Geplaatst op: 16-06-2013
Auteur: Geert Dijks

Watersport moet zichzelf opnieuw uitvinden

Watersport moet zichzelf opnieuw uitvinden

Er is een omslag gaande in watersportland. De wachtlijsten, enige jaren geleden nog heel gewoon, zijn op veel plekken verdwenen. Vergrijzing, minder boten en minder vaardagen raken de jachthavens. Uit onderzoek blijkt dat 70procent van de ondernemers meent dat er wat moet gebeuren.

Qua conjunctuurgevoeligheid doen jachthavens het meestal beter dan andere takken binnen de watersport, maar ook hier staan de tarieven onder druk door een dalende bezettingsgraad. Tot enkele jaren geleden kenden veel jachthavens wachtlijsten. Sinds 2010 is dit luxe scenario verdwenen. De redenen hiervoor zijn een daling van de vraag en een gestage uitbreiding van het aanbod. Diverse havens werden vergroot en er werden nieuwe aangelegd. Ook nam het aantal vaardagen per jacht af, waardoor het aantal passantenovernachtingen in veel havens daalde.


Van bezit naar gebruik

In eerste instantie werd de economische tegenwind als oorzaak aangewezen, maar de omslag blijkt meer fundamentele gronden te hebben. Uit navraag bij stallingsbedrijven en makelaars blijkt dat er boten verdwijnen uit de watersportgebieden: geëxporteerd of op een andere manier verdwenen. Die uitstroom wordt bij een verdere vergrijzing van booteigenaren de komende jaren alleen maar sterker. De jachtwerven en importeurs van boten merken dat nu ook al.

Een grote bedreiging voor de toekomst is de snel oplopende gemiddelde leeftijd van booteigenaren. Deze vergrijzing wordt ook in Duitsland, België en de Verenigde Staten geconstateerd. Wat zorgen baart is het feit dat dit wordt veroorzaakt door een beperkte aanwas van jongere schippers. De paradox is dat onder dertigers en veertigers wel interesse bestaat om te recreëren op het water, maar niet om een boot te bezitten.


Water blijft trekken

De laatste decennia heeft de watersport ingezet op rust, natuur en cultuur. Niet de elementen die de meeste jongeren tijdens een vakantie zoeken. Positief blijft dat mensen, ook jongeren, graag bij of op het water verblijven. Watergebonden recreatie zit in de lift. Sportvissen, inclusief de verkoop van visboten, neemt toe. Kitesurfen is populair. Zeilen alleen is voor veel jongeren niet spannend genoeg als vakantiebesteding, ze willen ’s avonds uitgaan.


Hoewel vernieuwing en differentiatie noodzakelijk zijn voor een gezonde toekomst van de ligplaatsen, is het niet zo dat elke jachthaven moet veranderen. Er is nu te veel eenheidsworst en dat leidt tot prijsdruk bij een overaanbod van ligplaatsen. Elke ondernemer weet dat prijs doorslaggevend wordt als het product homogeen is. De typische stallingshaven met vooral technische voorzieningen blijft, maar de recreatieve havens zullen meer moeten doen om het tij te keren.


Inzetten op vernieuwing

De sector heeft nu de neiging hard op de rem te trappen. Maar waar het nu juist om gaat, is vernieuwing, niet om te verstarren en het oude alleen te saneren. We moeten nieuwe concepten alle ruimte geven en daarmee ontstaan ook kansrijke verdienmodellen.


HISWA Vereniging vertelt beleidsmakers dat een ongebreidelde groei van ligplaatsen niet de goede weg is. Niet nog meer van hetzelfde, maar wel open blijven staan voor vernieuwing en recreatieconcepten in een groter verband. Om aantrekkelijk te blijven voor een nieuwe generatie watersporters is dat gewoon noodzakelijk. We blijven scherp monitoren, kort op de bal zitten en waar nodig acteren. Er is een waarschuwingssignaal afgegeven.

Topics:Watersport
Trefwoorden: watersport


||| Twitter |||

||| Nieuws |||

14/03/18
Blad Zeilen gaat naar Gottmer
New Skool Media kondigt aan dat Zeilen,een van haar mediamerken, verkocht zal worden aan Gottmer Ui...
12/03/18
Exclusief voor leden
Vernieuwde HISWA Boat Show groeit 7%
De vernieuwde HISWA Amsterdam Boat Show trok 37.461 bezoekers en dat is 7% meer dan vorige editie. ...
08/03/18
Exclusief voor leden
Omzet watersportsector groeit
In 2017 groeide de omzet in de watersportsector met 1,0%. Geen forse groei, maar tot en met 2015 ha...
02/03/18
Exclusief voor leden
Friese zeilschool op Innovatielab HISWA
Hoe krijg je kinderen aan het zeilen? Die vraag heeft centraal gestaan bij de innovatie van zeilsc...
01/03/18
Werkconferentie waterrecreatie NHN op 15 maart
Ontwikkelingsbedrijf NHN en de drie bestuurlijke regio’s in Noord-Holland Noord houden op 15 maart ...
16/02/18
TKBN inventariseert kano instapplekken
De Toeristische Kano Bond Nederland heeft een site ontwikkeld waar haar leden makkelijk instapplekk...
06/02/18
Exclusief voor leden
Succes HISWA op Belastingdienst: verhuur kajuitjachten naar laag btw tarief
Bedrijven mogen voortaan onder voorwaarden kajuitzeiljachten tegen het lage btw-tarief verhuren. HI...
05/02/18
HISWA: Windpark Fryslân heeft effecten op watersport niet goed onderzocht
De HISWA ziet niets in de plannen van Windpark Fryslân om 89 hoge windmolens te plaatsen langs de F...
Partners
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk