Geplaatst op: 10-07-2018
Auteur: Redactie
NRIT Media

Vakantiegarant aangepakt door ACM

Vakantiegarant aangepakt door ACM
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Vakantiegarant gesommeerd per direct te stoppen met het misleiden van consumenten. Doet Vakantiegarant dit niet, dan moet het bedrijf een dwangsom betalen van 2.500 euro per dag tot een maximum van 125.000 euro. De ACM ontving via haar loket ConsuWijzer veel meldingen van consumenten over dit bedrijf die zich door de telemarktingpraktijken misleid voelden.

Evert Jan Hummelen, plaatsvervangend directeur Consumenten van de ACM: "Consumenten zijn alleen gebonden aan een overeenkomst als de aanbieder zich aan de regels heeft gehouden. Als dat niet het geval is, is de overeenkomst niet tot stand gekomen en hoeft de consument ook niet te betalen.”


Hoe werkt Vakantiegarant?

Vakantiegarant. benadert telefonisch consumenten die in een enquête op internet hebben aangegeven interesse te hebben in reizen. Tijdens het telefoongesprek krijgen zij het aanbod dat zij voor twee weken een vakantiewoning in het buitenland kunnen huren voor 349 euro. Consumenten denken dat zij alleen maar hebben ingestemd met het ontvangen van extra informatie. Vervolgens ontvangen zij na enige weken een rekening van 349 euro. Volgens Vakantiegarant moeten zij betalen omdat zij telefonisch hebben ingestemd met het aanbod en geen gebruik hebben gemaakt van de wettelijke bedenktijd.


Waarom grijpt ACM in?

Bedrijven die hun diensten via de telefoon verkopen moeten zich aan de regels houden die consumenten beschermen. Zo moet het bedrijf duidelijk aangeven waarvoor hij belt, namelijk om iets te verkopen. Ook moet hij duidelijk melden wat hij aanbiedt. Hierbij moet hij alle relevante informatie verstrekken die de consument nodig heeft om een goede beslissing te kunnen nemen. Vakantiegarant vertelde aan het begin van het gesprek niet wat de reden van het telefoontje was. Ook was het volstrekt niet duidelijk over het aanbod.


Daarom sommeert de ACM het bedrijf consumenten niet langer te misleiden over de reden van het gesprek en het aanbod. In werkelijkheid kon de consument namelijk niet de vakantiewoning huren voor het genoemde bedrag, maar kan hij het bedrijf opdracht geven een vakantiewoning te zoeken met een korting van 20% op het huurbedrag. Consumenten wisten alleen niet waar die vakantiewoningen waren en wat ze kostten. Ook was het onduidelijk welk bedrijf precies achter deze praktijk zat, omdat het bedrijf niet gevestigd was op het adres dat op de website stond vermeld. Bij het sluiten van een overeenkomst is de aanbieder verplicht een geografisch vestigingsadres te vermelden waar consumenten terecht kunnen.


Het bedrijf achter Vakantiegarant, IHO, heeft aangegeven dat het inmiddels zijn werkzaamheden heeft gestaakt. De ACM zal dit controleren.


Waarom hoeven consumenten niet te betalen?

Omdat Vakantiegarant zich niet aan de regels heeft gehouden en consumenten niet de juiste informatie heeft verstrekt over het aanbod, heeft het bedrijf consumenten misleid. Consumenten die zijn ingegaan op het telefonische aanbod hebben geen rechtsgeldige overeenkomst afgesloten en hoeven daarom niet te betalen. Ook niet als zij daarna worden benaderd door een incassobureau.


Consumenten kunnen klachten melden bij ConsuWijzer , het consumentenloket van de ACM. Zij kunnen daar ook advies vragen wat zij kunnen doen als zij last hebben van telefonische verkopers en bij andere consumentenproblemen.
Trefwoorden: reisbranche, klachten, oneerlijke handelspraktijken, acm

||| Blogs |||

18/03/19
Een community voor marketingvraagstukken?
Een community voor marketingvraagstukken?
18/03/19 · Marketing · Hanita van der Schaaf | Lees meer
Sinds een aantal weken werk ik in het onderwijs. Een totaal andere wereld, in vergelijking met mijn ...
11/03/19
Groots Denken!
Groots Denken!
11/03/19 · Duurzaam toerisme · Marcel Baltus | Lees meer
Tijdens mijn bezoek aan de ITB Berlijn borrelde een lumineus idee op...
14/02/19
Iamst(erdam)upid
Iamst(erdam)upid
14/02/19 · Beleid · Toerisme · Han Verheijden | Lees meer
Begin december 2018 zijn de rood-witte "Iamsterdam’ letters van het Museumplein gehaald. Het is ge...
14/02/19
Het belang van een organisatorisch eco-systeem
Terugkijkend op 2018 hebben de meeste toeristische bedrijven uitstekende zaken gedaan. Niet voor nik...
28/01/19
Overtoerisme dankzij of ondanks DMO’s?
Het was weer lachen in het vuistje in het najaar met pijn in de portemonnee! Wie op Black Friday no...


||| Twitter |||

||| Nieuws |||

22/03/19
Exclusief voor leden
Natuureiland in IJsselmeer door bouw windturbines
Windpark Fryslân B.V. heeft vandaag in Amsterdam een contract getekend met Zuiderzeewind, een con...
22/03/19
Fietsbrug zorgt voor betere verbinding kust en achterland Oegstgeest
Een nieuwe fietsbrug over de Oude Rijn zorgt ervoor dat fietsers tussen Katwijk, Valkenburg en Oegst...
22/03/19
Exclusief voor leden
Meer buitenlands bezoek aan Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen
De 71 museaal toegankelijke kastelen en historische buitenplaatsen in Nederland trekken in toenemende mate ook buitenlandse bezoekers.
22/03/19
Verbod in onrustige wijken Rotterdam op vuurwerk
Vanaf 2019 wordt het afsteken van vuurwerk verboden in gebieden waar afgelopen jaren grootschalige openbare orde incidenten en ongeregeldheden hebben plaatsgevonden.
22/03/19
Inkomen Nederlanders nauwelijks gestegen
Het inkomen van de Nederlanders is de afgelopen tien jaar nagenoeg gelijk gebleven. Dat is slecht nieuws voor onze branche.
22/03/19
Pannenkoekenrestaurants vooral populair in natuur- en toeristengebieden
Het aantal pannenkoekenrestaurants is de afgelopen tien jaar in Nederland gegroeid. Pannenkoekenrestaurants zijn sterk vertegenwoordigd in natuur- en toeristengebieden.
22/03/19
Derde, herziene editie van Leisure! komt eraan
Dit voorjaar verschijnt de derde editie van het boek Leisure! Inleiding in de vrije tijd, het Nederl...
22/03/19
Wat moet je doen met de Informatieplicht Energiebesparing?
Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken moeten voor 1 juli van dit jaar in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk