Geplaatst op: 10-07-2018
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT Media

Regiegroep: Lelystad pas open na herindeling luchtruim

Regiegroep: Lelystad pas open na herindeling luchtruim
Lelystad Airport moet pas worden geopend als het Nederlandse luchtruim opnieuw is ingedeeld. Dat stelt de regiegroep die de belevingsvlucht over Oost-Nederland begeleidde om de geluidsoverlast van Lelystad Airport vast te stellen.


Vergeleken met het MER zijn de waargenomen geluidsniveaus ca. 3 dB (tot op sommige plaatsen 7dB) hoger. Dat roept bij de regiegroep twijfels op over de juistheid van het MER. Volgens de regiegroep is nader onderzoek tussen de gemeten maximale geluidsniveaus en de berekende maximale geluidsniveaus noodzakelijk. Het evaluatierapport is door de minister naar de Tweede Kamer doorgestuurd tezamen met de eindrapporten van de geluidmetingen door Munisense en de belevingsmonitor door Motivaction.


RECRON: Geen plaats voor Lelystad Airport

RECRON, de branchevereniging voor recreatieondernemers Nederland, is van mening dat er geen plaats is voor Airport Lelystad. "Naast geluidsoverlast, milieuschade en toename van stikstof en fijnstof is het voor het recreëren en welzijn van de inwoners, toeristen en recreatiebedrijven een onverantwoorde zaak om Airport Lelystad open te laten gaan. We willen juist dat iedereen ongestoord, plezierig en veilig kan recreëren in Nederland en zeker in het grootste recreatiegebied van Nederland”, aldus Ivo Gelsing van RECRON.


De regiegroep

De regiegroep is ingesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat Van Nieuwenhuizen en adviseert haar over de belevingsvlucht. Uit oogpunt van zorgvuldigheid is de regiegroep breed samengesteld met vertegenwoordigers van de provincies Flevoland, Friesland, Overijssel en Drenthe, de regio West-Friesland, actiegroepen, natuur- en recreatiebelangen en een geluids- en een luchtvaartdeskundige. Namens de recreatie had Ivo Gelsing van RECRON zitting in de regiegroep.


De geluidsmetingen laten zien dat het passeren van het vliegtuig op lagere hoogte (1800m en 2700 ) duidelijk hoorbaar is en leidt tot een substantiële toename van de geluidsbelasting. De achtergrondwaarde in het "buitengebied” bedraagt in het onderzoeksgebied 33 a 34 dB. Bij het passeren op 1800 m is er sprake van een geluidsbelasting van ca. 58 dB, op 2700 m is dat ca. 55 dB. Daar waar het vliegtuig klimt van 1800m naar 2700m nemen de geluidsniveaus toe tot ca. 68 dB.


Openstelling niet acceptabel

De regiegroep is op basis van de meetresultaten en de resultaten van de online vragenlijst naar de beleving gesterkt in haar opvatting, dat de openstelling van Lelystad Airport niet acceptabel is zolang de luchtruimindeling niet is herzien en er noodzakelijkerwijs relatief laag (1800-2700m) over het buitengebied van de Veluwe en NO Nederland moet worden gevlogen.


Link: https://www.belevingsvlucht.nl/nieuws/1061724.aspx?t=Aanbieding+evaluatie+van+de+regiegroep+Belevingsvlucht+vliegroutes+Lelystad+Airport
Trefwoorden: luchtvaart, luchthavens, lelystad airport

||| Blogs |||

25/11/21
Verduurzaming Toerisme in Nederland moet sneller
Jos Vranken en Martin Cnossen nodigen de sector uit om een duurzame versnelling in te zetten.
08/11/21
Gooi je oude schoenen niet te vroeg weg
Bij de oprichting van je bedrijf is je concept cruciaal. Wat is je product, wie behoort tot de doelgroep, welke prijs vraag je, wat is het onderscheidend vermogen, wat is de toegevoegde waarde van je bedrijf? En nog 10 vragen uit het boekje voor beginners. Als een bedrijf eenmaal draait lijkt het allemaal vanzelf te gaan toch? Niet is minder waar natuurlijk. Waar wij de echte uitdaging zien is als een bestaand bedrijf wil of moet transformeren naar een ander of aanvullend concept. De winkel verbouwen als het ware, terwijl die wel open moet blijven.
14/10/21
Varkens in nood op Lisboa Airport
Claustrofobie. Je vraag er niet om. Dat heb je, of niet. En fijn is het geenszins. Hele kleine liften? Ik neem de trap wel. Al is die 10 verdiepingen hoog. Grote mensenmassa’s? Ik vermijd ze liever. - Marcel Baltus komt terecht in terminal 2 van Lisbon Airport en krijgt veel waardering voor Schiphol.
20/09/21
New opportunities arise
New opportunities arise
20/09/21 · · Roland Kleve | Lees meer
This edition, with many in-depth articles, highlights the past corona period (what hit us?) but also looks ahead and focuses on new opportunities for our ‘new normal’. Here is an assembly of passioned articles written by our lecturers, students and industry partners.
16/07/21
Van duurzaam herstel naar  een duurzame sector
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt (21 mei jl.) “wereldwijd 14 procent minder coronabesmettingen dan vorige week”. Het herstel van de gastvrijheidssector lijkt daarmee met de toenemende vaccinatiegraad ingezet. Maar of er ook daadwerkelijk sprake is van een duurzaam herstel, dat is maar de vraag ...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

02/12/21
Utrechtse Heuvelrug voert verplicht Ruitervignet in
Ruiters en menner moeten met ingang van 1 januari 2022 op de Utrechtse Heuvelrug een Ruitervignet aanschaffen. Een bijzondere stap om het onderhoud van de ruiterpaden te bekostigen.
02/12/21
“Het beantwoorden van reviews beïnvloedt verkoopcijfers”
Bijna iedereen leest wel eens reviews op het internet. Die reacties (en de manier waarop een onderne...
02/12/21
Staycation weer populair: 70% Nederlandse vakantiehuizen bezet door Nederlanders
Met de groeiende onzekerheid rondom de coronamaatregelen kiezen Nederlanders weer steeds meer voor e...
02/12/21
Exclusief voor leden
Kasteel Hoensbroek kaapt Museumprijs weg voor Volkenkunde en Amsterdam Museum
Vanmorgen werd Kasteel Hoensbroek, tijdens de live uitzending van Koffietijd, verrast met het nieuws dat het met een overtuigende 41% van de publieksstemmen (27.745 stemmen), de VriendenLoterij Museumprijs 2021 in de wacht heeft gesleept.
02/12/21
Bouw van nieuw centrumgebouw op Vakantiepark Beekse Bergen gestart
Op Vakantiepark Beekse Bergen wordt sinds enkele weken hard gewerkt aan de bouw van het ni...
02/12/21
Fries Museum biedt meer voor mensen met visuele beperking
Speciaal voor bezoekers met een visuele beperking organiseert het Fries Museum rondleidingen die een nieuw perspectief bieden op de tentoonstellingen Icons en Ferhaal fan Fryslân. Vooral voelen wordt ingezet om de tentoonstelling te beleven.
02/12/21
CityLab010 levert vooral duurzame ideeën op
De gemeente Rotterdam steunt met CityLab010 Rotterdamse initiatiefnemers met een vooruitstrevend plan voor de stad. In toerisme zijn meerdere living labs actief en daarom is het goed om te zien wat uit dit stadslab komt. Circa 150 aanvragen zijn ingediend, waarvan 49 initiatieven door de vakkundige stadsjury van CityLab010 zijn uitgekozen.
01/12/21
Showroom met 80 verschillende leaseboten
Kun je een boot leasen en in een showroom uitkiezen? Nog niet maar vanaf 6 december wel.