Geplaatst op: 22-04-2016
Auteur: Ton Vermeulen

Eerste succesvolle editie van Night of Happiness

Eerste succesvolle editie van Night of Happiness

De NHTV Academy for Leisure organiseerde gisteravond een eerste succesvolle Night of Happiness. Een mix van (toekomstige) studenten, docenten, ouders, vakgenoten en buurtbewoners was op het evenement afgekomen. Met inspirerende presentaties, leuke workshops, gelukshapjes en veel meer werd het de beloofde leuke en tegelijkertijd leerzame avond in Breda.


Achterliggende doelstelling van NHTV was toekomstige studenten op een andere manier dan een open avond kennis te laten maken met de wetenschappelijke opleiding Leisure Studies. NHTV is de enige Nederlandse HBO die ook een eigen zelfstandige wetenschappelijke opleiding in huis heeft. Een opleiding die wel wat meer bekendheid mag krijgen, ook in het werkveld met ouders van VWO-studenten, die in de sector aan de slag willen. Een sector die op topniveau behoefte heeft aan wetenschappelijk gevormde professionals. Eén en één is twee lijkt ons. Dus kom maar op met die studenten. Ik nam een kijkje bij de Night of Happiness.


Greg Richards: Alle geluk is niet te verklaren

Het thema van de avond was happiness en alle presentaties en sessie stonden in het teken van dat thema. Aftrap werd gegeven door Greg Richards, de eigen NHTV-professor leisure, placemaking en events, die het World Happiness Report had uitgeplozen. Hij signaleerde veel geluk maar moest constateren dat niet alle geluk valt te verklaren. Zoals een professor betaamt, riepen de onderzoeken naar geluk haast meer vragen dan antwoorden op. Dat geld geen bepalende factor is in geluk werd al snel duidelijk en ook 'bewezen' door het feit dat Nederlanders nu minder gelukkig zijn dan vijf jaar geleden toen het ons in economisch opzicht een stuk minder voor de wind ging. Onderzoekers kijken als ze geluk meten vaak naar factoren als geld, sociaal netwerk, vrijheid, gezondheid en goedgeefsheid maar leisure ontbreekt daarin. En dat steekt natuurlijk op een leisure-opleiding als NHTV.


Gelukkig kwam Richards ook met oplossingen. Zo hebben Wang en Wong in 2014 gevonden dat leisure een belangrijke rol speelt in zelfontplooiing en sociale interactie wat weer een effect heeft op het niveau van geluk. Mensen die hun vrije tijd gebruiken om vaardigheden aan te leren en werken aan de versterking van relaties zijn gelukkiger dan mensen voor wie vrijetijdsactiviteiten hun identiteit bepaalt en in feite meer solistisch opereren. Daarmee had Richards de essentie van de avond wel te pakken. Mensen die actief participeren in een leisure-activiteit worden daarvan gelukkiger dan de observanten. Als je dan ook nog samen met anderen die leisure-activiteiten onderneemt, ben je helemaal spekkoper op de geluksladder.


Richards had een leuk lijstje met vrijetijdsactiviteiten meengenomen die positief of juist negatief scoren op je gevoel van geluk. Sport beoefenen, deelnemen aan sociale activiteiten, bezoek aan musea, lezen van boeken en het bezoek van een rockconcert scoren hoog op de geluksladder. Het bijwonen van een jazzconcert is zeer af te raden want daar wordt je volgens onderzoek erg ongelukkig van. De bijdrage van Richards was sowieso geen goed nieuws voor de culturele sector want ook het bijwonen van een toneel-, ballet- of operavoorstelling is minder voor je geluksgevoel. Een stelling die later op de avond door Andries van den Broek van het Sociaal- en Cultureel Planbureau min of meer werd onderschreven.


Ondanks deze schijnbaar eenvoudige ranking is het bevorderen van geluk complex en moeilijk te onderzoeken. Wat in ieder geval wel werkt is dingen meemaken die aansluiten bij je passies en daarover met anderen in verbinding te zijn. Grote vraag voor de branche is hoe we met onze diensten en producten mensen gelukkiger kunnen maken. Een vraag waar in één van de sessies Ondrej Mitas nader op inging. Richards sloot af met een handzaam lijstje do's en don'ts als je wilt werken aan je eigen geluk:


Do's for happiness:

– begeef je onder de mensen

– bouw aan je interesses

– ontwikkel vaardigheden

– werk aan relaties

– plan je vakantie zorgvuldig

– en kies vooral

Don'ts for happiness:

– naar jazzconcerten, opera- of balletvoorstellingen gaan

– mixen van werk en vrije tijd

– je afsluiten achter de computer

– kort op vakantie gaan


Andries van den Broek: Van cultuur opsnuiven word je niet gelukkiger

Na de ronde met workshops was het de beurt aan onderzoeker Andries van den Broek van het Sociaal- en Cultureel Planbureau. Een onderzoeker die in zijn vrije tijd accordeon speelt en daar naar eigen zeggen erg gelukkig van wordt. Hij introduceerde het voorkomen van verveling als sleutel tot geluk en plaatste daarmee geluk tegenover verveling. Pas als je zelf iets creatiefs doet kom je in een flow wat je geluksgevoel (tijdelijk) kan verhogen. Ook iets moeilijks doen dat lukt kan je geluksgevoel verhogen. Voorkom verveling en doe iets fascinerende was zijn algemene advies. Over Nederlanders had hij ook een interessante observatie. "Nederlanders zijn in internationaal perspectief een erg gelukkig volk. Maar we klagen vooral veel over het ongelukkig zijn van anderen.” Hij had in bestaande onderzoeken gekeken of er een verband was tussen geluk en deelname aan culturele activiteiten. Helaas is het verband statistisch niet aan te tonen en hij onderstreepte daarmee het betoog van Richards. Wat wel werkt is zelf iets creëren en dat verklaarde weer het geluk dat Van den Broek beleeft aan zijn optreden met accordeon.

 

Derek Casey: Geluk is cultureel bepaald

De voor de paneldiscussie ingevlogen Dr. Derek Casey van de World Leisure Organisation bezag geluk vooral vanuit leeftijd en een cultureel perspectief. Zo zullen Amerikanen altijd zeggen dat het 'good' gaat en Schotten met dezelfde gemoedstoestand 'not so bad' zeggen. De paneldiscussie had een mooi interactief karakter omdat het publiek mee mocht stemmen. Op de vraag waar je gelukkig van wordt, antwoordde 58% vrienden, 25% hobby's, 10% gezondheid en 7% hun baan. Splitsen we dat op leeftijd dan vinden mensen onder de 35 jaar vrienden de belangrijkste bepalende geluksfactor (85%), op grote afstand gevolgd door hobby's. Bij jongeren spelen aspecten als baan en gezondheid totaal niet. En daarmee werd het gelijk van Casey met leeftijd als één van de bepalende factoren voor geluk  direct door de onderzoekspopulatie in de zaal bewezen.

 

Over welke rol leisure in het geluk van mensen moet spelen waren de panelleden redelijk eensgezind. Er was een grote consensus dat eerst aan basis bestaansvoorwaarden moet worden voldaan alvorens leisure een rol van betekenis kan spelen. "Leisure gaat om het maken van keuzes en hoe mee keuzes je hebt, hoe gelukkiger je kunt worden”, stelde Casey die aanvulde dat keuzes kunnen maken een uiting is van in controle zijn. Volgens Van den Broek gaat het vooral om balans in je leven. "Als je niet gelukkig bent met jezelf, je relatie of je werk dan is het lastig om met leisure alleen geluk in je leven te brengen.” Greg Richards betoogde dat je met leisure aan een levensvervulling kunt werken. Het is aan de sector om daarop aan te sluiten.

 

Mark de Hond: Mijn dwarslaesie heeft me heel veel geluk gebracht

De avond werd afgesloten met een minivoorstelling van Marc de Hond. Niet de meest logische kandidaat voor een avond over geluk want met zijn dwarslaesie kun je op eerste zicht niet spreken van een geluksvogel. Dat ziet hij zelf heel anders. "Mijn dwarslaesie heeft me heel veel geluk gebracht”, zei hij. Mede dankzij zijn dwarslaesie heeft hij voor het Nederlands Elftal kunnen uitkomen, een boek geschreven en een theatertour Scherven brengen geluk kunnen maken. "Zonder dwarslaesie had ik geen verhaal en ook geen voorstelling gehad.” De Hond, ja de zoon van…, sloot af met een prachtige tegeltjeswijsheid: "Je kunt tegenslag een plek geven, maar je kunt het ook een mooie plek geven.”

 

Afsluiting: Wie gaat er Leisure Studies aan de NHTV studeren?

Daarna konden we via de borrel weer naar huis. En natuurlijk even de link naar de academische bachelor Leisure Studies aanklikken: www.nhtv.nl/bachelors/toerisme-leisure/bachelor-of-science-leisure-studies/introduction.html

of lees hieronder de korte samenvatting van de wetenschappelijke opleidingen die NHTV Academy for Leisure (AfL) biedt:

 • AfL biedt een academische bachelor (BSc) in Leisure studies aan, waarin VWO studenten kunnen instromen;
 • De eenjarige Premaster Leisure Studies is voor studenten die een afgeronde HBO opleiding hebben bijvoorbeeld op het gebied van leisure en toerisme, maar sociologie, economie, psychologie, communicatiewetenschappen, etc. etc. is ook mogelijk. Deze studenten kunnen na afronding rechtstreeks doorstromen naar de academische master.
 • De academische master (MSc) in Leisure Studies is voor studenten die al een afgeronde academische bachelor hebben, bijv. op het gebied van sociale wetenschappen, management, bedrijfskunde, communicatiewetenschappen, etc. etc.

 

Gerelateerde berichten:

 • Geen gerelateerde berichten.
 • ||| Twitter |||

  ||| Nieuws |||

  15/10/21
  Fletcher Hotels neemt twee hotels over op Rotterdam The Hague Airport
  Fletcher Hotels heeft een overeenstemming bereikt over de overname van twee hotels op de luchthaven ...
  15/10/21
  Vier maanden Groninger bruggen Noord-Willemskanaal dicht
  Alle Groninger bruggen over het Noord-Willemskanaal blijven vanaf maandag 18 oktober 2021 vier maanden dicht voor de recreatievaart. Dit komt door werkzaamheden op en rond het kanaal bij de Julianabrug. Voor de beroepsvaart worden de bruggen wel bediend maar dan met aangepaste tijden.
  14/10/21
  Provincie werkt mee aan mooie en veilige dijken op trajecten Salmsteke-Schoonhoven en Wijk bij Duurstede-Amerongen
  Provincie Utrecht heeft als partner de plannen voor de ontwikkelingen op het dijktraject Salmsteke-S...
  14/10/21
  Exclusief voor leden
  Jorrit Hendriks en Laurens Taekema richten platform Ecohuisje op
  Op de website Ecohuisje.nl worden louter duurzame accommodaties getoond, van tiny house tot luxe vil...
  14/10/21
  Exclusief voor leden
  Plaatsen valse reviews verboden vanaf 2022
  De regels voor online reviews worden fors aangescherpt. “Er is online nog een wereld te winnen als het gaat om het volledig en duidelijk informeren van de consument," meldt minister Blok. Bij recreatie en reizen zijn reviews van groot belang omdat er onderwerpen in staan die een aanbieder niet of anders verwoord.
  14/10/21
  Verfijning van strategie nodig voor de internationale bezoekerseconomie
  Albert Postma (NHL Stenden en betrokken bij kennisinstelling CELTH) mocht bij de Tourism Committtee van de OECD zijn visie geven over de strategieën voor de internationale bezoekerseconomie om uit het dal van de pandemie te klimmen. In Nederland lijkt alles weer richting de strategie ‘business as usual’ te gaan. Internationaal gezien lukt dat niet. De lage vaccinatiegraad is het spaak in het wiel voor de ontwikkeling. Hoe zet je dan wel de strategie op
  14/10/21
  Bijna 350000 bezoekers op de `kampeer & Caravan Jaarbeurs
  Op zondagmiddag 9 oktober, 17 uur, klonk het eindsein van de van de Kampeer & Caravan Jaarbeurs,...
  13/10/21
  Limburg haakt aan op 10.000 km hike Liberation Route
  Limburg is volop bezig met de voorbereidingen voor de Liberation Route Europe Hiking Trail, melden de DMO's in Limburg. Mede dankzij een bijdrage van het vfonds, Provincie Limburg en alle Limburgse gemeenten wordt Limburg onderdeel van deze bekende internationale wandelroute. Deze route van maar liefst 10.000 kilometer neemt de wandelaar mee van Londen naar Berlijn in het spoor van de geallieerden tijdens ‘43-‘45.