Geplaatst op: 26-04-2018
Auteur: Marc Gerlings

Scan markt voor groepsaccommodaties

Ondernemers benieuwd naar positionering maar vooral naar sales

Scan markt voor groepsaccommodaties
Hoe krijg je praktisch gezien die gasten aan tafel? CELTH en Groepsaccommodaties Nederland zijn op onderzoek. Foto: GN

Groepsaccommodaties Nederland (GN) heeft het initiatief genomen om te komen tot een nieuwe strategische visie voor groepsaccommodaties en daarbij wordt kennisinstituut CELTH gevraagd voor een analyse van de markt. De herijking van de strategie is een lang gekoesterde wens binnen deze groep. De leden stellen juist praktische vragen.


GN is een jonge brancheorganisatie die staat voor de belangenbehartiging en promotie van ondernemers met één of meerdere groepsverblijven. Op dit moment telt GN 70 leden. Deze groep is een afsplitsing van de bedrijfsgroep die bij RECRON is aangesloten. Enkele bestuursleden zijn in 2016 uit de bedrijfsgroep gestapt en startten de zelfstandige GN op voor belangenbehartiging op 1 januari 2017.


Voor de ontwikkeling van de visie heeft GN samenwerking gezocht met het Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH). Binnen deze samenwerking worden onderzoeken en begeleiding uitgevoerd door de Hogescholen NHTV Breda en NHL Stenden. Voor de kennisinstellingen is het een mooie gelegenheid om meer kennis over deze specifieke sector binnen de verblijfsrecreatie in Nederland te verkrijgen en deze in het onderwijs in te zetten; in het interactieve proces worden op diverse momenten studenten en groepen studenten ingezet, meldt directeur CELTH Menno Stokman.


Veel antwoorden nodig voor heldere visie

Voor de optimale belangenbehartiging en marketingdoelstellingen van groepsaccommodaties is er behoefte aan meer specifieke kennis, zoals de omvang van de markt (vraag- en aanbodgegevens), trends en ontwikkelingen, imago en branding van de sector. Doel binnen het onderzoek is onder meer om relevante kengetallen te verzamelen over het economisch belang zoals aantal bedrijven, de omzet in de sector en spin-off naar werkgelegenheid. Maar de groepsaccommodaties willen ook meer weten over marktkansen en daarom worden onderzoeksvragen over marketing geformuleerd.


Van kengetallen naar marketing voor groepsaccommodaties


In eerste instantie wordt gekeken naar kengetallen over opbrengst per bed en bezettingsgraden. Daarbij komen praktische punten naar voren waar groepsaccommodaties mee aan de slag willen zoals verdere professionalisering in online marketing zoals het acteren op relevante platforms en het behalen van conversie. De strategische visie wordt ook vertaald naar concrete acties, waarmee GN aan de slag kan gaan, meldt CELTH. De planning is om de strategische visie met acties in het najaar van 2018 in een ledenbijeenkomst van GN te presenteren.Dat kan niet zonder de samenwerking met de leden.


Regionale samenwerking

Binnen het project wordt intensief samengewerkt met alle samenwerkingsverbanden van groepsaccommodaties in Nederland; Friesland, Ameland, Drenthe, Overijssel, Veluwe, Achterhoek (in oprichting), Brabant, Zeeland en de Stergroep. De hogescholen gaan met de ondernemers de discussie aan over trends, ontwikkelingen, doelgroepen, imago en marketing.


Inmiddels zijn de beide hogescholen aan de slag gegaan. Als trekker namens beide hogescholen is Erik van Nuland aangesteld (nuland.e@nhtv.nl). Hij is parttime verbonden als docent aan NHTV en geen onbekende in deze sector. Erik heeft vaker met netwerken praktische en strategische projecten opgezet met het bedrijfsleven in recreatie, onder meer in het NORT-verband (watersport) en via TOP Brabant. Vanuit NHL Stenden is Jasper Heslinga het aanspreekpunt (jasper.heslinga@stenden.com).


Kwartiermaker Alex de Ruiter

Als kwartiermaker voor het onderzoek en de begeleiding van GN is aangesteld oud-directeur van een groepsaccommodatie, Alex de Ruiter. De kwartiermaker meldt dat het al weer twintig jaar geleden is dat er een gedegen nationale visie voor groepsaccommodaties kwam. Het jonge GN richt zich op belangenbehartiging en wil hiervoor eerst de positionering van deze accommodaties helder krijgen. Daarbij is de hoop dat tijdens het onderzoek ook uitkomt hoe deze bedrijven zich het beste in de markt kunnen zetten. Het is de taak van de vereniging om de bedrijven met elkaar te verbinden en te versterken. Naast het gewenste advies over strategie leven praktische punten bij de leden.


Meer eigen boekingen genereren


Zij willen onder meer eigen boekingen genereren, los van dure boekingssites waar vaak veel commissie achterblijft. Een andere praktische vraag van ondernemers is hoe zij zich het werken op social media beter eigen kunnen maken. Dat kan niet los gezien worden van een nationale of regionale positionering. Dat het een fors segment is blijkt wel uit de 9.000 bedden die in Nederland via GN worden aangeboden. Om sterker te zijn in online marketing is er al een samenwerking met www.elkegroep.nl, een onderdeel van boekingsmachine voor Nederlandse accommodaties www.elkeplek.nl. "Het volume is flink en dat moet meer worden”, meldt Alex de Ruiter. De regionale trends en samenwerking vindt De Ruiter belangrijk. Daarom wordt op locatie in het land onderzoek gedaan en worden vooraf aan het onderzoek al samenwerkingsverbanden opgezet om het onderzoek een grote kans van slagen te geven.


Meer informatie over GN kun je vinden op de in februari opgerichte site: www.groepsaccommodaties-nederland.nl
Trefwoorden: accommodatie, groepsaccommodatie, marketing, kengetal, onderzoek

||| Blogs |||

04/10/18
Segregatie of integratie?
Eind juni vond bij mij in de buurt de Champions Trophy voor nationale hockeyteams plaats. Een mooi...
25/09/18
En Footzy is (W)elke Plek
Het aantal kwalificaties in bijna 40 jaar noeste arbeid dat mij is opgespeld groeit nog steeds met...
06/09/18
Van marketing naar mattering
Van marketing naar mattering
06/09/18 · Cultuur · Hanita van der Schaaf | Lees meer
Column van Hanita van der Schaaf over Culturele Hoofdstad van Europa 2018, Leeuwarden
24/07/18
Time Out
Time Out
24/07/18 · Leisure · Han Verheijden | Lees meer
Zoals ik in mijn vorige column schreef, heb ik afgelopen winter een skiongeluk gehad. Hierdoor was...
10/07/18
Oh jee; ik moet (sorry mag) Lekkeâh weg in èguhn land
Ik deed even een rondje beroepsdeformatie op mijn sportschool. Spanje, Turkije, Amerika, Noorwegen,...
||| Twitter |||

||| Nieuws |||

19/10/18
Aan de slag met jouw regio?
Ongeveer 500 vakgenoten reisden vorige week af naar Deventer voor de eerste Nationale ToerismeTop....
19/10/18
8 trends reizen voor 2019
Van reizen om te leren tot meer plannen voor weekendtrips.
18/10/18
Nieuw geladaverblijf in Blijdorp open voor publiek
Vanaf 19 oktober is het nieuwe verblijf voor gelada’s (een expr...
18/10/18
Recreatieschap Marrekrite vernieuwt Fietsnetwerk Fryslan
Recreatieschap Marrekrite start deze week met een grootscheepse v...
18/10/18
Exclusief voor leden
Vier cruiseschepen in luxe segment besteld door MSC
Cruisebedrijf MSC Cruises en werf Fincantieri hebben vandaag de ondertekening aangekondigd van een ...
18/10/18
Exclusief voor leden
ADE Green levert Plastic Promise op voor festivals
Plastic Promise, campagne voor het terugdringen van plasticgebruik bij festivals is gelanceerd bij ADE Green. Het plasticgebruik ligt nog hoog bij festivals.
18/10/18
Exclusief voor leden
Ernst Daniël Smid, Ron Brandsteder en Marco Bakker in campagne voor Denemarken
Ernst Daniël Smid, Ron Brandsteder en Marco Bakker zitten samen in een televisieprogramma voor een destinatie. Voor Nederland? Nee.
17/10/18
Grootste restauratie van het Rijksmuseum ooit: de Nachtwacht (Video)
Directeur Taco Dibbits legt het project uit in deze videopresentatie.
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk