Geplaatst op: 16-03-2018
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT Media

Lokale vliegtaks voor Eindhoven Airport?

Lokale vliegtaks voor Eindhoven Airport?
Er komt wellicht een lokale vliegtuigbelasting voor Europese vluchten vanaf Eindhoven Airport. Een meerderheid van de Eindhovense gemeenteraad heeft ingestemd met de motie ingediend door GroenLinks, PvdA, BBL en ChristenUnie. Einhoven Airport zegt in een reactie dat ze graag het gesprek met de gemeente Eindhoven aangaan om te bezien of een dergelijke tax de leefbaarheid zal vergroten.


De extra inkomsten die de vliegtuigbelasting oplevert, 2 miljoen op jaarbasis, worden in het Leefbaarheidsfonds gestort en zullen helpen bij het beperken en terugdringen van de luchtvervuiling en de geluidsoverlast voor omwonenden van het vliegveld. Het gaat om een belasting van 1 euro voor alle Europese vluchten en die vanaf 2019 moeten worden geheven.


Geld in Leefbaarheidsfonds

Het Leefbaarheidsfonds is samen met Eindhoven Airport opgericht om de eerder genoemde geluidsoverlast en luchtvervuiling terug te dringen. Het fonds voorziet in financiële bijdragen aan (innovatieve) projecten van omwonenden die het milieu en het leefklimaat in de omgeving van de luchthaven verbeteren. Van de eerste opbrengsten van de vliegtax moeten wat GroenLinks betreft allereerst de huizen van omwonenden worden geïsoleerd.


Het Leefbaarheidsfonds heeft op dit moment € 880.000 in kas dat is bijeengebracht met bijdragen van het Rijk, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en Eindhoven Airport, elk voor € 200.000,= , aangevuld met het resterend vermogen van de Stichting Milieufonds, dat als zodanig ophoudt te bestaan.


Eindhoven Airport NV is in handen van Schiphol Nederland (51%), de provincie Noord-Brabant (24,5%) en de gemeente Eindhoven (24,5%). Wethouder Schreurs heeft de Eindhovense gemeenteraad toegezegd de haalbaarheid van een lokale vliegtax te onderzoeken.


Reactie Eindhoven Airport

In een reactie zegt Eindhoven Airport dat ieder initiatief tot onderzoek naar een methode om de leefbaarheid in de omgeving te vergroten, wordt aangemoedigd. "Eindhoven Airport is nog niet op de hoogte gesteld van alle ins en outs achter dit voorgestelde onderzoek, maar zal als vanzelfsprekend het overleg over dit onderzoek met de gemeente Eindhoven aangaan en bezien of de invoering van een dergelijke lokale taks het meest geëigende middel is om het doel van een betere leefbaarheid in de omgeving te bereiken.”


Verder zegt Eindhoven Airport groot belang te hechten aan de leefbaarheid in de directe omgeving van de luchthaven. "Niet voor niets zijn wij één van de initiatiefnemers achter het Leefbaarheidsfonds. Een eerste storting van gelden (€ 880.000) heeft plaatsgevonden en vanaf januari 2018 kunnen door de omgeving initiatieven ter verhoging van de leefbaarheid worden ingediend. Gezien de recente oprichting van dit fonds zal het succes van de initiatieven en het effect ervan op de leefbaarheid van bewoners in de omgeving zich nog moeten bewijzen. Uiteindelijk zit het succes in de beleefde meerwaarde op de leefbaarheid door de individuele omwonenden.”Link: http://samenopdehoogte.nl/stichting-leefbaarheid/stichting-leefbaarheid
Trefwoorden: luchtvaart, duurzaam toerisme, klimaat, beleid, belastingen

||| Blogs |||

27/12/17
Wake-up call: maak cultuurhistorische binnensteden beleefbaar
De tijd van achteroverleunen is voorbij voor steden met een historisch stadshart. Ook zij moete...
06/03/17
Help! Hoe kies ik mijn vakantie en meer keuzestress
Keuzes, keuzes, keuzes. Het is hét dilemma van de moderne consument en je maakt er al snel e...
30/11/16
Wordt de kust echt bedreigd?
Wordt de kust echt bedreigd?
30/11/16 · Beleid · Dagrecreatie · Natuur · Han Verheijden | Lees meer
In de afgelopen maanden hebben alle kranten volgestaan met nerveuze berichten over ons kust. Ze...
07/10/16
Pokémon go als innovatieve toeristische impuls
De innovatielabs poppen up. Innovatie moet. Daar lijkt het op als je om je heen kijkt. Zeg vooral op bijeenkomsten dat je zo goed innoveert. Toch is innovatie niets meer dan je gewone boerenverstand gebruiken. Boeren hebben hier een voorbeeldfunctie: boerenslimheid, boerenverstand duiden op de kracht die daar achter schuil gaat. Toch is het niet zo dat ‘als je maar lang genoeg gewoon doet, word je vanzelf bijzonder’. Je moet dat verstand en die slimheid wel gebruiken.
28/06/16
‘Distinctive Dutch story’ voor kastelen en buitenplaatsen
Eén van de speerpunten van NBTC Holland Marketing is het stimuleren van de regionale spreidi...||| Twitter |||

||| Nieuws |||

18/05/18
KHN: Meer tijd nodig dan twee jaar voor overstap rookruimten
Op 6 april jl. 2018 kondigde staatssecretaris Blokhuis van VWS aan dat hij rookruimten in de horeca...
16/05/18
Exclusief voor leden
Nieuwe Amsterdamse coalitie wil forse rem op groei toerisme
Het aanstaande nieuwe Amsterdamse gemeentebestuur heeft vooruitlopend op het complete coalitieakkoo...
07/05/18
Exclusief voor leden
Meerderheid Nederlanders voor Europese vliegtax
Een nipte meerderheid van de Nederlanders is een voorstander van een Europese vliegtax. Een vliegta...
16/04/18
Eindhoven en Noordwijk evenementensteden 2018
De winnaars van de Nationale Evenementenprijzen 2018 zijn vandaag bekend gemaakt in Rotterdam. In de...
11/04/18
KHN waarschuwt overlast op straat en bij festivals na sluiting rookruimten
De afgelopen dagen deden ruim 1100 horecaondernemers mee aan een enquête van brancheorganisatie KH...
04/04/18
Exclusief voor leden
Noord-Holland Noord brengt visie uit op vitale verblijfsaccommodaties
Noord-Holland Noord is een populaire bestemming voor toeristen en recreanten. Jaarlijks verblijven ...
30/03/18
Exclusief voor leden
NS-wandeltocht van Boxtel naar Best ontwikkeld
Vanaf 1 april 2018 bieden Wandelnet en de Nederlandse Spoorwegen de NS-wandeling ‘Hart van Het Gro...
29/03/18
Exclusief voor leden
RAI Amsterdam verslaat wereldspelers
Locatie van beurzen en congressen RAI Amsterdam heeft voor de vierde keer de award voor Best Inter...
Partners
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk