Geplaatst op: 20-02-2013
Auteur: Aart van der Wulp

Ruimte voor agrarische functies op recreatieterreinen RGV

Ruimte voor agrarische functies op recreatieterreinen RGV
Brandrode runderen op Bussloo zorgen voor extra belevingswaarde.

Het strandbezoek aan intensieve recreatieterreinen in Nederland vertoont al ruim 10 jaar een dalende trend. Hoewel het totaalbezoek aan de terreinen van RGV een stijging laat zien is het aandeel strandbezoek afgenomen. Hoe gaat RGV hiermee om?


De basisinrichting van veel intensieve recreatiestranden vinden hun oorsprong in midden jaren zestig van de vorige eeuw. De behoefte aan strandrecreatie – in beleidstaal van destijds: ‘amphibische recreatie’ – was toen bepalend voor de ontwerpen van deze parken. De afgelopen twee decennia zien we het pure strandbezoek geleidelijk maar fors afnemen. Voorbeeld is recreatiegebied Bussloo in de stedendriehoek Apeldoorn – Deventer – Zutphen. Op een warme topdag in de tachtiger jaren trok Bussloo 50 à 60.000 strandbezoekers. Anno 2012 is het piekbezoek aan stranden gehalveerd tot ongeveer 30.000 bezoekers.

Daling landelijke trend

De daling is een landelijke trend als gevolg van een compleet veranderd landschap aan vrijetijdsmogelijkheden. De veelheid aan evenementen, attracties, het funshoppen, gebruik van social media, korte uitstapjes en goedkoop vliegen, het is maar een kleine greep uit de factoren die onze vrijetijdskeuzes bepalen. Een andere factor is demografische ontwikkelingen. Gezinnen zijn kleiner waarbij de ouders nu beiden buitenshuis werken. Binnen de beperkt beschikbare vrije tijd wordt snel gezapt, de belevingsopbrengst dient kort en hoog te zijn. Met andere woorden: een dagje met de koelbox op het strand is geen vanzelfsprekendheid meer.


Bakens op tijd verzetten

Het is dus zaak om op tijd de bakens te verzetten. Sinds 1999 is er hard aan getrokken om nieuwe bedrijfsmatig aangeboden attracties, evenementen, sport, horeca en wellness toe te voegen aan de recreatiegebieden. Hierdoor vertoont het totaalbezoek aan de recreatieparken toch een stijgende lijn van gemiddeld 10% per jaar.


Agrarisch gebruik

Voor verschillende stranden die overtollig zijn geworden, zoeken we nieuwe functies die inkomsten genereren en tegelijk bijdragen aan recreatieve waarden. Op enkele terreinen is agrarisch gebruik ingevoerd met runderen die zich goed verdragen met recreanten. Bij grootschalige evenementen worden graslanden ingezet als parkeerterrein.

Belangrijke trend voor de komende tijd: een veel meer geïntegreerd gebruik van recreatieterreinen: recreatief, agrarisch, energiewinning, groene en blauwe ecoservices. Alleen door voortdurend te blijven schakelen en veranderen blijven we de consument aan ons binden en wordt het geld verdiend om de recreatieparken up-to-date houden.

Recreatie & Toerisme december 2012 nummer 6.||| Twitter |||

||| Nieuws |||

16/07/18
24 miljoen euro voor inrichting Noorderwold-Eemvallei met nieuwe natuur
In het bijzijn van tientallen betrokkenen en geïnteresseerden ondertekenden Martin Jansen, direct...
13/07/18
Exclusief voor leden
Vijftig miljoen euro voor beveiligen spooroverwegen
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven trekt vijftig miljoen extra uit voor het verder beveiligen...
13/07/18
Landal en Ruben Smit: Geen woorden maar daden
Geen woorden maar daden, zo kunnen we het nieuwste initiatief van Landal GreenParks wel samenvatten....
09/07/18
Bank voor natuurcompensatie
Een mooi initiatief in de provincie Utrecht dat recreatieontwikkeling zeker kan ondersteunen. De pr...
28/06/18
Exclusief voor leden
Potvis naar nieuw Naturalis
De gestrande potvis die in Harlingen wordt ontleed, blijkt een uitzonderlijk groot exemplaar en daa...
27/06/18
IVN legt 100 tiny forests aan
Natuurorganisatie IVN gaat de komende jaren 100 Tiny Forests aanleggen in samenwerking met gemeenten...
26/06/18
Campagne Groot Gelders Avontuur 2018 van start
Vandaag start de kidscampagne ‘Groot Gelders Avontuur’. Een campagne die (potentiele) bezoekers ...
26/06/18
Exclusief voor leden
België in spanning om UNESCO vergadering
Van 24 juni tot 4 juli 2018 vindt in de eilandstaat Bahrein de jaarlijkse vergadering plaats van he...
Partners
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk