Geplaatst op: 02-03-2018
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT Media

Nieuwe staatssecretaris wil HollandCity versneld uitrollen

Nieuwe staatssecretaris wil HollandCity versneld uitrollen
Mona Keijzer, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat die toerisme in haar portefeuille heeft, ondersteunt het HollandCity concept van NBTC Holland Marketing dat moet zorgen voor een spreiding van toeristen over Nederland. Er moet wel een versnelling plaatsvinden in de provincies en daar gaat Keijzer zich persoonlijk mee bezighouden. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer die woensdag 7 maart in een Algemeen Overleg wordt besproken. Van het terugdraaien van de bestuursafspraken waarbij het ruimtelijk economisch beleid naar de provincies is overgedragen, is evenwel geen sprake en dat beperkt wel de slagkracht van de bewindsvrouw.


De staatssecretaris verwacht dat ons land in 2030 zo'n 7 miljoen extra buitenlandse toeristen zal trekken ten opzichte van 2015. Het toerisme naar Nederland groeit sterker dan het Europees gemiddelde en dat van onze buurlanden. De grootste absolute groei en de meeste bezoekers komen traditioneel uit de ons omringende landen (Duitsland +12 %, Groot-Brittannië +7 %, België +5 %). Daarnaast blijft Nederland ook voor bezoekers van buiten de EU een interessante bestemming. Het aantal bezoekers uit de VS en China nam het afgelopen jaar met maar liefst 23% toe. Het aantal bezoekers uit Rusland is met 33% gegroeid.


Belangrijke werkgever

In haar brief stelt Keijzer dat de toeristische sector met 641.000 benen een belangrijke werkgever is. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de totale toeristische bestedingen, in de periode 2010-2016, met bijna 20% toegenomen. "Toerisme verstevigt daarnaast het voorzieningenniveau, de bereikbaarheid van de regio en een goed leefklimaat. Op deze manier draagt toerisme bij aan Nederland als aantrekkelijk land om te wonen, te werken en te investeren”, schrijft ze enthousiast.


Toch signaleert de staatssecretaris ook negatieve gevolgen van toerisme. Zij memoreert daarbij het rapport van de World Travel & Tourism Council dat stelt dat in Amsterdam de gevolgen van drukte zichtbaar worden in de vorm van gevoelens van vervreemding in eigen stad, overbelasting van de publieke ruimte en wachtrijen bij toeristische bezienswaardigheden.


HollandCity versnellen

Om de druk op Amsterdam te verlichten, moeten volgens Keijzer provincies en gemeenten met het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium en instrumenten als de toeristenbelasting het regionale en lokale toerismebeleid vormgeven. "Op nationaal, regionaal en lokaal niveau willen we de economische kansen die toerisme biedt benutten, waarbij we willen voorkomen dat de gevolgen van toerisme de draagkracht van gemeenten en regio’s overstijgt”, schrijft de staatssecretaris die voor zichzelf alleen een rol ziet weggelegd om samen met het NBTC in te zetten op het spreiden van toeristen over het land. "Voor een effectieve spreidingsstrategie is samenwerking nodig van alle partijen: nationale, regionale en lokale overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers.”


De staatssecretaris is een groot voorstander van de spreidingsstrategie HollandCity zoals NBTC die heeft ontwikkeld. "Het concept met de verhaallijnen ligt er en het is nu zaak de HollandCity strategie steeds verder uit te rollen”, schrijft ze aan de Tweede Kamer waarbij ze aangeeft zelf een rol in de versnelling te willen spelen. "Provincies, gemeenten en ondernemers kunnen nieuwe activiteiten aan de strategie toevoegen. Om regionale en lokale initiatieven te ondersteunen wil ik met NBTC kijken hoe we meer kunnen inzetten op kennis- en productontwikkeling. Ik zal de komende tijd met de verschillende provincies in gesprek gaan om te kijken hoe we dit proces kunnen versnellen.”


Saillant detail is dat de staatssecretaris expliciet in haar brief aangeeft dat ze NBTC heeft gevraagd met Amsterdam Marketing in gesprek te gaan om de spreidingsstrategieën ‘Amsterdam Bezoeken Holland Zien’ en ‘HollandCity’, goed op elkaar af te stemmen.Op het Trendcongres Toerisme & Vrije tijd dat we op 5 april samen met de hogescholen Saxion, NHTV, NHL Stenden, Inholland en HZ organiseren, nog veel inspirerende cases hoe het toerisme in de regio kan worden versterkt en overtourism wordt aangepakt. Kijk snel op www.toerismecongres.nl voor alle info of ga direct naar het thema Overtourism of Boost your region.


Kennis- en productontwikkeling noodzakelijk

Keijzer zet verder in op kennisontwikkeling en -ontsluiting waar NBTC een centrale rol speelt maar die kennis wel aan de regio's beschikbaar moet stellen. Ook productontwikkeling wordt meermaals genoemd maar daar is privaat initiatief essentieel om tot goede nieuwe producten en innovaties te komen.


Het Holland Travel Ticket wordt gecontinueerd om buitenlandse toeristen de mogelijkheid te bieden zich door Nederland te verplaatsen. Van de twee beschikbare tickets is de goedkoopste die buiten de spits gebruikt mag worden het meest populair.


Woensdag gaan we in de Tweede Kamer horen wat de Tweede Kamerleden vinden van veel goede intenties maar weinig stevige daden.


Link: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D07278&did=2018D07278
Topics:Beleid
Trefwoorden: beleid, toerisme, rijksbeleid, overtourism, spreiding

||| Blogs |||

27/12/17
Wake-up call: maak cultuurhistorische binnensteden beleefbaar
De tijd van achteroverleunen is voorbij voor steden met een historisch stadshart. Ook zij moete...
06/03/17
Help! Hoe kies ik mijn vakantie en meer keuzestress
Keuzes, keuzes, keuzes. Het is hét dilemma van de moderne consument en je maakt er al snel e...
30/11/16
Wordt de kust echt bedreigd?
Wordt de kust echt bedreigd?
30/11/16 · Beleid · Dagrecreatie · Natuur · Han Verheijden | Lees meer
In de afgelopen maanden hebben alle kranten volgestaan met nerveuze berichten over ons kust. Ze...
07/10/16
Pokémon go als innovatieve toeristische impuls
De innovatielabs poppen up. Innovatie moet. Daar lijkt het op als je om je heen kijkt. Zeg vooral op bijeenkomsten dat je zo goed innoveert. Toch is innovatie niets meer dan je gewone boerenverstand gebruiken. Boeren hebben hier een voorbeeldfunctie: boerenslimheid, boerenverstand duiden op de kracht die daar achter schuil gaat. Toch is het niet zo dat ‘als je maar lang genoeg gewoon doet, word je vanzelf bijzonder’. Je moet dat verstand en die slimheid wel gebruiken.
28/06/16
‘Distinctive Dutch story’ voor kastelen en buitenplaatsen
Eén van de speerpunten van NBTC Holland Marketing is het stimuleren van de regionale spreidi...||| Twitter |||

||| Nieuws |||

20/07/18
Exclusief voor leden
Eerste speelplekken opgeleverd langs routes Hulsbeek
Op woensdagmiddag 18 juli zijn op Het Hulsbeek de natuurlijke speelplekken geopend door ruim 80 ki...
16/07/18
24 miljoen euro voor inrichting Noorderwold-Eemvallei met nieuwe natuur
In het bijzijn van tientallen betrokkenen en geïnteresseerden ondertekenden Martin Jansen, direct...
13/07/18
Exclusief voor leden
Vijftig miljoen euro voor beveiligen spooroverwegen
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven trekt vijftig miljoen extra uit voor het verder beveiligen...
11/07/18
Provincie Limburg daagt ondernemers uit in ontwikkeling Maas en Maasplassen (met video)
De toeristische sector in de provincie Limburg genereert ieder jaar 4 miljard euro omzet. Bezoeker...
10/07/18
Kritiek op Schiphol: eerder opschalen bij incidenten
De kritiek komt voort uit de stroomstoring in april. De gemeente Haarlemmermeer wil voortaan eerder...
04/07/18
Kick off Gastvrije Binnenstad Eindhoven
Eindhoven is een van de 4 pilot-steden in het landelijke project Gastvrije Binnenstad. Het proj...
04/07/18
HISWA Vereniging pleit voor snelle invoer identificatie en registratie van boten
HISWA Vereniging - brancheorganisatie voor de watersport en jachtbouw - roept het Rijk op om vaart t...
02/07/18
Reizigers vanaf 1 juli nog beter beschermd
Een vakantie of een zakenreis boeken bij een ANVR-reisondernemer biedt vanaf 1 juli reizigers nog me...
Partners
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk