Geplaatst op: 19-04-2018
Auteur: Redactie
NRIT Media

CBS, NBTC en CELTH starten Data & Development Lab Bestemming Nederland

Een data-gedreven aanpak ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland

CBS, NBTC en CELTH starten Data & Development Lab Bestemming Nederland
Marleen Verbruggen (CBS), Stefan Hartman (CELTH), Menno Stokman (CELTH) en Jos Vranken (NBTC)

Vandaag hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek, NBTC Holland Marketing en expertisecentrum CELTH de handen in één geslagen voor het Data & Development Lab Bestemming Nederland. Door data en expertise te bundelen zetten partijen in op het ontwikkelen van nieuwe en scherpere inzichten om een bijdrage te leveren aan de effectieve doorontwikkeling van bestemming Nederland. In de branche is grote behoefte aan sturingsinformatie om de spreidingsdoelen te behalen. "Het lab moet een fundament geven voor beleid dat er toe doet”, zei Jos Vranken bij de presentatie. Het doel van het lab is om met goede data inzicht in bezoekstromen te krijgen teneinde met bezoekersmanagement de toeristenstromen beter te kunnen beheren.


Ook Google en Schiphol hebben aangegeven een actieve bijdrage te willen leveren aan het lab. Samen met deze en andere partijen is het mogelijk om inzicht te krijgen in bezoekersgedrag tijdens de hele reiscyclus als basis voor onder andere vraagsturing en aanbodinnovatie.


Data & Development Lab: meten is weten

Met het Data & Development Lab bundelen CBS, NBTC en CELTH data en kennis om sneller en doorlopend inzicht te krijgen in (inter)nationale bezoekersstromen. "Deze data en kennis zijn bijvoorbeeld nodig om richting te kunnen geven aan de bovengemiddelde groei van het aantal internationale bezoekers”, aldus Jos Vranken, directeur NBTC bij de lancering. In het Data & Development Lab Bestemming Nederland maken partijen gebruik van zowel bestaande als nieuwe databronnen en technieken, om zo tot actuele inzichten te komen die een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland.


Marleen Verbruggen, plaatsvervangend directeur sociaal-economische en ruimtelijke statistieken CBS: "De strategische alliantie maakt het mogelijk om het toeristisch beleid beter en sneller te onderbouwen met cijfers en innovatief onderzoek. Hiermee versterken statistiek, beleid en onderzoek elkaar.” Het CBS wil het lab ondersteunen met kennis van moderne onderzoeksmethoden.


Volgens Menno Stokman, directeur van CELTH ontbreekt het nu aan echte data om de discussie te verbeteren: "Inzicht in de bezoekersbeleving en -stromen zijn belangrijk, om vervolgens kennis en tools te ontwikkelen om bezoekersmanagement mogelijk te maken. Vanuit de brede expertise bij de Hogescholen, kennisinstituten en Universiteiten die in CELTH samenwerken kunnen we de benodigde expertise betrekken en voortbouwen op de kennisprojecten die we al in huis hebben. Door zoveel mogelijk studenten, docenten en lectoren te laten participeren, vloeit de actuele opgedane kennis direct terug in het onderwijs. Zo snijdt het mes aan twee kanten: zowel de markt als het onderwijs profiteert.”.


Inzichten voor duurzame ontwikkeling bestemming Nederland

CELTH en haar partnerhogescholen NHTV, NHL Stenden, HZ en de onderzoeksinstituten European Tourism Futures Institute (NHL Stenden Hogeschool) en Kenniscentrum Kusttoerisme (HZ Hogeschool) zijn al een aantal jaren bezig met de problematiek rondom bezoekersdruk (overtourism). Vorig jaar werd een onderzoek afgerond naar bezoekersdruk in zes Europese steden, waaronder Amsterdam. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een vervolgonderzoek in kleinere steden. Daarnaast zijn CELTH onderzoekers bezig met het ontwikkelen van slimme methodieken en praktische oplossingsrichtingen om duurzaam stedelijk toerisme te bewerkstelligen, via het door Europa medegefinancierde project Smart City Hospitality (SCITHOS). Menno Stokman: "Met de samenwerking in het Lab kunnen we nog sterker bijdragen aan een duurzame destinatieontwikkeling van de bestemming Nederland. Door de sterke oriëntatie op hedendaagse marktuitdagingen en inzet van zoveel mogelijk studenten, docenten en lectoren, zorgen we als CELTH ook direct voor actualisatie van het gastvrijheidsonderwijs.”

Link: https://www.nbtc.nl/nl/homepage/cijfers-en-trends/data-development-lab.htm
Topics:Toerisme
Trefwoorden: celth, onderzoek, toerisme, spreiding, overtourism, bezoekgedrag

||| Blogs |||

04/06/18
Het gaat weer goed met het toerisme!
Het vertrouwen komt weer terug. Bezoekers- en verkoopcijfers stijgen. Het consumentenvertrouwen ...
28/05/18
Naar een Excellerende Gastvrijheidssector
CELTH is het Centre of Expertise voor de gastvrijheidssector, met als doel het aanjagen van same...
17/05/18
Leisurestress?
Leisurestress?
17/05/18 · Vakanties · Han Verheijden | Lees meer
De seniorenmarkt is een segment waarvoor al lange tijd veel belangstelling bestaat, zowel bij o...
10/04/18
Beleving met een local
Beleving met een local
10/04/18 · Toerisme · Verblijfsrecreatie · Karin Veldhuizen | Lees meer
Vorige week, tijdens het Leisure & trendcongres woonde ik o.a. de workshop bij van Vincent Nijs...
21/02/18
Omdenken
Omdenken
21/02/18 · Reis & vervoer · Marcel Baltus | Lees meer
Vastdenken. We hebben er allemaal last van. Vastgeroest in gewoonte, handeling en aanpak. Het wordt...||| Twitter |||

||| Nieuws |||

25/06/18
Groei passagiers op Nederlandse luchthavens zet door
In het eerste kwartaal van 2018 reisden bijna 16,8 miljoen passagiers per vliegtuig van en naar Nede...
25/06/18
Exclusief voor leden
10 miljoen euro voor verbetering luchtkwaliteit steden
Met nieuwe maatregelen waarin 10 miljoen euro wordt geïnvesteerd voldoet volgens huidige prognoses...
25/06/18
Exclusief voor leden
Thalys groeit sterk in Nederland
In de discussie over klimaat en de luchtvaart speelt de internationale trein als groen alternatief ...
25/06/18
Attractiepark Toverland onthult details nieuwe waterattractie
Toverland opent over twee weken het nieuwe entreegebied Port Laguna en het nieuwe themagebied Avalo...
22/06/18
Zeven redenen waarom ouders kinderen naar zomerkampen sturen
Zomerkampen hebben op de ontwikkeling van kinderen een veel breder effect dan alleen een week...
22/06/18
Acht organisaties samen in actie tegen oververhitting hardlopers
Met steeds meer warme dagen wordt oververhitting van amateursporters een steeds groter probleem. Da...
21/06/18
Eerste Pannenkoekenglossy gelanceerd!
De Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants (VEP) heeft dinsdag 19 juni de eerste pannenkoeken...
21/06/18
<p>Uitstoot per euro toegevoegde waarde zal snel moeten dalen</p>
Chemie boekt grootste klimaatvooruitgang, luchtvaart blijft het meest achterDe uitstoot van broeikas...
Partners
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk