Geplaatst op: 02-03-2018
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT Media

Nieuwe staatssecretaris wil HollandCity versneld uitrollen

Nieuwe staatssecretaris wil HollandCity versneld uitrollen
Mona Keijzer, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat die toerisme in haar portefeuille heeft, ondersteunt het HollandCity concept van NBTC Holland Marketing dat moet zorgen voor een spreiding van toeristen over Nederland. Er moet wel een versnelling plaatsvinden in de provincies en daar gaat Keijzer zich persoonlijk mee bezighouden. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer die woensdag 7 maart in een Algemeen Overleg wordt besproken. Van het terugdraaien van de bestuursafspraken waarbij het ruimtelijk economisch beleid naar de provincies is overgedragen, is evenwel geen sprake en dat beperkt wel de slagkracht van de bewindsvrouw.


De staatssecretaris verwacht dat ons land in 2030 zo'n 7 miljoen extra buitenlandse toeristen zal trekken ten opzichte van 2015. Het toerisme naar Nederland groeit sterker dan het Europees gemiddelde en dat van onze buurlanden. De grootste absolute groei en de meeste bezoekers komen traditioneel uit de ons omringende landen (Duitsland +12 %, Groot-Brittannië +7 %, België +5 %). Daarnaast blijft Nederland ook voor bezoekers van buiten de EU een interessante bestemming. Het aantal bezoekers uit de VS en China nam het afgelopen jaar met maar liefst 23% toe. Het aantal bezoekers uit Rusland is met 33% gegroeid.


Belangrijke werkgever

In haar brief stelt Keijzer dat de toeristische sector met 641.000 benen een belangrijke werkgever is. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de totale toeristische bestedingen, in de periode 2010-2016, met bijna 20% toegenomen. "Toerisme verstevigt daarnaast het voorzieningenniveau, de bereikbaarheid van de regio en een goed leefklimaat. Op deze manier draagt toerisme bij aan Nederland als aantrekkelijk land om te wonen, te werken en te investeren”, schrijft ze enthousiast.


Toch signaleert de staatssecretaris ook negatieve gevolgen van toerisme. Zij memoreert daarbij het rapport van de World Travel & Tourism Council dat stelt dat in Amsterdam de gevolgen van drukte zichtbaar worden in de vorm van gevoelens van vervreemding in eigen stad, overbelasting van de publieke ruimte en wachtrijen bij toeristische bezienswaardigheden.


HollandCity versnellen

Om de druk op Amsterdam te verlichten, moeten volgens Keijzer provincies en gemeenten met het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium en instrumenten als de toeristenbelasting het regionale en lokale toerismebeleid vormgeven. "Op nationaal, regionaal en lokaal niveau willen we de economische kansen die toerisme biedt benutten, waarbij we willen voorkomen dat de gevolgen van toerisme de draagkracht van gemeenten en regio’s overstijgt”, schrijft de staatssecretaris die voor zichzelf alleen een rol ziet weggelegd om samen met het NBTC in te zetten op het spreiden van toeristen over het land. "Voor een effectieve spreidingsstrategie is samenwerking nodig van alle partijen: nationale, regionale en lokale overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers.”


De staatssecretaris is een groot voorstander van de spreidingsstrategie HollandCity zoals NBTC die heeft ontwikkeld. "Het concept met de verhaallijnen ligt er en het is nu zaak de HollandCity strategie steeds verder uit te rollen”, schrijft ze aan de Tweede Kamer waarbij ze aangeeft zelf een rol in de versnelling te willen spelen. "Provincies, gemeenten en ondernemers kunnen nieuwe activiteiten aan de strategie toevoegen. Om regionale en lokale initiatieven te ondersteunen wil ik met NBTC kijken hoe we meer kunnen inzetten op kennis- en productontwikkeling. Ik zal de komende tijd met de verschillende provincies in gesprek gaan om te kijken hoe we dit proces kunnen versnellen.”


Saillant detail is dat de staatssecretaris expliciet in haar brief aangeeft dat ze NBTC heeft gevraagd met Amsterdam Marketing in gesprek te gaan om de spreidingsstrategieën ‘Amsterdam Bezoeken Holland Zien’ en ‘HollandCity’, goed op elkaar af te stemmen.Op het Trendcongres Toerisme & Vrije tijd dat we op 5 april samen met de hogescholen Saxion, NHTV, NHL Stenden, Inholland en HZ organiseren, nog veel inspirerende cases hoe het toerisme in de regio kan worden versterkt en overtourism wordt aangepakt. Kijk snel op www.toerismecongres.nl voor alle info of ga direct naar het thema Overtourism of Boost your region.


Kennis- en productontwikkeling noodzakelijk

Keijzer zet verder in op kennisontwikkeling en -ontsluiting waar NBTC een centrale rol speelt maar die kennis wel aan de regio's beschikbaar moet stellen. Ook productontwikkeling wordt meermaals genoemd maar daar is privaat initiatief essentieel om tot goede nieuwe producten en innovaties te komen.


Het Holland Travel Ticket wordt gecontinueerd om buitenlandse toeristen de mogelijkheid te bieden zich door Nederland te verplaatsen. Van de twee beschikbare tickets is de goedkoopste die buiten de spits gebruikt mag worden het meest populair.


Woensdag gaan we in de Tweede Kamer horen wat de Tweede Kamerleden vinden van veel goede intenties maar weinig stevige daden.


Link: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D07278&did=2018D07278
Topics:Beleid
Trefwoorden: beleid, toerisme, rijksbeleid, overtourism, spreiding

||| Blogs |||

21/02/18
Omdenken
Omdenken
21/02/18 · Reis & vervoer · Marcel Baltus | Lees meer
Vastdenken. We hebben er allemaal last van. Vastgeroest in gewoonte, handeling en aanpak. Het wordt...
06/02/18
Zingevend consumptielandschap?
Zingevend consumptielandschap?
06/02/18 · Natuur · Han Verheijden | Lees meer
Nog niet zo heel lang geleden was de zondag de enige vrije dag. Deze werd beschouwd als een rus...
06/02/18
Is toerisme over?
Is toerisme over?
06/02/18 · Toerisme · Hans Dominicus | Lees meer
Overtourism is een nieuwe kreet die men heeft gelanceerd. Het suggereert dat er teveel toerisme is,...
27/12/17
Wake-up call: maak cultuurhistorische binnensteden beleefbaar
De tijd van achteroverleunen is voorbij voor steden met een historisch stadshart. Ook zij moete...
13/12/17
I Have a Dream…
I Have a Dream…
13/12/17 · Reis & vervoer · Marcel Baltus | Lees meer
Het is december. De maand dus van ‘It is the most wonderful time of the year’ en ‘All I want for ...||| Twitter |||

||| Nieuws |||

19/03/18
Burgers Zoo dicht bij eigen warmtecentrale
Vrijdag 16 maart om 15.15 uur hebben diverse betrokken partijen een intentieverklaring ondertekend d...
16/03/18
Mooie groei van vrijetijdssector Rivierenland
De vrijetijdseconomie in Rivierenland is in 2016 met maar liefst 8% gegroeid ten opzichte van 2014....
16/03/18
Nominaties Nationale Evenementenprijzen bekend
De nominaties voor de Nationale Evenementenprijzen zijn bekend. In de categorie ‘Evenementenstad v...
16/03/18
STIRR inspiratiereis 2018 naar de Alpine Pearls
Van 20-23 juni 2018 organiseert Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) een inspiratiereis ...
16/03/18
Lokale vliegtaks voor Eindhoven Airport?
Er komt wellicht een lokale vliegtuigbelasting voor Europese vluchten vanaf Eindhoven Airport. Een...
16/03/18
Paternotte op werkbezoek bij NBTC
Jan Paternotte (D66) is een groot voorstander van het spreiden van het inkomend toerisme in Nederl...
16/03/18
Exclusief voor leden
Efteling slecht kaap van vijf miljoen bezoekers
De Efteling heeft het afgelopen jaar 5,18 miljoen bezoekers ontvangen. In 2016 waren dat er nog 4,7...
16/03/18
Exclusief voor leden
Hoe houden we Schiphol en Amsterdam bereikbaar?
Om Amsterdam en Schiphol bereikbaar te houden worden de grote autosnelwegen verbreed. Voor de toek...
Partners
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk