer
Column van Hanita van der Schaaf over Culturele Hoofdstad van Europa 2018, Leeuwarden
24/07/18
Time Out
Time Out
24/07/18 · Leisure · Han Verheijden | Lees meer
Zoals ik in mijn vorige column schreef, heb ik afgelopen winter een skiongeluk gehad. Hierdoor was...
||| Twitter |||

||| Nieuws |||

19/11/18
Zelfportret Rembrandt sinds 1727 terug in Nederland
Het Fries Museum krijgt een bijzonder schilderij van Rembrandt van Rijn in bruikleen. Zelfportr...
19/11/18
Regio FoodValley krijgt 20 miljoen euro
"Foodvalley wordt de mainport op het gebied van Agrifood voor heel Nederland”, zegt René Verhulst
19/11/18
Meer campinggasten in zomer 2018
Het was afgelopen zomer drukker op de Nederlandse campings dan het jaar daarvoor. Het aantal gasten...
16/11/18
Nominaties voor innovatie award Horecava
Rookworst van damhert uit de duinen, composteerbare patatbakjes van suikerriet, medewerkers werven d...
16/11/18
Exclusief voor leden
Nieuw Vrijetijdsmerk voor alle Flevolanders
Visit Flevoland heeft een nieuw vrijetijdsmerk voor de provincie gelanceerd. Volgens deze destinati...
16/11/18
Exclusief voor leden
Eduard Pieter Oud stapt over naar Respons
De voormalig zakelijk directeur van Amsterdam Marketing wordt samen met de huidige directeur Lex Kruijver verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Respons.
16/11/18
Exclusief voor leden
Moeten we over naar een kilometerprijs voor vervoer?
De klimaatdoelstellingen van het kabinet voor 2030 worden niet gehaald wanneer het huidige autobelastingenstelsel niet op de schop gaat.
15/11/18
Exclusief voor leden
Aanleg groen gestart van Roompot domein
De aanleg van het ruim 8 hectare grote landgoed begon op 1 oktober 2018.
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk