Geplaatst op: 10-07-2018
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT Media

Regiegroep: Lelystad pas open na herindeling luchtruim

Regiegroep: Lelystad pas open na herindeling luchtruim
Lelystad Airport moet pas worden geopend als het Nederlandse luchtruim opnieuw is ingedeeld. Dat stelt de regiegroep die de belevingsvlucht over Oost-Nederland begeleidde om de geluidsoverlast van Lelystad Airport vast te stellen.


Vergeleken met het MER zijn de waargenomen geluidsniveaus ca. 3 dB (tot op sommige plaatsen 7dB) hoger. Dat roept bij de regiegroep twijfels op over de juistheid van het MER. Volgens de regiegroep is nader onderzoek tussen de gemeten maximale geluidsniveaus en de berekende maximale geluidsniveaus noodzakelijk. Het evaluatierapport is door de minister naar de Tweede Kamer doorgestuurd tezamen met de eindrapporten van de geluidmetingen door Munisense en de belevingsmonitor door Motivaction.


RECRON: Geen plaats voor Lelystad Airport

RECRON, de branchevereniging voor recreatieondernemers Nederland, is van mening dat er geen plaats is voor Airport Lelystad. "Naast geluidsoverlast, milieuschade en toename van stikstof en fijnstof is het voor het recreëren en welzijn van de inwoners, toeristen en recreatiebedrijven een onverantwoorde zaak om Airport Lelystad open te laten gaan. We willen juist dat iedereen ongestoord, plezierig en veilig kan recreëren in Nederland en zeker in het grootste recreatiegebied van Nederland”, aldus Ivo Gelsing van RECRON.


De regiegroep

De regiegroep is ingesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat Van Nieuwenhuizen en adviseert haar over de belevingsvlucht. Uit oogpunt van zorgvuldigheid is de regiegroep breed samengesteld met vertegenwoordigers van de provincies Flevoland, Friesland, Overijssel en Drenthe, de regio West-Friesland, actiegroepen, natuur- en recreatiebelangen en een geluids- en een luchtvaartdeskundige. Namens de recreatie had Ivo Gelsing van RECRON zitting in de regiegroep.


De geluidsmetingen laten zien dat het passeren van het vliegtuig op lagere hoogte (1800m en 2700 ) duidelijk hoorbaar is en leidt tot een substantiële toename van de geluidsbelasting. De achtergrondwaarde in het "buitengebied” bedraagt in het onderzoeksgebied 33 a 34 dB. Bij het passeren op 1800 m is er sprake van een geluidsbelasting van ca. 58 dB, op 2700 m is dat ca. 55 dB. Daar waar het vliegtuig klimt van 1800m naar 2700m nemen de geluidsniveaus toe tot ca. 68 dB.


Openstelling niet acceptabel

De regiegroep is op basis van de meetresultaten en de resultaten van de online vragenlijst naar de beleving gesterkt in haar opvatting, dat de openstelling van Lelystad Airport niet acceptabel is zolang de luchtruimindeling niet is herzien en er noodzakelijkerwijs relatief laag (1800-2700m) over het buitengebied van de Veluwe en NO Nederland moet worden gevlogen.


Link: https://www.belevingsvlucht.nl/nieuws/1061724.aspx?t=Aanbieding+evaluatie+van+de+regiegroep+Belevingsvlucht+vliegroutes+Lelystad+Airport
Trefwoorden: luchtvaart, luchthavens, lelystad airport

||| Blogs |||

18/03/19
Een community voor marketingvraagstukken?
Een community voor marketingvraagstukken?
18/03/19 · Marketing · Hanita van der Schaaf | Lees meer
Sinds een aantal weken werk ik in het onderwijs. Een totaal andere wereld, in vergelijking met mijn ...
11/03/19
Groots Denken!
Groots Denken!
11/03/19 · Duurzaam toerisme · Marcel Baltus | Lees meer
Tijdens mijn bezoek aan de ITB Berlijn borrelde een lumineus idee op...
14/02/19
Iamst(erdam)upid
Iamst(erdam)upid
14/02/19 · Beleid · Toerisme · Han Verheijden | Lees meer
Begin december 2018 zijn de rood-witte "Iamsterdam’ letters van het Museumplein gehaald. Het is ge...
14/02/19
Het belang van een organisatorisch eco-systeem
Terugkijkend op 2018 hebben de meeste toeristische bedrijven uitstekende zaken gedaan. Niet voor nik...
28/01/19
Overtoerisme dankzij of ondanks DMO’s?
Het was weer lachen in het vuistje in het najaar met pijn in de portemonnee! Wie op Black Friday no...


||| Twitter |||

||| Nieuws |||

22/03/19
Exclusief voor leden
Natuureiland in IJsselmeer door bouw windturbines
Windpark Fryslân B.V. heeft vandaag in Amsterdam een contract getekend met Zuiderzeewind, een con...
22/03/19
Fietsbrug zorgt voor betere verbinding kust en achterland Oegstgeest
Een nieuwe fietsbrug over de Oude Rijn zorgt ervoor dat fietsers tussen Katwijk, Valkenburg en Oegst...
22/03/19
Exclusief voor leden
Meer buitenlands bezoek aan Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen
De 71 museaal toegankelijke kastelen en historische buitenplaatsen in Nederland trekken in toenemende mate ook buitenlandse bezoekers.
22/03/19
Verbod in onrustige wijken Rotterdam op vuurwerk
Vanaf 2019 wordt het afsteken van vuurwerk verboden in gebieden waar afgelopen jaren grootschalige openbare orde incidenten en ongeregeldheden hebben plaatsgevonden.
22/03/19
Inkomen Nederlanders nauwelijks gestegen
Het inkomen van de Nederlanders is de afgelopen tien jaar nagenoeg gelijk gebleven. Dat is slecht nieuws voor onze branche.
22/03/19
Pannenkoekenrestaurants vooral populair in natuur- en toeristengebieden
Het aantal pannenkoekenrestaurants is de afgelopen tien jaar in Nederland gegroeid. Pannenkoekenrestaurants zijn sterk vertegenwoordigd in natuur- en toeristengebieden.
22/03/19
Derde, herziene editie van Leisure! komt eraan
Dit voorjaar verschijnt de derde editie van het boek Leisure! Inleiding in de vrije tijd, het Nederl...
22/03/19
Wat moet je doen met de Informatieplicht Energiebesparing?
Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken moeten voor 1 juli van dit jaar in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk