Geplaatst op: 02-03-2018
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT Media

Nieuwe staatssecretaris wil HollandCity versneld uitrollen

Nieuwe staatssecretaris wil HollandCity versneld uitrollen
Mona Keijzer, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat die toerisme in haar portefeuille heeft, ondersteunt het HollandCity concept van NBTC Holland Marketing dat moet zorgen voor een spreiding van toeristen over Nederland. Er moet wel een versnelling plaatsvinden in de provincies en daar gaat Keijzer zich persoonlijk mee bezighouden. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer die woensdag 7 maart in een Algemeen Overleg wordt besproken. Van het terugdraaien van de bestuursafspraken waarbij het ruimtelijk economisch beleid naar de provincies is overgedragen, is evenwel geen sprake en dat beperkt wel de slagkracht van de bewindsvrouw.


De staatssecretaris verwacht dat ons land in 2030 zo'n 7 miljoen extra buitenlandse toeristen zal trekken ten opzichte van 2015. Het toerisme naar Nederland groeit sterker dan het Europees gemiddelde en dat van onze buurlanden. De grootste absolute groei en de meeste bezoekers komen traditioneel uit de ons omringende landen (Duitsland +12 %, Groot-Brittannië +7 %, België +5 %). Daarnaast blijft Nederland ook voor bezoekers van buiten de EU een interessante bestemming. Het aantal bezoekers uit de VS en China nam het afgelopen jaar met maar liefst 23% toe. Het aantal bezoekers uit Rusland is met 33% gegroeid.


Belangrijke werkgever

In haar brief stelt Keijzer dat de toeristische sector met 641.000 benen een belangrijke werkgever is. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de totale toeristische bestedingen, in de periode 2010-2016, met bijna 20% toegenomen. "Toerisme verstevigt daarnaast het voorzieningenniveau, de bereikbaarheid van de regio en een goed leefklimaat. Op deze manier draagt toerisme bij aan Nederland als aantrekkelijk land om te wonen, te werken en te investeren”, schrijft ze enthousiast.


Toch signaleert de staatssecretaris ook negatieve gevolgen van toerisme. Zij memoreert daarbij het rapport van de World Travel & Tourism Council dat stelt dat in Amsterdam de gevolgen van drukte zichtbaar worden in de vorm van gevoelens van vervreemding in eigen stad, overbelasting van de publieke ruimte en wachtrijen bij toeristische bezienswaardigheden.


HollandCity versnellen

Om de druk op Amsterdam te verlichten, moeten volgens Keijzer provincies en gemeenten met het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium en instrumenten als de toeristenbelasting het regionale en lokale toerismebeleid vormgeven. "Op nationaal, regionaal en lokaal niveau willen we de economische kansen die toerisme biedt benutten, waarbij we willen voorkomen dat de gevolgen van toerisme de draagkracht van gemeenten en regio’s overstijgt”, schrijft de staatssecretaris die voor zichzelf alleen een rol ziet weggelegd om samen met het NBTC in te zetten op het spreiden van toeristen over het land. "Voor een effectieve spreidingsstrategie is samenwerking nodig van alle partijen: nationale, regionale en lokale overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers.”


De staatssecretaris is een groot voorstander van de spreidingsstrategie HollandCity zoals NBTC die heeft ontwikkeld. "Het concept met de verhaallijnen ligt er en het is nu zaak de HollandCity strategie steeds verder uit te rollen”, schrijft ze aan de Tweede Kamer waarbij ze aangeeft zelf een rol in de versnelling te willen spelen. "Provincies, gemeenten en ondernemers kunnen nieuwe activiteiten aan de strategie toevoegen. Om regionale en lokale initiatieven te ondersteunen wil ik met NBTC kijken hoe we meer kunnen inzetten op kennis- en productontwikkeling. Ik zal de komende tijd met de verschillende provincies in gesprek gaan om te kijken hoe we dit proces kunnen versnellen.”


Saillant detail is dat de staatssecretaris expliciet in haar brief aangeeft dat ze NBTC heeft gevraagd met Amsterdam Marketing in gesprek te gaan om de spreidingsstrategieën ‘Amsterdam Bezoeken Holland Zien’ en ‘HollandCity’, goed op elkaar af te stemmen.Op het Trendcongres Toerisme & Vrije tijd dat we op 5 april samen met de hogescholen Saxion, NHTV, NHL Stenden, Inholland en HZ organiseren, nog veel inspirerende cases hoe het toerisme in de regio kan worden versterkt en overtourism wordt aangepakt. Kijk snel op www.toerismecongres.nl voor alle info of ga direct naar het thema Overtourism of Boost your region.


Kennis- en productontwikkeling noodzakelijk

Keijzer zet verder in op kennisontwikkeling en -ontsluiting waar NBTC een centrale rol speelt maar die kennis wel aan de regio's beschikbaar moet stellen. Ook productontwikkeling wordt meermaals genoemd maar daar is privaat initiatief essentieel om tot goede nieuwe producten en innovaties te komen.


Het Holland Travel Ticket wordt gecontinueerd om buitenlandse toeristen de mogelijkheid te bieden zich door Nederland te verplaatsen. Van de twee beschikbare tickets is de goedkoopste die buiten de spits gebruikt mag worden het meest populair.


Woensdag gaan we in de Tweede Kamer horen wat de Tweede Kamerleden vinden van veel goede intenties maar weinig stevige daden.


Link: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D07278&did=2018D07278
Topics:Beleid
Trefwoorden: beleid, toerisme, rijksbeleid, overtourism, spreiding

||| Blogs |||

04/10/18
Segregatie of integratie?
Eind juni vond bij mij in de buurt de Champions Trophy voor nationale hockeyteams plaats. Een mooi...
25/09/18
En Footzy is (W)elke Plek
Het aantal kwalificaties in bijna 40 jaar noeste arbeid dat mij is opgespeld groeit nog steeds met...
06/09/18
Van marketing naar mattering
Van marketing naar mattering
06/09/18 · Cultuur · Hanita van der Schaaf | Lees meer
Column van Hanita van der Schaaf over Culturele Hoofdstad van Europa 2018, Leeuwarden
24/07/18
Time Out
Time Out
24/07/18 · Leisure · Han Verheijden | Lees meer
Zoals ik in mijn vorige column schreef, heb ik afgelopen winter een skiongeluk gehad. Hierdoor was...
10/07/18
Oh jee; ik moet (sorry mag) Lekkeâh weg in èguhn land
Ik deed even een rondje beroepsdeformatie op mijn sportschool. Spanje, Turkije, Amerika, Noorwegen,...
||| Twitter |||

||| Nieuws |||

23/10/18
Exclusief voor leden
Tien nieuwe Cook’s Clubs van Thomas Cook
Reisbedrijf Thomas Cook wil met tien nieuwe Cook's Clubs een nieuwe doelgroep aantrekken. De eerste Cook's Club was een daverend succes.
23/10/18
Exclusief voor leden
Provincies gaan werken aan digitale natuurkaart
De Nederlandse provincies gaan werken aan een digitale kaart van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)....
22/10/18
Beleving reizen in de ruimte
Zondag 21 oktober is door de Nederlandse astronaut André Kuipers de tentoonstelling ‘Reizen in de Ruimte, op weg naar een nieuwe aarde’ in het Haagse Museon geopend.
22/10/18
Herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog trekt 2,6 miljoen mensen naar Westhoek
De Vlaamse regio Westhoek heeft voor de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog tussen 2014 en 2018 al 2,6 miljoen bezoekers ontvangen. Wat heeft dit de regio opgeleverd?
22/10/18
Exclusief voor leden
Citytrips voor het eerst populairder dan zon- en strandvakanties
Wereldwijd groeien city trips vier maal zo snel als de totale vakantiemarkt. Daarmee zijn citytrips nu populairder dan zon- en strandvakanties.
22/10/18
Gebruikte boten snel verkocht
De verkoop van gebruikte open boten zoals sloepen en tenders, steeg in het derde kwartaal van 2018 met maar liefst 40% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2017
19/10/18
Aan de slag met jouw regio?
Ongeveer 500 vakgenoten reisden vorige week af naar Deventer voor de eerste Nationale ToerismeTop....
19/10/18
8 trends reizen voor 2019
Van reizen om te leren tot meer plannen voor weekendtrips.
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk