Geplaatst op: 16-03-2018
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT Media

Lokale vliegtaks voor Eindhoven Airport?

Lokale vliegtaks voor Eindhoven Airport?
Er komt wellicht een lokale vliegtuigbelasting voor Europese vluchten vanaf Eindhoven Airport. Een meerderheid van de Eindhovense gemeenteraad heeft ingestemd met de motie ingediend door GroenLinks, PvdA, BBL en ChristenUnie. Einhoven Airport zegt in een reactie dat ze graag het gesprek met de gemeente Eindhoven aangaan om te bezien of een dergelijke tax de leefbaarheid zal vergroten.


De extra inkomsten die de vliegtuigbelasting oplevert, 2 miljoen op jaarbasis, worden in het Leefbaarheidsfonds gestort en zullen helpen bij het beperken en terugdringen van de luchtvervuiling en de geluidsoverlast voor omwonenden van het vliegveld. Het gaat om een belasting van 1 euro voor alle Europese vluchten en die vanaf 2019 moeten worden geheven.


Geld in Leefbaarheidsfonds

Het Leefbaarheidsfonds is samen met Eindhoven Airport opgericht om de eerder genoemde geluidsoverlast en luchtvervuiling terug te dringen. Het fonds voorziet in financiële bijdragen aan (innovatieve) projecten van omwonenden die het milieu en het leefklimaat in de omgeving van de luchthaven verbeteren. Van de eerste opbrengsten van de vliegtax moeten wat GroenLinks betreft allereerst de huizen van omwonenden worden geïsoleerd.


Het Leefbaarheidsfonds heeft op dit moment € 880.000 in kas dat is bijeengebracht met bijdragen van het Rijk, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en Eindhoven Airport, elk voor € 200.000,= , aangevuld met het resterend vermogen van de Stichting Milieufonds, dat als zodanig ophoudt te bestaan.


Eindhoven Airport NV is in handen van Schiphol Nederland (51%), de provincie Noord-Brabant (24,5%) en de gemeente Eindhoven (24,5%). Wethouder Schreurs heeft de Eindhovense gemeenteraad toegezegd de haalbaarheid van een lokale vliegtax te onderzoeken.


Reactie Eindhoven Airport

In een reactie zegt Eindhoven Airport dat ieder initiatief tot onderzoek naar een methode om de leefbaarheid in de omgeving te vergroten, wordt aangemoedigd. "Eindhoven Airport is nog niet op de hoogte gesteld van alle ins en outs achter dit voorgestelde onderzoek, maar zal als vanzelfsprekend het overleg over dit onderzoek met de gemeente Eindhoven aangaan en bezien of de invoering van een dergelijke lokale taks het meest geëigende middel is om het doel van een betere leefbaarheid in de omgeving te bereiken.”


Verder zegt Eindhoven Airport groot belang te hechten aan de leefbaarheid in de directe omgeving van de luchthaven. "Niet voor niets zijn wij één van de initiatiefnemers achter het Leefbaarheidsfonds. Een eerste storting van gelden (€ 880.000) heeft plaatsgevonden en vanaf januari 2018 kunnen door de omgeving initiatieven ter verhoging van de leefbaarheid worden ingediend. Gezien de recente oprichting van dit fonds zal het succes van de initiatieven en het effect ervan op de leefbaarheid van bewoners in de omgeving zich nog moeten bewijzen. Uiteindelijk zit het succes in de beleefde meerwaarde op de leefbaarheid door de individuele omwonenden.”Link: http://samenopdehoogte.nl/stichting-leefbaarheid/stichting-leefbaarheid
Trefwoorden: luchtvaart, duurzaam toerisme, klimaat, beleid, belastingen

||| Blogs |||

11/09/17
Duurzaam reizen betekent doorzetten
Opwarming aarde, klimaatverandering, aardbevingen.... Willen we er echt wat aan doen? Het spannings...
18/08/17
Zonvakanties – van lust tot last
Merkwaardig eigenlijk dat de toeristenindustrie er nooit symbolisch een groot standbeeld voor heeft...
28/02/17
Het Verhaal van Nederland! Waarom wordt het nog niet verteld?
"Het is 2025, de klimaatcrisis is op zijn hoogtepunt. Zowel de stijging van de zeespiegel als h...
19/12/16
De mythe van schoon vliegen
Het geloof in techniek als oplossing voor de enorme groei van de broeikasgasemissies door de luchtv...
22/06/15
DISCUSS! Should AirBnB be stopped?
The Centre of Expertise of Leisure, Tourism Hospitality is doing research on the increasing strain...
||| Twitter |||

||| Nieuws |||

06/08/18
Almere nieuwe locatie voor educatief botanisch park Eden Holland
Nadat ze in de race voor de invulling van Paleis Soestdijk in de laatste ronde waren afgevallen, is...
06/08/18
Gelderland steunt Urban Oasis met 6 ton
De provincie Gelderland geeft ruim €600.000 subsidie om een Urban Oasis te ontwikkelen op het...
09/07/18
Vakantie-uitstoot met 10% gestegen, met name door groei vliegvakanties
De CO2-emissie veroorzaakt door vakanties van Nederlanders is in 2017 met 10 procent toegenomen tot...
09/07/18
Exclusief voor leden
Toerist houdt zich niet bezig met milieuzones
Uit rondvraag van vergelijkingssite goedkoopsteautoverzekering.net blijkt dat 80% van de automobil...
06/07/18
SnowWorld neemt 13.000 zonnepanelen in gebruik
SnowWorld heeft met de ingebruikname van 13.000 zonnepanelen een flinke duurzame stap gezet. Afgel...
29/06/18
Vliegbelasting start in 2021
Het kabinet wil per 2021 een vliegbelasting invoeren: een Europese belasting op luchtvaart, een nat...
21/06/18
Uitstoot per euro toegevoegde waarde zal snel moeten dalen
Chemie boekt grootste klimaatvooruitgang, luchtvaart blijft het meest achterDe uitstoot van broeikas...
19/06/18
Nederlander bereikt Australië in elektrische auto
Op 15 maart 2016 vertrok Haarlemmer Wiebe Wakker uit Houten met zijn elektrische auto, eindbestemmin...
Partners
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk