Geplaatst op: 16-03-2018
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT Media

Lokale vliegtaks voor Eindhoven Airport?

Lokale vliegtaks voor Eindhoven Airport?
Er komt wellicht een lokale vliegtuigbelasting voor Europese vluchten vanaf Eindhoven Airport. Een meerderheid van de Eindhovense gemeenteraad heeft ingestemd met de motie ingediend door GroenLinks, PvdA, BBL en ChristenUnie. Einhoven Airport zegt in een reactie dat ze graag het gesprek met de gemeente Eindhoven aangaan om te bezien of een dergelijke tax de leefbaarheid zal vergroten.


De extra inkomsten die de vliegtuigbelasting oplevert, 2 miljoen op jaarbasis, worden in het Leefbaarheidsfonds gestort en zullen helpen bij het beperken en terugdringen van de luchtvervuiling en de geluidsoverlast voor omwonenden van het vliegveld. Het gaat om een belasting van 1 euro voor alle Europese vluchten en die vanaf 2019 moeten worden geheven.


Geld in Leefbaarheidsfonds

Het Leefbaarheidsfonds is samen met Eindhoven Airport opgericht om de eerder genoemde geluidsoverlast en luchtvervuiling terug te dringen. Het fonds voorziet in financiële bijdragen aan (innovatieve) projecten van omwonenden die het milieu en het leefklimaat in de omgeving van de luchthaven verbeteren. Van de eerste opbrengsten van de vliegtax moeten wat GroenLinks betreft allereerst de huizen van omwonenden worden geïsoleerd.


Het Leefbaarheidsfonds heeft op dit moment € 880.000 in kas dat is bijeengebracht met bijdragen van het Rijk, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en Eindhoven Airport, elk voor € 200.000,= , aangevuld met het resterend vermogen van de Stichting Milieufonds, dat als zodanig ophoudt te bestaan.


Eindhoven Airport NV is in handen van Schiphol Nederland (51%), de provincie Noord-Brabant (24,5%) en de gemeente Eindhoven (24,5%). Wethouder Schreurs heeft de Eindhovense gemeenteraad toegezegd de haalbaarheid van een lokale vliegtax te onderzoeken.


Reactie Eindhoven Airport

In een reactie zegt Eindhoven Airport dat ieder initiatief tot onderzoek naar een methode om de leefbaarheid in de omgeving te vergroten, wordt aangemoedigd. "Eindhoven Airport is nog niet op de hoogte gesteld van alle ins en outs achter dit voorgestelde onderzoek, maar zal als vanzelfsprekend het overleg over dit onderzoek met de gemeente Eindhoven aangaan en bezien of de invoering van een dergelijke lokale taks het meest geëigende middel is om het doel van een betere leefbaarheid in de omgeving te bereiken.”


Verder zegt Eindhoven Airport groot belang te hechten aan de leefbaarheid in de directe omgeving van de luchthaven. "Niet voor niets zijn wij één van de initiatiefnemers achter het Leefbaarheidsfonds. Een eerste storting van gelden (€ 880.000) heeft plaatsgevonden en vanaf januari 2018 kunnen door de omgeving initiatieven ter verhoging van de leefbaarheid worden ingediend. Gezien de recente oprichting van dit fonds zal het succes van de initiatieven en het effect ervan op de leefbaarheid van bewoners in de omgeving zich nog moeten bewijzen. Uiteindelijk zit het succes in de beleefde meerwaarde op de leefbaarheid door de individuele omwonenden.”Link: http://samenopdehoogte.nl/stichting-leefbaarheid/stichting-leefbaarheid
Trefwoorden: luchtvaart, duurzaam toerisme, klimaat, beleid, belastingen

||| Blogs |||

27/12/17
Wake-up call: maak cultuurhistorische binnensteden beleefbaar
De tijd van achteroverleunen is voorbij voor steden met een historisch stadshart. Ook zij moete...
06/03/17
Help! Hoe kies ik mijn vakantie en meer keuzestress
Keuzes, keuzes, keuzes. Het is hét dilemma van de moderne consument en je maakt er al snel e...
30/11/16
Wordt de kust echt bedreigd?
Wordt de kust echt bedreigd?
30/11/16 · Beleid · Dagrecreatie · Natuur · Han Verheijden | Lees meer
In de afgelopen maanden hebben alle kranten volgestaan met nerveuze berichten over ons kust. Ze...
07/10/16
Pokémon go als innovatieve toeristische impuls
De innovatielabs poppen up. Innovatie moet. Daar lijkt het op als je om je heen kijkt. Zeg vooral op bijeenkomsten dat je zo goed innoveert. Toch is innovatie niets meer dan je gewone boerenverstand gebruiken. Boeren hebben hier een voorbeeldfunctie: boerenslimheid, boerenverstand duiden op de kracht die daar achter schuil gaat. Toch is het niet zo dat ‘als je maar lang genoeg gewoon doet, word je vanzelf bijzonder’. Je moet dat verstand en die slimheid wel gebruiken.
28/06/16
‘Distinctive Dutch story’ voor kastelen en buitenplaatsen
Eén van de speerpunten van NBTC Holland Marketing is het stimuleren van de regionale spreidi...
||| Twitter |||

||| Nieuws |||

19/10/18
Aan de slag met jouw regio?
Ongeveer 500 vakgenoten reisden vorige week af naar Deventer voor de eerste Nationale ToerismeTop....
18/10/18
Exclusief voor leden
ADE Green levert Plastic Promise op voor festivals
Plastic Promise, campagne voor het terugdringen van plasticgebruik bij festivals is gelanceerd bij ADE Green. Het plasticgebruik ligt nog hoog bij festivals.
17/10/18
Hertz als enige niet airline in luchtvaartalliantie SkyTeam
Hertz biedt door deze samenwerking autohuurvoordelen aan de 730 miljoen klanten die jaarlijks reizen met de leden van SkyTeam.
16/10/18
Studenten houden congres Over-Toerisme (tijdens congres live stream)
Voor de opleiding Tourism Management van de Hogeschool Inholland Rotterdam, organiseren derde jaars...
10/10/18
ToerismeTop: TravelBird pakt verantwoordelijkheid
Vandaag is de ToerismeTop in Deventer. Reisbedrijf TravelBird heeft de drukte in Amsterdam inzichtelijk gemaakt en pakt haar eigen verantwoordelijkheid.
09/10/18
Dutch Cuisine en KHN werken samen aan duurzame menu’s in de horeca
KHN en Dutch Cuisine gaan actief aandacht geven aan de ‘verduurzaming’ of ‘vergroening’...
08/10/18
Exclusief voor leden
Ongevraagde telefonische verkoop wordt verboden
Bedrijven of organisaties mogen consumenten straks alleen nog benaderen via de telefoon als een consument daar expliciet toestemming voor geeft.
04/10/18
Exclusief voor leden
Amsterdam in Progress: Spreiden is dweilen met de kraan open
“Het is dweilen met de kraan open.” In vijf punten legt de groep Amsterdam in Progress de nadelen van spreiding uit rondom Amsterdam.
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk