Store
Store

Colonial Heritage and Ethnic Pluralism

Colonial Heritage and Ethnic Pluralism

Its socio-psychological meaning in a multiethnic community
In dit proefschrift 'Colonial Heritage and Ethnic Pluralism' wordt verslag gedaan van een onderzoek naar cultureel erfgoed in een multi-culturele samenleving en de binding die dit erfgoed mogelijk tussen de verschillende bevolkingsgroepen kan bewerkstelligen. Doelstelling van het onderzoek was beter inzicht te verkrijgen in de sociaalpsychologische betekenis van het gebouwd koloniaal erfgoed voor de verschillende etnische bevolkingsgroepen in een samenleving teneinde dit inzicht toe passen en te vertalen naar een doelmatig erfgoedbeleid en -beheer.

De auteur heeft hiervoor onderzoek gedaan in Paramaribo. Suriname is een geschikt voorbeeld van een multi-culturele samenleving en is meer dan 300 jaar een Nederlandse kolonie geweest. In dit onderzoek staat de interpretatie van het gebouwd koloniaal erfgoed centraal in een multietnische samenleving. Gekeken is naar de functie die het gebouwd koloniaal erfgoed inneemt onder de verschillende etnische groepen met betrekking tot het bijdragen aan een culturele identiteit, met andere woorden identificeren deze groepen zich met het gebouwd koloniaal erfgoed? Draagt het gebouwd koloniaal erfgoed bijvoorbeeld bij aan plaatsgebondenheid of gevoel voor plaats of beperkt het zich tot alleen een esthetische waardering?

Het onderzoek
Voor de dataverzameling is in dit onderzoek gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoekstechnieken. Voor de attitude meting naar de interpretatie van het gebouwd koloniaal erfgoed onder de etnische bevolkingsgroepen is gebruik gemaakt van een enquête. Deze enquête bestond uit een drietal onderdelen. Het eerste deel had betrekking op het gebruik en de frequentie van dit gebruik voor verschillende soorten voorzieningen in de historische binnenstad van Paramaribo. Het tweede deel bestond uit 33 stellingen waar de respondenten via een 5-punts Likert-schaal konden aangeven in hoeverre ze het met een stelling eens of oneens waren. Deze stellingen hadden betrekking op de attitude richting het gebouwd koloniaal erfgoed. Het laatste deel bestond uit voornamelijk sociaaleconomische en sociaaldemografische variabelen.

Diepte-interviews met zowel inwoners van Paramaribo als met experts vormden het kwalitatieve deel van het onderzoek. De nadruk in deze interviews lag op het belang van erfgoedplanning en beheer voor (lokale) beleidsmakers, ondernemers, toeristen industrie, bewoners, betrokken instanties etc. Doel van deze interviews was een bijdrage te leveren aan het inzicht met betrekking tot de betekenis en belang van erfgoed voor alle betrokkenen daar waar het gaat om erfgoedbehoud, bescherming en zelfs exploitatie. Samen hebben ze het doel een beter inzicht te verkrijgen op welke wijze en in welke mate koloniaal erfgoed wordt ge

ïnterpreteerd in een multi-etnische samenleving en hoe het wellicht zou kunnen bijdragen aan het creëren aan nationbuilding en nationale identiteit.


Het resultaat
Feitelijk heeft het onderzoek aangetoond dat het toekennen van een sociaalpsychologische betekenis aan gebouwd koloniaal erfgoed voor het binden van verschillende etnische groepen geen aantoonbare, significante positie inneemt. Dit onderzoek heeft ook aangetoond dat de manier waarop in Suriname de verschillende etnische bevolkingsgroepen onderdeel zijn van de samenleving en de wijze waarop ze elk de erfgoed resources interpreteren in ieder geval voldoende basis biedt om verder onderzoek te rechtvaardigen naar de rol die het cultuur- en erfgoedbeleid hierin kan vervullen als het gaat om het creëren van een nationale, Surinaamse identiteit en natie.

De inhoudsopgave in het kort
1 The Versatility of Heritage
2 Problem Definition and Methodology
3 Surinam in Historical Perspective
4 Colonial Heritage; a Statistical Representation
5 Colonial Heritage Preservation in Policy and Perception
6 Interpretation of Colonial Heritage; a Conclusion
7 Future Research; A Renewed Challenge

Auteur:Eugenio van Maanen
ISBN:978-90-75923-67-4
Omvang:344 pagina's
Taal:Engels

45,00 (excl. btw)
Toevoegen aan mandje

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

23/01/18
Exclusief voor leden
Miljoen Nederlanders op wintersport, welke skigebieden zijn het goedkoopst?
Het skiseizoen is begonnen en ook dit jaar gaan naar verwachting weer een miljoen Nederlanders op w...
23/01/18
Motel One opent tweede hotel op toplocatie Waterlooplein
De Duitse hotelketen Motel Oneopent een tweede Nederlandse vestiging en wel aan het Waterlooplein i...
23/01/18
Exclusief voor leden
Tool voor bewustwording milieubewust reizen
Milieu Centraal brengt de nieuw ontwikkelde tool Klimaatwijs op Reis uit. De vakantiekeuze maakt v...
23/01/18
ANVR controleert websites leden op aangescherpte regels
Alle ANVR-reisondernemingen voldoen per 1 januari 2018 aan de door de brancheorganisatie aangescher...
23/01/18
Exclusief voor leden
easyJet werkt aan grote stap vooruit bij Berlijn
easyJet gaat een belangrijk jaar in. Het luchtvaartbedrijf heeft net het eerste kwartaal van het g...
23/01/18
Nibud: Koopkracht blijft achter
Dit jaar gaat de koopkracht er voor de meeste Nederlanders nauwelijks op vooruit. Voor mensen met e...
23/01/18
Exclusief voor leden
Vakdag Het nieuwe dagje uit op 22 maart 2018
Pleisureworld organiseert op 22 maart aanstaande de Vakdag ‘Het nieuwe dagje uit’. Aanleiding is de...
23/01/18
Culturele hoofdstad Leeuwarden pleit voor innovatie via cultuur
Het jaar als Culturele Hoofdstad van Europa moet nog beginnen voor Leeuwarden maar nu al pleiten b...
Partners
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk