Geplaatst op: 01-10-2012
Auteur: Bertus van der Tuuk

Meemaken

Meemaken

Doe Maar zong het al in de jaren tachtig: "We komen niets te kort, we hebben alles. Een kind, een huis, een auto en elkaar. Maar weet je lieve schat wat het geval is. Ik zoek iets meer, ik weet alleen niet waar.” Is dit alles?


Er gloort een nieuwe tijdsgeest. De mens wil er weer toe doen, iets goeds doen voor de omgeving. Niet meer alleen als consument aangesproken worden, niet meer alleen ondergaan wat de experience economy hem voorschotelt. Mensen willen betekenis geven aan het leven, ergens een stempel op drukken. Met een goed gevoel terugkomen van vakantie omdat men een steentje heeft bijgedragen aan een betere wereld.


Ik heb het over de trend van belevenis naar betekenis. Een voorbeeld is de opkomst van de content holiday, een vakantie die verrijkt is met zingeving, ervaringen, kennisverwerving en sociale contacten. Ook zien we steeds meer mogelijkheden om een vakantie te combineren met vrijwilligerswerk. De P van ‘Product’ wordt tevens de P van ‘Purpose’. Deze tendens is wereldwijd voelbaar. Responsible tourism, toerisme waarbij je tevens iets goeds doet voor de maatschappij, is een booming business aan het worden. In een land als Zuid-Afrika vormen toeristische ondernemers gezamenlijke trusts voor goede doelen (‘empowerment’) waar miljoenen in omgaan.


Wie zijn ogen en oren openzet, kan deze trend ook in Nederland bespeuren. Zo waren er dit jaar weer meer deelnemers die meededen met NL DOET. Meer dan 300.000 vrijwilligers staken de handen uit de mouwen. Ze gaven betekenis aan wat ze doen door zichzelf en anderen een stukje gelukkiger te maken.


De Wiltzangh

Vakantiepark De Wiltzangh, nabij het Nationaal Park Dwingelderveld, heeft een stuk heide geadopteerd. Samen met de gasten werkt de camping aan het in stand houden en verbeteren van dit stukje Nationaal Park. "Ik was wat sceptisch”, vertelt onderneemster Hilly Nijstad. "Kan ik het wel maken om mijn gasten aan het werk te zetten? Maar het bleek een doorslaand succes. Het was niet alleen heel nuttig, gezonden leerzaam, maar bovenal ookerg gezellig.Na noeste arbeid gingen we met zijn allen koffie en thee drinken tijdens een picknick op de heideen ’s avonds gezamenlijk eten in het restaurant.”


Een nieuwe generatie, een nieuw houvast

In hun boek Generatie Einstein beschrijven Jeroen Boschma en Inez Groen de opkomst van een nieuwe generatie: een generatie die nieuwe en andere waarden creëert, die gericht is op ‘delen’ (sharing), die beseft dat je met zijn allen meer weet dan in je eentje, die socialer is dan ooit, en die respect voor mens en omgeving en zelfontplooiing hoog in het vaandel heeft staan.

Hier ligt de kiem voor een nieuwe ‘roadmap’ naar de toekomst, een betere en meer duurzame toekomst. Het is een geest die langzaam uit de fles komt, die indringender en fundamenteler is dan de Occupy-beweging, gevoed door waarden als gezamenlijke verantwoordelijkheid, respect en sharing.


Kansen betekeniseconomie

Ik ben ervan overtuigd dat de betekeniseconomie unieke kansen biedt om de ondernemers nieuwe energie te geven, om de toeristen meer aan een toeristisch product te binden en om de overheden goed in hun rol te krijgen als facilitator. Samen bouwen aan een toeristisch product met een actieve inbreng van alle partijen: ondernemers, overheden en gasten. Niet oubollig, maar op een sexy, trendy, vernieuwende, actieve, maar vooral ook leuke manier bijdragen aan de broodnodige vernieuwing van ons toeristische aanbod: "Dit wil je meemaken!”

Trefwoorden: beleving, betekeniseconomie
||| Twitter |||

||| Nieuws |||

19/02/19
Nieuwe accommodaties op Camping Bakkum
Vanaf april 2019 staan er twee nieuwe type accommodaties op Camping Bakkum; Duinroos en Duinzicht. E...
19/02/19
Wolven vestigen zich op de Veluwe
Op de Noord-Veluwe zijn nu ook DNA-sporen gevonden van een mannetjeswolf.
14/02/19
Exclusief voor leden
16,9 miljoen voor kust IJsselmeer levert ook forse versterking recreatie op
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stelt €12 miljoen beschikbaar, waarmee €16,9 miljoen geïnvesteerd wordt in de versterking van het Friese deel van de IJsselmeerkust.
13/02/19
Natuurgebied Westbroekse Zodden benoemd tot aardkundig monument
In De Zodden zijn door het turfsteken in het veen legakkers en waterpartijen ontstaan, met trilveen en moerasbos.
11/02/19
Exclusief voor leden
Holwerd aan Zee weer stap dichterbij
Het baanbrekende project Holwerd aan Zee is dankzij een bijdrage van 15 miljoen euro van de Postcodeloterij weer een stap dichterbij gekomen.
08/02/19
Exclusief voor leden
Oud industrieel erfgoed wordt toeristisch infopunt
Dankzij het plattelandsproject ‘Onthaalpoort Noeveren’ kan vzw Kempens Landschap de voormalige...
21/01/19
Exclusief voor leden
Boomfeestdag komt met Kinderklimaattafel
In aansluiting op de 5 Klimaattafels lanceren Stichting Nationale Boomfeestdag en Haarlemmermeer, een week vóór de Provinciale Staten-verkiezingen, de Kinder-Klimaattafel.
21/01/19
Exclusief voor leden
Drie pilots moeten leiden tot Landschapspark Zuidvleugel
Het Landschapspark Zuidvleugel komt te liggen in de provincie Zuid-Holland. In september afgelopen...
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk