Geplaatst op: 10-07-2018
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT Media

Regiegroep: Lelystad pas open na herindeling luchtruim

Regiegroep: Lelystad pas open na herindeling luchtruim
Lelystad Airport moet pas worden geopend als het Nederlandse luchtruim opnieuw is ingedeeld. Dat stelt de regiegroep die de belevingsvlucht over Oost-Nederland begeleidde om de geluidsoverlast van Lelystad Airport vast te stellen.


Vergeleken met het MER zijn de waargenomen geluidsniveaus ca. 3 dB (tot op sommige plaatsen 7dB) hoger. Dat roept bij de regiegroep twijfels op over de juistheid van het MER. Volgens de regiegroep is nader onderzoek tussen de gemeten maximale geluidsniveaus en de berekende maximale geluidsniveaus noodzakelijk. Het evaluatierapport is door de minister naar de Tweede Kamer doorgestuurd tezamen met de eindrapporten van de geluidmetingen door Munisense en de belevingsmonitor door Motivaction.


RECRON: Geen plaats voor Lelystad Airport

RECRON, de branchevereniging voor recreatieondernemers Nederland, is van mening dat er geen plaats is voor Airport Lelystad. "Naast geluidsoverlast, milieuschade en toename van stikstof en fijnstof is het voor het recreëren en welzijn van de inwoners, toeristen en recreatiebedrijven een onverantwoorde zaak om Airport Lelystad open te laten gaan. We willen juist dat iedereen ongestoord, plezierig en veilig kan recreëren in Nederland en zeker in het grootste recreatiegebied van Nederland”, aldus Ivo Gelsing van RECRON.


De regiegroep

De regiegroep is ingesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat Van Nieuwenhuizen en adviseert haar over de belevingsvlucht. Uit oogpunt van zorgvuldigheid is de regiegroep breed samengesteld met vertegenwoordigers van de provincies Flevoland, Friesland, Overijssel en Drenthe, de regio West-Friesland, actiegroepen, natuur- en recreatiebelangen en een geluids- en een luchtvaartdeskundige. Namens de recreatie had Ivo Gelsing van RECRON zitting in de regiegroep.


De geluidsmetingen laten zien dat het passeren van het vliegtuig op lagere hoogte (1800m en 2700 ) duidelijk hoorbaar is en leidt tot een substantiële toename van de geluidsbelasting. De achtergrondwaarde in het "buitengebied” bedraagt in het onderzoeksgebied 33 a 34 dB. Bij het passeren op 1800 m is er sprake van een geluidsbelasting van ca. 58 dB, op 2700 m is dat ca. 55 dB. Daar waar het vliegtuig klimt van 1800m naar 2700m nemen de geluidsniveaus toe tot ca. 68 dB.


Openstelling niet acceptabel

De regiegroep is op basis van de meetresultaten en de resultaten van de online vragenlijst naar de beleving gesterkt in haar opvatting, dat de openstelling van Lelystad Airport niet acceptabel is zolang de luchtruimindeling niet is herzien en er noodzakelijkerwijs relatief laag (1800-2700m) over het buitengebied van de Veluwe en NO Nederland moet worden gevlogen.


Link: https://www.belevingsvlucht.nl/nieuws/1061724.aspx?t=Aanbieding+evaluatie+van+de+regiegroep+Belevingsvlucht+vliegroutes+Lelystad+Airport
Trefwoorden: luchtvaart, luchthavens, lelystad airport

||| Blogs |||

10/07/18
Oh jee; ik moet (sorry mag) Lekkeâh weg in èguhn land
Ik deed even een rondje beroepsdeformatie op mijn sportschool. Spanje, Turkije, Amerika, Noorwegen,...
10/07/18
Gastvrijheidssector: katalysator voor ontwikkeling
"Kamer denkt over glas wijn bij de kapper”, zo luidde de kop bij het NOS deze week. Een slijt...
04/06/18
Het gaat weer goed met het toerisme!
Het vertrouwen komt weer terug. Bezoekers- en verkoopcijfers stijgen. Het consumentenvertrouwen ...
28/05/18
Naar een Excellerende Gastvrijheidssector
CELTH is het Centre of Expertise voor de gastvrijheidssector, met als doel het aanjagen van same...
17/05/18
Leisurestress?
Leisurestress?
17/05/18 · Vakanties · Han Verheijden | Lees meer
De seniorenmarkt is een segment waarvoor al lange tijd veel belangstelling bestaat, zowel bij o...||| Twitter |||

||| Nieuws |||

18/07/18
Exclusief voor leden
Onderzoek toepassingen blockchain voor mkb
Wie denkt aan blockchain, denkt aan bitcoins en aan grote bedrijven die al met deze technologie wer...
18/07/18
Spoorwegmuseum duikt in trend techniek met nieuw evenement
Is het je deze zomer ook opgevallen hoe gretig kinderen plaatjes en boeken verzamelen over technie...
18/07/18
Wat voor weer wil de Nederlandse toerist tijdens vakantie?
Het hoogseizoen 2018 is begonnen en ondanks het heerlijke weer in Nederland vliegen er komende weke...
17/07/18
Exclusief voor leden
Feestmaand voor populaire Franse wandelroute
Als de favoriete wandelroute vijftig jaar bestaat dan is dat een mooie reden voor een feest. Het is...
17/07/18
De 10 beste campings van Nederland
Een top 10 van campings met nu eens niet de bekende namen: dat is de top 10 van best beoordeelde N...
17/07/18
Airbnb beschuldigd van misleiding en oneerlijke handelspraktijken
Airbnb moet van de Europese Commissie de presentatie van haar prijzen en haar voorwaarden aanpassen...
17/07/18
143 ideeën voor marketing Utrechts erfgoed
Een maand geleden begon de prijsvraag, opgezet door de provincie Utrecht, waarbij iedereen kon aange...
17/07/18
4500 scouts reizen door Nederland met Paths
4.500 (inter)nationale scouts tussen de 16 en 22 jaar gaan vanaf dinsdag 24 juli zes dagen op reis d...
Partners
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk