Geplaatst op: 01-10-2012
Auteur: Bertus van der Tuuk

Meemaken

Meemaken

Doe Maar zong het al in de jaren tachtig: "We komen niets te kort, we hebben alles. Een kind, een huis, een auto en elkaar. Maar weet je lieve schat wat het geval is. Ik zoek iets meer, ik weet alleen niet waar.” Is dit alles?


Er gloort een nieuwe tijdsgeest. De mens wil er weer toe doen, iets goeds doen voor de omgeving. Niet meer alleen als consument aangesproken worden, niet meer alleen ondergaan wat de experience economy hem voorschotelt. Mensen willen betekenis geven aan het leven, ergens een stempel op drukken. Met een goed gevoel terugkomen van vakantie omdat men een steentje heeft bijgedragen aan een betere wereld.


Ik heb het over de trend van belevenis naar betekenis. Een voorbeeld is de opkomst van de content holiday, een vakantie die verrijkt is met zingeving, ervaringen, kennisverwerving en sociale contacten. Ook zien we steeds meer mogelijkheden om een vakantie te combineren met vrijwilligerswerk. De P van ‘Product’ wordt tevens de P van ‘Purpose’. Deze tendens is wereldwijd voelbaar. Responsible tourism, toerisme waarbij je tevens iets goeds doet voor de maatschappij, is een booming business aan het worden. In een land als Zuid-Afrika vormen toeristische ondernemers gezamenlijke trusts voor goede doelen (‘empowerment’) waar miljoenen in omgaan.


Wie zijn ogen en oren openzet, kan deze trend ook in Nederland bespeuren. Zo waren er dit jaar weer meer deelnemers die meededen met NL DOET. Meer dan 300.000 vrijwilligers staken de handen uit de mouwen. Ze gaven betekenis aan wat ze doen door zichzelf en anderen een stukje gelukkiger te maken.


De Wiltzangh

Vakantiepark De Wiltzangh, nabij het Nationaal Park Dwingelderveld, heeft een stuk heide geadopteerd. Samen met de gasten werkt de camping aan het in stand houden en verbeteren van dit stukje Nationaal Park. "Ik was wat sceptisch”, vertelt onderneemster Hilly Nijstad. "Kan ik het wel maken om mijn gasten aan het werk te zetten? Maar het bleek een doorslaand succes. Het was niet alleen heel nuttig, gezonden leerzaam, maar bovenal ookerg gezellig.Na noeste arbeid gingen we met zijn allen koffie en thee drinken tijdens een picknick op de heideen ’s avonds gezamenlijk eten in het restaurant.”


Een nieuwe generatie, een nieuw houvast

In hun boek Generatie Einstein beschrijven Jeroen Boschma en Inez Groen de opkomst van een nieuwe generatie: een generatie die nieuwe en andere waarden creëert, die gericht is op ‘delen’ (sharing), die beseft dat je met zijn allen meer weet dan in je eentje, die socialer is dan ooit, en die respect voor mens en omgeving en zelfontplooiing hoog in het vaandel heeft staan.

Hier ligt de kiem voor een nieuwe ‘roadmap’ naar de toekomst, een betere en meer duurzame toekomst. Het is een geest die langzaam uit de fles komt, die indringender en fundamenteler is dan de Occupy-beweging, gevoed door waarden als gezamenlijke verantwoordelijkheid, respect en sharing.


Kansen betekeniseconomie

Ik ben ervan overtuigd dat de betekeniseconomie unieke kansen biedt om de ondernemers nieuwe energie te geven, om de toeristen meer aan een toeristisch product te binden en om de overheden goed in hun rol te krijgen als facilitator. Samen bouwen aan een toeristisch product met een actieve inbreng van alle partijen: ondernemers, overheden en gasten. Niet oubollig, maar op een sexy, trendy, vernieuwende, actieve, maar vooral ook leuke manier bijdragen aan de broodnodige vernieuwing van ons toeristische aanbod: "Dit wil je meemaken!”

Trefwoorden: beleving, betekeniseconomie||| Twitter |||

||| Nieuws |||

21/09/18
Restaurants doven 27 oktober hun lichten tijdens de Nacht van de Nacht
Lichten uit en kaarsen aan tijdens de Nacht van de Nacht, dat is de oproep die de Natuur- en Milieuf...
20/09/18
Exclusief voor leden
NL Het Groene Woud neemt initiatief voor regiobrede energietransitie met ECCO
Op woensdag 19 september 2018 vond het regionale startschot plaats van ECCO, een project dat zich op initiatief van Nationaal Landschap Het Groene Woud richt op gezamenlijke energietransitie in de regio. 70 vertegenwoordigers discussieerden mee.
19/09/18
Wandelroutenetwerk Zuid-Holland af
Op 27 september vindt de opening plaats van de laatste 470 kilometer.
18/09/18
Programma Vakdag Zet je Regio op de Kaart online
Het programma van de Vakdag Zet je Regio op de Kaart 2018 staat online. Op deze dag hopen we je te...
10/09/18
Marker Wadden open voor publiek
Dit weekend zijn de Marker Wadden voor het publiek opengesteld
07/09/18
Leeggelopen platteland dat niemand wil bezoeken?
Op donderdagmiddag 13 september 2018 organiseert het platform Renaissance van het Platteland een co...
05/09/18
Kleurrijke kinderroute naar het Gagelbos
Het was feest in het Gagelbos met de nieuwe kleurrijke kinderroute die de wijk Overvecht met het (sp...
30/08/18
“Kempen~Broek, een mooi grensgeval”
In samenwerking met de stadsgidsen van Weert heeft Limburg Marketing de IZI Travel route "Kempen~Bro...
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk