Geplaatst op: 29-09-2017
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT Media

Ben u al klaar voor de nieuwe Richtlijn Pakketreizen?

Ook verblijfsrecreatie, horeca en dagattracties krijgen met richtlijn te maken

Ben u al klaar voor de nieuwe Richtlijn Pakketreizen?
Bron: Shutterstock
Op 1 juli 2018 treedt in heel Europa de nieuwe Richtlijn Pakketreizen in werking. Had voorheen alleen de reisbranche met deze richtlijn te maken, nu raakt deze regelgeving ook andere branches door het maximaal oprekken van de definitie pakketreis en de introductie van een heel nieuw fenomeen de ‘gekoppelde reisarrangementen’.


Dat betekent dat een hotel die een combinatie aanbiedt van een overnachting en een spabehandeling ineens zomaar een pakketreis kan hebben samengesteld met een informatieplicht en vergaande bescherming voor de consument. Ook de bungalows die een attractiepark inclusief toegang tot het park verkoopt, zijn dan in veel gevallen een pakketreis. Of wat dacht u van een camping die een overnachting regelt bij het regionale popconcert? Kan zomaar een pakketreis zijn.

Binnen ANVR is veel kennis aanwezig over de nieuwe richtlijn en Frank Radstake vertelt er graag en enthousiast over.


Wat houdt de richtlijn pakketreizen eigenlijk in?

"Er bestaat al sinds 1990 een Richtlijn Pakketreizen. Dat is feitelijk niets anders dan consumentenbescherming bij de aankoop van een combinatie van reisdiensten. De kern van de wetgeving is hoe je omgaat met zowel het geld van de consument dat is vooruitbetaald als hoe je omgaat met de reizigers als ze op reis zijn. Dat is de kern van de huidige wetgeving.”


Waarom moest de richtlijn worden gemoderniseerd?

"Deze richtlijn is gemaakt in het pre-internettijdperk en toen viel ongeveer 98 procent van het uitgaande toerisme onder de richtlijn. Vanaf 2000 -met de opkomst van het internet- veranderde ook de manier waarop reisdiensten werden afgenomen. Dat had tot gevolg dat in 2008 minder dan 50 procent van het uitgaand toerisme nog dekking had onder de huidige richtlijn. Je kunt nu naar een reisverkoper gaan en los een vlucht en hotels boeken. Dat is onder de oude richtlijn geen pakketreis omdat er geen overeenkomst is met die reisagent maar alleen met de airline en het hotel. De reisagent had uitsluitend een rol als bemiddelaar. Bovendien kwamen er ook steeds meer consumenten die zelf een vlucht en hotel boekten. Het gevolg was dat de klant minder goed werd beschermd als in 1990 en dus vond men het in Brussel nodig om de richtlijn te moderniseren. Na een lang traject is eind 2015 een nieuwe richtlijn aangenomen die op 1 januari 2018 in nationale wetgeving moet zijn vertaald en op 1 juli 2018 in de hele Europese Unie in werking treedt. Dat betekent dat elke boeking die vanaf 1 juli 2018 wordt gedaan, valt onder de nieuwe wetgeving.”


Wat is in de nieuwe richtlijn een pakketreis?

"Een pakketreis is een combinatie van reisdiensten. Reisdiensten zijn er in vier categorieën:


- Vervoer

- Verblijf

- Huurauto’s of de verhuur van andere gemotoriseerde voertuigen

- Overige toeristische diensten


Die laatste zijn niet uitputtend geformuleerd maar in de toelichting staan wel dingen die daar in ieder geval onder verstaan moeten worden zoals excursies, toegangskaarten voor attractieparken, sportwedstrijden of concerten.”


Uit hoeveel onderdelen moet een pakketreis bestaan?

"Van een pakketreis is sprake als er uit minstens twee categorieën reiselementen zijn opgenomen. Dus een vlucht en een vlucht of twee hotels zijn geen pakketreis. Maar een hotel en een vlucht zijn wel een pakketreis.”


Hoe zit het dan met die overige toeristische diensten?

"Als één dienst van de bovenste drie wordt gecombineerd met een overige toeristische dienst dan is het een pakketreis. Maar dan moet die overige toeristische dienst minsten 25 procent uitmaken van de totale reissom. Laat ik een voorbeeld noemen. Je boekt een busreis met toegangsticket voor een tentoonstelling voor in totaal 100 euro en het toegangskaartje kost los 15 euro. Dat is geen pakketreis want de kosten voor het kaartje zijn minder dan 25 procent van de totale reissom. Maar vlieg je naar een concert voor 200 euro en het concertticket kost los 75 euro, dan is het wel een pakketreis. Je biedt als hotel de combinatie aan van een overnachting samen met een beautybehandeling in de plaatselijke spa. De overnachting kost 100 euro en die beautybehandeling ook 100 euro. Dat is gewoon een pakketreis. Daarom weet bijvoorbeeld de Efteling dat elke combinatie van een overnachting met twee dagen toegang tot het park een pakketreis is. Maar ook een campinghouder met een aantal mooie bungalows op zijn park die elke zomer een leuk pakketje samenstelt met toegang voor een plaatselijk concert, organiseert ineens een pakketreis. En als het concert niet doorgaat omdat het regent, heb je als campinghouder wel gewoon de verantwoordelijkheid van reisorganisator.”


Wat betekent die verantwoordelijkheid?

"Bedrijven die een combinatie van reisdiensten aanbieden, moeten zich goed realiseren dat ze dat in het kader van de nieuwe richtlijn geen bemiddelaar maar reisorganisator zijn. Daar hoort bij dat je jezelf moet verzekeren tegen financieel onvermogen. De totale reissom is ineens risicodragende omzet geworden. Maar je bent ook verantwoordelijk om de reiziger hulp en bijstand te verlenen op de bestemming en dus verantwoordelijk voor de dienstverleners die je in de arm neemt. Stel je voor dat een klant bij een geboekt hotel aankomt en die mag de kamer niet in. In de huidige situatie kun je als reisagent nog zeggen: ‘Je hebt het contract gesloten met het hotel, dat moet je zelf maar regelen.’ Nu zullen veel reisagenten ook nu voor je aan de slag gaan, maar dat is een gunst. Straks heb je als reisorganisator gewoon de plicht het op te lossen. En in de nieuwe richtlijn mag je als klant zeggen wat een redelijke termijn is voor de reisorganisator om het op te lossen. En als je het als reisorganisator niet oplost, dan regelt de consument het zelf en dient de rekening bij jou in.”


Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid rond financieel onvermogen?

"Heel ver. Als je na 1 juli 2018 een pakketreis verkoopt, ben je een reisorganisator. Dan is een van de verplichtingen jezelf te verzekeren tegen je eigen financieel onvermogen. Maar ook ervoor te zorgen dat als je failliet gaat, jouw klanten gerepatrieerd kunnen worden. Verder moet je, als het hotel of de airline failliet gaat, voor je klanten een alternatief regelen op jouw kosten. Dit is voor ons als reisbranche niet zo’n grote vernieuwing want we werken al heel lang met onder meer de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). De belangrijkste vernieuwing voor de reisbranche is vooral dat een veel grotere groep aan reisondernemingen ermee te maken krijgt.”


Wat is er verder nog veranderd?

"Op alle aspecten zijn de vereisten zwaarder geworden. De informatieplicht, hulp en bijstand, non compliance (hoe ga je om met de klant als de verwachtingen van de pakketreis niet voldoen). Het is allemaal verzwaard maar niet nieuw voor de traditionele touroperators. Die zullen niet met schrik en beven naar de nieuwe wetgeving kijken. Maar voor reisagenten en aanbieders buiten de reisbranche is de nieuwe richtlijn een hele grote verandering.”


Informatieplicht, het lijkt wel de bijsluiter bij financiële producten?

"Er is een uitgebreide informatieverplichting voor aanbieders van een pakketreis. Die verplichting is opgenomen in de bijlage van de Europese richtlijn en de Nederlandse wet verwijst naar de Nederlandse vertaling van die Europese Richtlijn. Daar staat precies wat je allemaal moet vertellen aan de klant. Waar die wel of geen recht op heeft.”


Er is ook nog iets als gekoppelde reisarrangement. Wat is dat dan weer?

"Dat is een nieuw construct dat door de Europese Commissie is geïntroduceerd en verdraaide ingewikkeld. We zijn aan het kijken hoe we daar in de reisbranche mee om kunnen gaan. Ook bij gekoppelde reisarrangementen hoort een informatieverplichting. Als je de informatieverplichting niet op een juiste manier hebt vormgegeven dan heeft de consument voor een belangrijk deel dezelfde rechten als bij een pakketreis. Als je jezelf dat niet realiseert dan kun je behoorlijk in de problemen komen.”


Wat voor advies heb je voor ondernemers buiten de reisbranche die twijfelen of ze onder de nieuwe richtlijn gaan vallen?

"Ik raad ondernemers in die branches nadrukkelijk aan om contact op te nemen met hun brancheorganisatie. Want die zijn het beste in staat om te kijken wat er speelt voor die ondernemers in die sector. De waarschijnlijk wat grotere ondernemers buiten de reisbranche die in heel veel gevallen te maken gaan krijgen met de nieuwe wet kunnen natuurlijk ook altijd even kijken op www.anvr.nl.Er komt vanuit het ministerie van Economische Zaken ook een regelhulp waarmee bedrijven kunnen kijken welk regime op hun van toepassing is. ”


Biedt deze nieuwe richtlijn kansen voor de reisbranche?

"Deze wetgeving biedt ons nadrukkelijk de ruimte om de toegevoegde waarde van het boeken van een pakketreis bij een ANVR-reisonderneming aan te geven. Of dat nu een reisagent of een reisorganisator is, maakt niet uit. Je geld is veilig, er wordt goed voor je gezorgd en het wordt een mooie vakantie. En dat is altijd te prefereren boven het zelf bij elkaar te knutselen van reisonderdelen.”


Rechten van reizigers die een pakketreis boeken

  1. U krijgt alle informatie voordat u het contract ondertekent
  2. U hebt steeds te maken met één partij die verantwoordelijk is voor de correcte uitvoering van alle onderdelen van het pakket
  3. U krijgt een noodnummer dat u kunt bellen als er iets misgaat
  4. U kunt uw reservering aan iemand anders overdragen als u niet kunt gaan
  5. De prijs van uw reis kan niet meer worden gewijzigd indien u binnen 20 dagen vertrekt
  6. U kunt het contract annuleren en uw geld terugkrijgen indien een essentieel onderdeel van uw pakket veranderd is
  7. U kunt uw geld terugkrijgen en vaak daarnaast nog een schadeloosstelling ontvangen als uw reis voor uw vertrek door de touroperator wordt geannuleerd
  8. Als bepaalde diensten niet beschikbaar blijken, moet u kosteloos een alternatief worden aangeboden zodat u uw vakantie kunt voortzetten
  9. Bij problemen krijgt u meteen hulp
  10.  Als uw touroperator failliet gaat, krijgt u uw geld terug en als uw reis al begonnen is, wordt u naar huis gebracht

Verder lezen?

Meer lezen over de nieuwe Richtlijn Pakkereizen? Kijk dan op deze websites over de Nederlandse overheid en de Europese Unie:


https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/23/tk-implementatiewet-herziene-richtlijn-pakketreizen


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32015L2302


http://www.consilium.europa.eu/nl/policies/package-travel/


http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8969-2015-INIT/nl/pdfTrefwoorden: reisbranche, wetgeving, regelgeving, verblijfsrecreatie, horeca, attractieparken

||| Blogs |||

14/01/19
Oude strijder
Er waren mij de laatste jaren al heel wat kwalificaties opgespeld en toch heb ik er weer een nieuw...
19/12/18
Transitie in toerisme
Transitie in toerisme
19/12/18 · Duurzaam toerisme · Menno Stokman | Lees meer
Menno Stokman van CELTH ziet dat toerisme in een transitie zit en stelt dat we naar een nieuw ecosysteem moeten.
13/12/18
Recreatieondernemer: generalist of specialist?
Na de Tweede Wereldoorlog werd het verschijnsel toerisme maatschappelijk steeds belangrijker. Vo...
05/12/18
Sorry wereld. Ik blijf gewoon vliegen.
Het knaagde de laatste tijd een beetje. Gewetenswroeging. Schuldbesef. Duivels dilemma. Boetekleed...
24/10/18
Toeristen verleiden wordt het nieuwe belijden
Amsterdam puilt uit van de toeristen. Goed voor de economie, maar minder aangenaam voor veel inwone...


||| Twitter |||

||| Nieuws |||

17/01/19
Exclusief voor leden
Wat zijn de campers van het jaar 2019?
De nieuwe campers van Malibu, Knaus en Hymer zijn tot NKC Kampeerauto van het jaar 2019 uitgeroepen.
17/01/19
Caravana 2019 van start
Vandaag is in Leeuwarden de Caravana 2019 van start gegaan. De WTC Expo is tot en met zondag met 400 exposanten het kampeerwalhalla.
17/01/19
Kinderraad adviseert management WILDLANDS
WILDLANDS Adventure Zoo Emmen heeft op 16 januari de Kinderraad van Advies 2019 geïnstalleerd. Deze Raad bestaat uit tien kinderen tussen de 7 en 14 jaar oud.
16/01/19
Soft launch van Mind Mistery trekt 600 bezoekers per dag
Hoe doet het attractiepark rond optische illusies het in de periode van soft launch?
15/01/19
ING introduceert duurzame bedrijfslening met EcoVadis-rating
ING introduceert duurzame bedrijfsleningen voor de brede groep niet-beursgenoteerde ondernemingen. B...
15/01/19
Bed & Breakfast De Koog aan Zee beste accommodatie van Nederland
Vandaag zijn in de Jaarbeurs in Utrecht de Zoover Awards voor accommodaties uitgereikt. Met het hoog...
15/01/19
KLM en Consumentenbond blijven het oneens. No-show-rechtszaak definitief
Het gesprek tussen KLM en de Consumentenbond over het schrappen van de no-show bepaling uit de algem...
15/01/19
Exclusief voor leden
Minder ADAC Supertplatze in Nederland
De ADAC heeft dit jaar 15 Nederlandse campings het predicaat Superplatz gegeven. Dat zijn er twee minder dan vorig jaar.
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk