Store
Store

Colonial Heritage and Ethnic Pluralism

Colonial Heritage and Ethnic Pluralism

Its socio-psychological meaning in a multiethnic community
In dit proefschrift 'Colonial Heritage and Ethnic Pluralism' wordt verslag gedaan van een onderzoek naar cultureel erfgoed in een multi-culturele samenleving en de binding die dit erfgoed mogelijk tussen de verschillende bevolkingsgroepen kan bewerkstelligen. Doelstelling van het onderzoek was beter inzicht te verkrijgen in de sociaalpsychologische betekenis van het gebouwd koloniaal erfgoed voor de verschillende etnische bevolkingsgroepen in een samenleving teneinde dit inzicht toe passen en te vertalen naar een doelmatig erfgoedbeleid en -beheer.

De auteur heeft hiervoor onderzoek gedaan in Paramaribo. Suriname is een geschikt voorbeeld van een multi-culturele samenleving en is meer dan 300 jaar een Nederlandse kolonie geweest. In dit onderzoek staat de interpretatie van het gebouwd koloniaal erfgoed centraal in een multietnische samenleving. Gekeken is naar de functie die het gebouwd koloniaal erfgoed inneemt onder de verschillende etnische groepen met betrekking tot het bijdragen aan een culturele identiteit, met andere woorden identificeren deze groepen zich met het gebouwd koloniaal erfgoed? Draagt het gebouwd koloniaal erfgoed bijvoorbeeld bij aan plaatsgebondenheid of gevoel voor plaats of beperkt het zich tot alleen een esthetische waardering?

Het onderzoek
Voor de dataverzameling is in dit onderzoek gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoekstechnieken. Voor de attitude meting naar de interpretatie van het gebouwd koloniaal erfgoed onder de etnische bevolkingsgroepen is gebruik gemaakt van een enquête. Deze enquête bestond uit een drietal onderdelen. Het eerste deel had betrekking op het gebruik en de frequentie van dit gebruik voor verschillende soorten voorzieningen in de historische binnenstad van Paramaribo. Het tweede deel bestond uit 33 stellingen waar de respondenten via een 5-punts Likert-schaal konden aangeven in hoeverre ze het met een stelling eens of oneens waren. Deze stellingen hadden betrekking op de attitude richting het gebouwd koloniaal erfgoed. Het laatste deel bestond uit voornamelijk sociaaleconomische en sociaaldemografische variabelen.

Diepte-interviews met zowel inwoners van Paramaribo als met experts vormden het kwalitatieve deel van het onderzoek. De nadruk in deze interviews lag op het belang van erfgoedplanning en beheer voor (lokale) beleidsmakers, ondernemers, toeristen industrie, bewoners, betrokken instanties etc. Doel van deze interviews was een bijdrage te leveren aan het inzicht met betrekking tot de betekenis en belang van erfgoed voor alle betrokkenen daar waar het gaat om erfgoedbehoud, bescherming en zelfs exploitatie. Samen hebben ze het doel een beter inzicht te verkrijgen op welke wijze en in welke mate koloniaal erfgoed wordt ge

ïnterpreteerd in een multi-etnische samenleving en hoe het wellicht zou kunnen bijdragen aan het creëren aan nationbuilding en nationale identiteit.


Het resultaat
Feitelijk heeft het onderzoek aangetoond dat het toekennen van een sociaalpsychologische betekenis aan gebouwd koloniaal erfgoed voor het binden van verschillende etnische groepen geen aantoonbare, significante positie inneemt. Dit onderzoek heeft ook aangetoond dat de manier waarop in Suriname de verschillende etnische bevolkingsgroepen onderdeel zijn van de samenleving en de wijze waarop ze elk de erfgoed resources interpreteren in ieder geval voldoende basis biedt om verder onderzoek te rechtvaardigen naar de rol die het cultuur- en erfgoedbeleid hierin kan vervullen als het gaat om het creëren van een nationale, Surinaamse identiteit en natie.

De inhoudsopgave in het kort
1 The Versatility of Heritage
2 Problem Definition and Methodology
3 Surinam in Historical Perspective
4 Colonial Heritage; a Statistical Representation
5 Colonial Heritage Preservation in Policy and Perception
6 Interpretation of Colonial Heritage; a Conclusion
7 Future Research; A Renewed Challenge

Auteur:Eugenio van Maanen
ISBN:978-90-75923-67-4
Omvang:344 pagina's
Taal:Engels

45,00 (excl. btw)
Toevoegen aan mandje


||| Twitter |||

||| Nieuws |||

20/04/18
Exclusief voor leden
Landal duurzaamste merk volgens Sustainable Brand Index van 2018
Via interviews met consumenten maakt het adviesbedrijf SB Insight jaarlijks de Sustainable Brand In...
20/04/18
Sterke groei toerisme in januari 2018
Ook in de winter blijft het Nederlands toerisme als kool groeien. CBS heeft de voorlopige cijfers ov...
20/04/18
Exclusief voor leden
Utrechts bedrijf levert autonoom vervoer bij Brussels Airport
De raad van bestuur van De Lijn en het directiecomité van Brussels Airport Company hebben he...
20/04/18
Exclusief voor leden
Sterke cijfers RAI ondanks wegvallen autobeurzen
Met 123,3 miljoen euro omzet en een bedrijfsresultaat van 9,6 miljoen euro, heeft RAI Amsterdam de ...
20/04/18
Exclusief voor leden
Recordcijfers voor Vlaams toerisme in 2017
De Vlaamse toeristische sector heeft zich helemaal hersteld van de harde klappen uit 2016. Het aant...
19/04/18
CBS, NBTC en CELTH starten Data & Development Lab Bestemming Nederland
Vandaag hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek, NBTC Holland Marketing en expertisecentrum C...
19/04/18
Exclusief voor leden
Nieuwe wing coaster Toverland bereikt hoogste punt (+ video)
Op 18 april werd het hoogste punt van de gloednieuwe wing coaster Fēnix bereikt in attractiepa...
19/04/18
70.000 gedupeerde reizigers schadeloos gesteld
De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) heeft in de afgelopen 7 jaar 70.000 reizigers, die gedu...
Partners
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk