Geplaatst op: 16-03-2018
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT Media

Lokale vliegtaks voor Eindhoven Airport?

Lokale vliegtaks voor Eindhoven Airport?
Er komt wellicht een lokale vliegtuigbelasting voor Europese vluchten vanaf Eindhoven Airport. Een meerderheid van de Eindhovense gemeenteraad heeft ingestemd met de motie ingediend door GroenLinks, PvdA, BBL en ChristenUnie. Einhoven Airport zegt in een reactie dat ze graag het gesprek met de gemeente Eindhoven aangaan om te bezien of een dergelijke tax de leefbaarheid zal vergroten.


De extra inkomsten die de vliegtuigbelasting oplevert, 2 miljoen op jaarbasis, worden in het Leefbaarheidsfonds gestort en zullen helpen bij het beperken en terugdringen van de luchtvervuiling en de geluidsoverlast voor omwonenden van het vliegveld. Het gaat om een belasting van 1 euro voor alle Europese vluchten en die vanaf 2019 moeten worden geheven.


Geld in Leefbaarheidsfonds

Het Leefbaarheidsfonds is samen met Eindhoven Airport opgericht om de eerder genoemde geluidsoverlast en luchtvervuiling terug te dringen. Het fonds voorziet in financiële bijdragen aan (innovatieve) projecten van omwonenden die het milieu en het leefklimaat in de omgeving van de luchthaven verbeteren. Van de eerste opbrengsten van de vliegtax moeten wat GroenLinks betreft allereerst de huizen van omwonenden worden geïsoleerd.


Het Leefbaarheidsfonds heeft op dit moment € 880.000 in kas dat is bijeengebracht met bijdragen van het Rijk, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en Eindhoven Airport, elk voor € 200.000,= , aangevuld met het resterend vermogen van de Stichting Milieufonds, dat als zodanig ophoudt te bestaan.


Eindhoven Airport NV is in handen van Schiphol Nederland (51%), de provincie Noord-Brabant (24,5%) en de gemeente Eindhoven (24,5%). Wethouder Schreurs heeft de Eindhovense gemeenteraad toegezegd de haalbaarheid van een lokale vliegtax te onderzoeken.


Reactie Eindhoven Airport

In een reactie zegt Eindhoven Airport dat ieder initiatief tot onderzoek naar een methode om de leefbaarheid in de omgeving te vergroten, wordt aangemoedigd. "Eindhoven Airport is nog niet op de hoogte gesteld van alle ins en outs achter dit voorgestelde onderzoek, maar zal als vanzelfsprekend het overleg over dit onderzoek met de gemeente Eindhoven aangaan en bezien of de invoering van een dergelijke lokale taks het meest geëigende middel is om het doel van een betere leefbaarheid in de omgeving te bereiken.”


Verder zegt Eindhoven Airport groot belang te hechten aan de leefbaarheid in de directe omgeving van de luchthaven. "Niet voor niets zijn wij één van de initiatiefnemers achter het Leefbaarheidsfonds. Een eerste storting van gelden (€ 880.000) heeft plaatsgevonden en vanaf januari 2018 kunnen door de omgeving initiatieven ter verhoging van de leefbaarheid worden ingediend. Gezien de recente oprichting van dit fonds zal het succes van de initiatieven en het effect ervan op de leefbaarheid van bewoners in de omgeving zich nog moeten bewijzen. Uiteindelijk zit het succes in de beleefde meerwaarde op de leefbaarheid door de individuele omwonenden.”Link: http://samenopdehoogte.nl/stichting-leefbaarheid/stichting-leefbaarheid
Trefwoorden: luchtvaart, duurzaam toerisme, klimaat, beleid, belastingen

||| Blogs |||

11/09/17
Duurzaam reizen betekent doorzetten
Opwarming aarde, klimaatverandering, aardbevingen.... Willen we er echt wat aan doen? Het spannings...
18/08/17
Zonvakanties – van lust tot last
Merkwaardig eigenlijk dat de toeristenindustrie er nooit symbolisch een groot standbeeld voor heeft...
28/02/17
Het Verhaal van Nederland! Waarom wordt het nog niet verteld?
"Het is 2025, de klimaatcrisis is op zijn hoogtepunt. Zowel de stijging van de zeespiegel als h...
19/12/16
De mythe van schoon vliegen
Het geloof in techniek als oplossing voor de enorme groei van de broeikasgasemissies door de luchtv...
22/06/15
DISCUSS! Should AirBnB be stopped?
The Centre of Expertise of Leisure, Tourism Hospitality is doing research on the increasing strain...||| Twitter |||

||| Nieuws |||

23/05/18
Internationaal duurzaamheidskeurmerk voor Better Places
Onze branche ligt de laatste tijd behoorlijk onder het duurzame vergrootglas waarbij vooral de neg...
07/05/18
Exclusief voor leden
185 Nederlandse Blauwe Vlaggen
De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International in Denemarken heeft dit jaar in N...
20/04/18
Exclusief voor leden
Landal duurzaamste merk volgens Sustainable Brand Index van 2018
Via interviews met consumenten maakt het adviesbedrijf SB Insight jaarlijks de Sustainable Brand In...
17/04/18
Exclusief voor leden
Beleid maatschappelijk verantwoord ondernemen CWT ontvangt golden rating
Carlson Wagonlit Travel (CWT), een wereldwijde aanbieder van digitaal reismanagement, heeft voor h...
10/04/18
Lionel Messi ambassadeur duurzaam toerisme van UNWTO
De World Tourism Organization (UNWTO) heeft topvoetballer Lionel Messi benoemd tot ambassadeur van...
03/04/18
Natuurhuisje op weg naar 25.000 bomen
Het platform voor vakantiehuisjes in de natuur, natuurhuisje.nl, wil nog voor 2022 éé...
28/03/18
Tweede Kamer stemt in met nationale top spreiding toerisme
De Tweede Kamer heeft positief gestemd over het initiatief van provincie Overijssel om een national...
27/03/18
Toeristische kansen voor de regio door verandering duurzaamheid
Eén van de 6 grote actuele onderwerpen in het Trendcongres 2018 op 5 april in de break-out ...
Partners
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk