Geplaatst op: 19-04-2018
Auteur: Redactie
NRIT Media

CBS, NBTC en CELTH starten Data & Development Lab Bestemming Nederland

Een data-gedreven aanpak ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland

CBS, NBTC en CELTH starten Data & Development Lab Bestemming Nederland
Marleen Verbruggen (CBS), Stefan Hartman (CELTH), Menno Stokman (CELTH) en Jos Vranken (NBTC)

Vandaag hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek, NBTC Holland Marketing en expertisecentrum CELTH de handen in één geslagen voor het Data & Development Lab Bestemming Nederland. Door data en expertise te bundelen zetten partijen in op het ontwikkelen van nieuwe en scherpere inzichten om een bijdrage te leveren aan de effectieve doorontwikkeling van bestemming Nederland. In de branche is grote behoefte aan sturingsinformatie om de spreidingsdoelen te behalen. "Het lab moet een fundament geven voor beleid dat er toe doet”, zei Jos Vranken bij de presentatie. Het doel van het lab is om met goede data inzicht in bezoekstromen te krijgen teneinde met bezoekersmanagement de toeristenstromen beter te kunnen beheren.


Ook Google en Schiphol hebben aangegeven een actieve bijdrage te willen leveren aan het lab. Samen met deze en andere partijen is het mogelijk om inzicht te krijgen in bezoekersgedrag tijdens de hele reiscyclus als basis voor onder andere vraagsturing en aanbodinnovatie.


Data & Development Lab: meten is weten

Met het Data & Development Lab bundelen CBS, NBTC en CELTH data en kennis om sneller en doorlopend inzicht te krijgen in (inter)nationale bezoekersstromen. "Deze data en kennis zijn bijvoorbeeld nodig om richting te kunnen geven aan de bovengemiddelde groei van het aantal internationale bezoekers”, aldus Jos Vranken, directeur NBTC bij de lancering. In het Data & Development Lab Bestemming Nederland maken partijen gebruik van zowel bestaande als nieuwe databronnen en technieken, om zo tot actuele inzichten te komen die een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland.


Marleen Verbruggen, plaatsvervangend directeur sociaal-economische en ruimtelijke statistieken CBS: "De strategische alliantie maakt het mogelijk om het toeristisch beleid beter en sneller te onderbouwen met cijfers en innovatief onderzoek. Hiermee versterken statistiek, beleid en onderzoek elkaar.” Het CBS wil het lab ondersteunen met kennis van moderne onderzoeksmethoden.


Volgens Menno Stokman, directeur van CELTH ontbreekt het nu aan echte data om de discussie te verbeteren: "Inzicht in de bezoekersbeleving en -stromen zijn belangrijk, om vervolgens kennis en tools te ontwikkelen om bezoekersmanagement mogelijk te maken. Vanuit de brede expertise bij de Hogescholen, kennisinstituten en Universiteiten die in CELTH samenwerken kunnen we de benodigde expertise betrekken en voortbouwen op de kennisprojecten die we al in huis hebben. Door zoveel mogelijk studenten, docenten en lectoren te laten participeren, vloeit de actuele opgedane kennis direct terug in het onderwijs. Zo snijdt het mes aan twee kanten: zowel de markt als het onderwijs profiteert.”.


Inzichten voor duurzame ontwikkeling bestemming Nederland

CELTH en haar partnerhogescholen NHTV, NHL Stenden, HZ en de onderzoeksinstituten European Tourism Futures Institute (NHL Stenden Hogeschool) en Kenniscentrum Kusttoerisme (HZ Hogeschool) zijn al een aantal jaren bezig met de problematiek rondom bezoekersdruk (overtourism). Vorig jaar werd een onderzoek afgerond naar bezoekersdruk in zes Europese steden, waaronder Amsterdam. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een vervolgonderzoek in kleinere steden. Daarnaast zijn CELTH onderzoekers bezig met het ontwikkelen van slimme methodieken en praktische oplossingsrichtingen om duurzaam stedelijk toerisme te bewerkstelligen, via het door Europa medegefinancierde project Smart City Hospitality (SCITHOS). Menno Stokman: "Met de samenwerking in het Lab kunnen we nog sterker bijdragen aan een duurzame destinatieontwikkeling van de bestemming Nederland. Door de sterke oriëntatie op hedendaagse marktuitdagingen en inzet van zoveel mogelijk studenten, docenten en lectoren, zorgen we als CELTH ook direct voor actualisatie van het gastvrijheidsonderwijs.”

Link: https://www.nbtc.nl/nl/homepage/cijfers-en-trends/data-development-lab.htm
Topics:Toerisme
Trefwoorden: celth, onderzoek, toerisme, spreiding, overtourism, bezoekgedrag

||| Blogs |||

24/10/18
Toeristen verleiden wordt het nieuwe belijden
Amsterdam puilt uit van de toeristen. Goed voor de economie, maar minder aangenaam voor veel inwone...
04/10/18
Segregatie of integratie?
Eind juni vond bij mij in de buurt de Champions Trophy voor nationale hockeyteams plaats. Een mooi...
25/09/18
En Footzy is (W)elke Plek
Het aantal kwalificaties in bijna 40 jaar noeste arbeid dat mij is opgespeld groeit nog steeds met...
06/09/18
Van marketing naar mattering
Van marketing naar mattering
06/09/18 · Cultuur · Hanita van der Schaaf | Lees meer
Column van Hanita van der Schaaf over Culturele Hoofdstad van Europa 2018, Leeuwarden
24/07/18
Time Out
Time Out
24/07/18 · Leisure · Han Verheijden | Lees meer
Zoals ik in mijn vorige column schreef, heb ik afgelopen winter een skiongeluk gehad. Hierdoor was...
||| Twitter |||

||| Nieuws |||

16/11/18
Nominaties voor innovatie award Horecava
Rookworst van damhert uit de duinen, composteerbare patatbakjes van suikerriet, medewerkers werven d...
16/11/18
Exclusief voor leden
Nieuw Vrijetijdsmerk voor alle Flevolanders
Visit Flevoland heeft een nieuw vrijetijdsmerk voor de provincie gelanceerd. Volgens deze destinati...
16/11/18
Exclusief voor leden
Eduard Pieter Oud stapt over naar Respons
De voormalig zakelijk directeur van Amsterdam Marketing wordt samen met de huidige directeur Lex Kruijver verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Respons.
16/11/18
Exclusief voor leden
Moeten we over naar een kilometerprijs voor vervoer?
De klimaatdoelstellingen van het kabinet voor 2030 worden niet gehaald wanneer het huidige autobelastingenstelsel niet op de schop gaat.
15/11/18
Exclusief voor leden
Aanleg groen gestart van Roompot domein
De aanleg van het ruim 8 hectare grote landgoed begon op 1 oktober 2018.
15/11/18
Exclusief voor leden
Wat verwachten ondernemers in onze branche van 2019?
Ondernemers in de horeca zijn iets minder positief over de omzet voor 2019, maken zich zorgen over de arbeidsmarkt maar gaan wel meer investeren.
15/11/18
Hoever kun je de service aan boord uitkleden?
Nu luchtvaartmaatschappijen steeds meer concurreren op de kale vliegprijs, proberen ze hun verdienmodel overeind te houden met betaalde extra diensten. Maar wat vindt de passagier daarvan?
15/11/18
Nederlander boekt vaker vliegreis voor kerstbeleving in Midden- en Oost-Europa
De Nederlandse vliegtuigpassagier zoekt meer en meer in Wenen, Praag en Krakow de authentieke Midden...
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk