Geplaatst op: 10-07-2018
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT Media

Regiegroep: Lelystad pas open na herindeling luchtruim

Regiegroep: Lelystad pas open na herindeling luchtruim
Lelystad Airport moet pas worden geopend als het Nederlandse luchtruim opnieuw is ingedeeld. Dat stelt de regiegroep die de belevingsvlucht over Oost-Nederland begeleidde om de geluidsoverlast van Lelystad Airport vast te stellen.


Vergeleken met het MER zijn de waargenomen geluidsniveaus ca. 3 dB (tot op sommige plaatsen 7dB) hoger. Dat roept bij de regiegroep twijfels op over de juistheid van het MER. Volgens de regiegroep is nader onderzoek tussen de gemeten maximale geluidsniveaus en de berekende maximale geluidsniveaus noodzakelijk. Het evaluatierapport is door de minister naar de Tweede Kamer doorgestuurd tezamen met de eindrapporten van de geluidmetingen door Munisense en de belevingsmonitor door Motivaction.


RECRON: Geen plaats voor Lelystad Airport

RECRON, de branchevereniging voor recreatieondernemers Nederland, is van mening dat er geen plaats is voor Airport Lelystad. "Naast geluidsoverlast, milieuschade en toename van stikstof en fijnstof is het voor het recreëren en welzijn van de inwoners, toeristen en recreatiebedrijven een onverantwoorde zaak om Airport Lelystad open te laten gaan. We willen juist dat iedereen ongestoord, plezierig en veilig kan recreëren in Nederland en zeker in het grootste recreatiegebied van Nederland”, aldus Ivo Gelsing van RECRON.


De regiegroep

De regiegroep is ingesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat Van Nieuwenhuizen en adviseert haar over de belevingsvlucht. Uit oogpunt van zorgvuldigheid is de regiegroep breed samengesteld met vertegenwoordigers van de provincies Flevoland, Friesland, Overijssel en Drenthe, de regio West-Friesland, actiegroepen, natuur- en recreatiebelangen en een geluids- en een luchtvaartdeskundige. Namens de recreatie had Ivo Gelsing van RECRON zitting in de regiegroep.


De geluidsmetingen laten zien dat het passeren van het vliegtuig op lagere hoogte (1800m en 2700 ) duidelijk hoorbaar is en leidt tot een substantiële toename van de geluidsbelasting. De achtergrondwaarde in het "buitengebied” bedraagt in het onderzoeksgebied 33 a 34 dB. Bij het passeren op 1800 m is er sprake van een geluidsbelasting van ca. 58 dB, op 2700 m is dat ca. 55 dB. Daar waar het vliegtuig klimt van 1800m naar 2700m nemen de geluidsniveaus toe tot ca. 68 dB.


Openstelling niet acceptabel

De regiegroep is op basis van de meetresultaten en de resultaten van de online vragenlijst naar de beleving gesterkt in haar opvatting, dat de openstelling van Lelystad Airport niet acceptabel is zolang de luchtruimindeling niet is herzien en er noodzakelijkerwijs relatief laag (1800-2700m) over het buitengebied van de Veluwe en NO Nederland moet worden gevlogen.


Link: https://www.belevingsvlucht.nl/nieuws/1061724.aspx?t=Aanbieding+evaluatie+van+de+regiegroep+Belevingsvlucht+vliegroutes+Lelystad+Airport
Trefwoorden: luchtvaart, luchthavens, lelystad airport

||| Blogs |||

06/09/18
Van marketing naar mattering
Van marketing naar mattering
06/09/18 · Cultuur · Hanita van der Schaaf | Lees meer
Column van Hanita van der Schaaf over Culturele Hoofdstad van Europa 2018, Leeuwarden
24/07/18
Time Out
Time Out
24/07/18 · Leisure · Han Verheijden | Lees meer
Zoals ik in mijn vorige column schreef, heb ik afgelopen winter een skiongeluk gehad. Hierdoor was...
10/07/18
Oh jee; ik moet (sorry mag) Lekkeâh weg in èguhn land
Ik deed even een rondje beroepsdeformatie op mijn sportschool. Spanje, Turkije, Amerika, Noorwegen,...
10/07/18
Gastvrijheidssector: katalysator voor ontwikkeling
"Kamer denkt over glas wijn bij de kapper”, zo luidde de kop bij het NOS deze week. Een slijt...
04/06/18
Het gaat weer goed met het toerisme!
Het vertrouwen komt weer terug. Bezoekers- en verkoopcijfers stijgen. Het consumentenvertrouwen ...||| Twitter |||

||| Nieuws |||

21/09/18
Restaurants doven 27 oktober hun lichten tijdens de Nacht van de Nacht
Lichten uit en kaarsen aan tijdens de Nacht van de Nacht, dat is de oproep die de Natuur- en Milieuf...
21/09/18
Stoomlocomotief Arend officieel in canon Nederland
Het Spoorwegmuseum is blij want stoomlocomotief De Arend valt nu ook officieel in de canon van Nederland.
21/09/18
Gemeente zet licht op groen voor uitbreidingsplannen Efteling
De gemeenteraad van de gemeente Loon op Zand heeft gisterenavond ingestemd met de uitbreidingsplann...
21/09/18
TUI eerste plaats in e-commerce
TUI Nederland is trotse aanvoerder van de Travel top 25 van Twinkle e-commerce top 100.
21/09/18
BTW verhoging openbaar vervoer heeft invloed
Stijgt het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent, dan neemt daardoor naar verwachting het aantal ger...
20/09/18
Herhaling programma subsidies kleinere evenementen in Overijssel
Organisatoren van de kleinere evenementen in de provincie Overijssel komen mogelijk ook in 2019 in ...
20/09/18
Exclusief voor leden
Betalen per minuut voor toegang dagattractie
Er zijn van die initiatieven die er ineens zijn en dan is het eigenlijk heel erg logisch. Dat is oo...
20/09/18
Exclusief voor leden
NL Het Groene Woud neemt initiatief voor regiobrede energietransitie met ECCO
Op woensdag 19 september 2018 vond het regionale startschot plaats van ECCO, een project dat zich op initiatief van Nationaal Landschap Het Groene Woud richt op gezamenlijke energietransitie in de regio. 70 vertegenwoordigers discussieerden mee.
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk