Geplaatst op: 01-11-2017

Naam organisatie: RECRON

(Deel)branche:vereniging voor recreatieondernemers in Nederland

Website: www.recron.nl


Doelstelling/missie

RECRON wil haar leden optimaal en proactief ondersteunen bij hun ondernemerschap.


Kernactiviteiten

RECRON heeft en ontwikkelt structurele en bepalende invloed in het buitengebied (grond en water/natuur) tem gunste van het ondernemerschap in de recreatiesector.


Speerpunten voor 2017/2018

De komende periode staan twee basistaken centraal bij RECRON. Als eerste een proactieve lobby en belangenbehartiging op het gebied van beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving (Europees, landelijk en provinciaal). Diverse thema's zijn hierbij onder haar aandacht (natuurbeleid en ruimtelijke ordening, fiscale en economische thema's als verhoging lage btw-tarief). De andere basistaak betreft ondersteuning op arbeidsmarktbeleid: lobby en dienstverlening op arbeidsvoorwaarden (cao), scholing en opleiding.

Trefwoorden: brancheorganisaties, trendrapport, verblijfsrecreatie, dagrecreatie

||| Blogs |||

30/11/17
Customer Journey “Teaching 3 weeks on Leisure & Events Management and Tourism in Shanghai”
De pre-exposure fase Een uitnodiging om les te gaan geven als visiting professors bij Shanghai N...
04/03/16
Richting geven aan de groei. Column Jos Vranken
In ieder nummer van Recreatie & Toerisme maakt de redactie ruimte vrij voor een Bedrijfscolumn. ...
23/11/15
Joie de vivre
Joie de vivre
23/11/15 · Onderzoek · Nienke van Boom | Lees meer
Vrijetijd - of ‘leisure’ - wordt vaak geassocieerd met plat vermaak, hedonistisch consumentisme, of...
16/09/15
Productiviteitsdenken kan te ver gaan
In de afgelopen zomer was ik uitgenodigd voor het bezoeken van een toneelvorstelling op een...
26/05/15
DISCUSS! Visitor pressure in cities only a problem when tourism is not economically important
The Centre of Expertise of Leisure, Tourism Hospitality is doing research on the increasing strain t...


||| Twitter |||

||| Nieuws |||

10/04/18
Marieke Politiek per 1 mei bij NBTC verantwoordelijk voor Intell & Insights
Per 1 mei wordt Marieke Politiek als Team Lead verantwoordelijk voor Intell & Insights bij NBTC...
27/03/18
Exclusief voor leden
Sterke stijging aantal wandelaars op routenetwerk Noord-Holland in 2017
De telgegevens van het Wandelnetwerk Noord-Holland over 2017 tonen een sterke stijging van het aan...
21/03/18
Exclusief voor leden
Lente contract VVV promotie en natuur: “Zuinig zijn op natuurlijk kapitaal”
Een dag voor de officiële lente (21 maart 2018) van start gaat, kondigden Natuurmonumenten en VVV ...
20/03/18
Nederlanders zijn gelukkig volkje
Bijna negentig procent van de volwassenen in Nederland zeggen gelukkig te zijn en 3 procent ongelu...
19/03/18
Nederlanders leven steeds langer leven zonder beperkingen
In 2040 zullen zestig jarigen niet alleen langer leven dan de huidige zestigers, ze kunnen ook meer...
22/02/18
Kees van der Most neemt afscheid als manager research bij NBTC
Per 1 juli neemt Kees van der Most afscheid van NBTC Holland Marketing. Van der Most was dertig jaa...
05/02/18
Leiden verwacht effect van EMA
Het European Medicines Agency (EMA) komt naar Amsterdam en daar is de Nederlandse hoofdstad, maar o...
05/02/18
Exclusief voor leden
Nieuw in de Journal of Travel Research
NRIT Media is met haar tijdschriften en Kennisplatform in Nederland dé leverancier van relev...
Partners
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk