Geplaatst op: 26-04-2018
Auteur: Marc Gerlings

Scan markt voor groepsaccommodaties

Ondernemers benieuwd naar positionering maar vooral naar sales

Scan markt voor groepsaccommodaties
Hoe krijg je praktisch gezien die gasten aan tafel? CELTH en Groepsaccommodaties Nederland zijn op onderzoek. Foto: GN

Groepsaccommodaties Nederland (GN) heeft het initiatief genomen om te komen tot een nieuwe strategische visie voor groepsaccommodaties en daarbij wordt kennisinstituut CELTH gevraagd voor een analyse van de markt. De herijking van de strategie is een lang gekoesterde wens binnen deze groep. De leden stellen juist praktische vragen.


GN is een jonge brancheorganisatie die staat voor de belangenbehartiging en promotie van ondernemers met één of meerdere groepsverblijven. Op dit moment telt GN 70 leden. Deze groep is een afsplitsing van de bedrijfsgroep die bij RECRON is aangesloten. Enkele bestuursleden zijn in 2016 uit de bedrijfsgroep gestapt en startten de zelfstandige GN op voor belangenbehartiging op 1 januari 2017.


Voor de ontwikkeling van de visie heeft GN samenwerking gezocht met het Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH). Binnen deze samenwerking worden onderzoeken en begeleiding uitgevoerd door de Hogescholen NHTV Breda en NHL Stenden. Voor de kennisinstellingen is het een mooie gelegenheid om meer kennis over deze specifieke sector binnen de verblijfsrecreatie in Nederland te verkrijgen en deze in het onderwijs in te zetten; in het interactieve proces worden op diverse momenten studenten en groepen studenten ingezet, meldt directeur CELTH Menno Stokman.


Veel antwoorden nodig voor heldere visie

Voor de optimale belangenbehartiging en marketingdoelstellingen van groepsaccommodaties is er behoefte aan meer specifieke kennis, zoals de omvang van de markt (vraag- en aanbodgegevens), trends en ontwikkelingen, imago en branding van de sector. Doel binnen het onderzoek is onder meer om relevante kengetallen te verzamelen over het economisch belang zoals aantal bedrijven, de omzet in de sector en spin-off naar werkgelegenheid. Maar de groepsaccommodaties willen ook meer weten over marktkansen en daarom worden onderzoeksvragen over marketing geformuleerd.


Van kengetallen naar marketing voor groepsaccommodaties


In eerste instantie wordt gekeken naar kengetallen over opbrengst per bed en bezettingsgraden. Daarbij komen praktische punten naar voren waar groepsaccommodaties mee aan de slag willen zoals verdere professionalisering in online marketing zoals het acteren op relevante platforms en het behalen van conversie. De strategische visie wordt ook vertaald naar concrete acties, waarmee GN aan de slag kan gaan, meldt CELTH. De planning is om de strategische visie met acties in het najaar van 2018 in een ledenbijeenkomst van GN te presenteren.Dat kan niet zonder de samenwerking met de leden.


Regionale samenwerking

Binnen het project wordt intensief samengewerkt met alle samenwerkingsverbanden van groepsaccommodaties in Nederland; Friesland, Ameland, Drenthe, Overijssel, Veluwe, Achterhoek (in oprichting), Brabant, Zeeland en de Stergroep. De hogescholen gaan met de ondernemers de discussie aan over trends, ontwikkelingen, doelgroepen, imago en marketing.


Inmiddels zijn de beide hogescholen aan de slag gegaan. Als trekker namens beide hogescholen is Erik van Nuland aangesteld (nuland.e@nhtv.nl). Hij is parttime verbonden als docent aan NHTV en geen onbekende in deze sector. Erik heeft vaker met netwerken praktische en strategische projecten opgezet met het bedrijfsleven in recreatie, onder meer in het NORT-verband (watersport) en via TOP Brabant. Vanuit NHL Stenden is Jasper Heslinga het aanspreekpunt (jasper.heslinga@stenden.com).


Kwartiermaker Alex de Ruiter

Als kwartiermaker voor het onderzoek en de begeleiding van GN is aangesteld oud-directeur van een groepsaccommodatie, Alex de Ruiter. De kwartiermaker meldt dat het al weer twintig jaar geleden is dat er een gedegen nationale visie voor groepsaccommodaties kwam. Het jonge GN richt zich op belangenbehartiging en wil hiervoor eerst de positionering van deze accommodaties helder krijgen. Daarbij is de hoop dat tijdens het onderzoek ook uitkomt hoe deze bedrijven zich het beste in de markt kunnen zetten. Het is de taak van de vereniging om de bedrijven met elkaar te verbinden en te versterken. Naast het gewenste advies over strategie leven praktische punten bij de leden.


Meer eigen boekingen genereren


Zij willen onder meer eigen boekingen genereren, los van dure boekingssites waar vaak veel commissie achterblijft. Een andere praktische vraag van ondernemers is hoe zij zich het werken op social media beter eigen kunnen maken. Dat kan niet los gezien worden van een nationale of regionale positionering. Dat het een fors segment is blijkt wel uit de 9.000 bedden die in Nederland via GN worden aangeboden. Om sterker te zijn in online marketing is er al een samenwerking met www.elkegroep.nl, een onderdeel van boekingsmachine voor Nederlandse accommodaties www.elkeplek.nl. "Het volume is flink en dat moet meer worden”, meldt Alex de Ruiter. De regionale trends en samenwerking vindt De Ruiter belangrijk. Daarom wordt op locatie in het land onderzoek gedaan en worden vooraf aan het onderzoek al samenwerkingsverbanden opgezet om het onderzoek een grote kans van slagen te geven.


Meer informatie over GN kun je vinden op de in februari opgerichte site: www.groepsaccommodaties-nederland.nl
Trefwoorden: accommodatie, groepsaccommodatie, marketing, kengetal, onderzoek

||| Blogs |||

17/05/18
Leisurestress?
Leisurestress?
17/05/18 · Vakanties · Han Verheijden | Lees meer
De seniorenmarkt is een segment waarvoor al lange tijd veel belangstelling bestaat, zowel bij o...
10/04/18
Beleving met een local
Beleving met een local
10/04/18 · Toerisme · Verblijfsrecreatie · Karin Veldhuizen | Lees meer
Vorige week, tijdens het Leisure & trendcongres woonde ik o.a. de workshop bij van Vincent Nijs...
21/02/18
Omdenken
Omdenken
21/02/18 · Reis & vervoer · Marcel Baltus | Lees meer
Vastdenken. We hebben er allemaal last van. Vastgeroest in gewoonte, handeling en aanpak. Het wordt...
06/02/18
Zingevend consumptielandschap?
Zingevend consumptielandschap?
06/02/18 · Natuur · Han Verheijden | Lees meer
Nog niet zo heel lang geleden was de zondag de enige vrije dag. Deze werd beschouwd als een rus...
06/02/18
Is toerisme over?
Is toerisme over?
06/02/18 · Toerisme · Hans Dominicus | Lees meer
Overtourism is een nieuwe kreet die men heeft gelanceerd. Het suggereert dat er teveel toerisme is,...||| Twitter |||

||| Nieuws |||

22/05/18
Nieuwe records voor Nederlandse superjachtbouwers
De constante stroom van superjachten die in Nederland worden gelanceerd is het bewijs van de stabi...
22/05/18
Landelijke actie NIXzonderID
Staatssecretaris Blokhuis en wethouder Everhardt starten landelijke actie NIXzonderID De lan...
22/05/18
Bali hel voor dieren in parken gericht op toeristen
Bali is een ware hel voor wilde dieren in gevangenschap. Tot die conclusie komt World Animal Protec...
22/05/18
Exclusief voor leden
Door Culturele Hoofdstad staat Friesland in top 3 Europese bestemmingen Lonely Planet 2018
Voor reizigers die deze zomer de menigtes willen vermijden, zijn volgens Lonely Planet Italië’s...
18/05/18
Exclusief voor leden
Spectaculaire groei Nederlandse boekingen voor Puy du Fou
Het Franse themapark Puy du Fou heeft in 2017 veel meer Nederlandse bezoekers getrokken. Het park i...
18/05/18
Internationale Award voor Canon van Nederland
Bureau Kossmann.dejong heeft op 15 mei in Londen bij de Museums + Heritage Awards for Excellence de ...
18/05/18
KHN: Meer tijd nodig dan twee jaar voor overstap rookruimten
Op 6 april jl. 2018 kondigde staatssecretaris Blokhuis van VWS aan dat hij rookruimten in de horeca...
18/05/18
Exclusief voor leden
92% Nederlanders heeft bestemming voor vakantiegeld
92% van de Nederlanders heeft voordat het vakantiegeld wordt ontvangen al een bestemming voor die e...
Partners
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk