Geplaatst op: 20-02-2013
Auteur: Aart van der Wulp

Ruimte voor agrarische functies op recreatieterreinen RGV

Ruimte voor agrarische functies op recreatieterreinen RGV
Brandrode runderen op Bussloo zorgen voor extra belevingswaarde.

Het strandbezoek aan intensieve recreatieterreinen in Nederland vertoont al ruim 10 jaar een dalende trend. Hoewel het totaalbezoek aan de terreinen van RGV een stijging laat zien is het aandeel strandbezoek afgenomen. Hoe gaat RGV hiermee om?


De basisinrichting van veel intensieve recreatiestranden vinden hun oorsprong in midden jaren zestig van de vorige eeuw. De behoefte aan strandrecreatie – in beleidstaal van destijds: ‘amphibische recreatie’ – was toen bepalend voor de ontwerpen van deze parken. De afgelopen twee decennia zien we het pure strandbezoek geleidelijk maar fors afnemen. Voorbeeld is recreatiegebied Bussloo in de stedendriehoek Apeldoorn – Deventer – Zutphen. Op een warme topdag in de tachtiger jaren trok Bussloo 50 ŕ 60.000 strandbezoekers. Anno 2012 is het piekbezoek aan stranden gehalveerd tot ongeveer 30.000 bezoekers.

Daling landelijke trend

De daling is een landelijke trend als gevolg van een compleet veranderd landschap aan vrijetijdsmogelijkheden. De veelheid aan evenementen, attracties, het funshoppen, gebruik van social media, korte uitstapjes en goedkoop vliegen, het is maar een kleine greep uit de factoren die onze vrijetijdskeuzes bepalen. Een andere factor is demografische ontwikkelingen. Gezinnen zijn kleiner waarbij de ouders nu beiden buitenshuis werken. Binnen de beperkt beschikbare vrije tijd wordt snel gezapt, de belevingsopbrengst dient kort en hoog te zijn. Met andere woorden: een dagje met de koelbox op het strand is geen vanzelfsprekendheid meer.


Bakens op tijd verzetten

Het is dus zaak om op tijd de bakens te verzetten. Sinds 1999 is er hard aan getrokken om nieuwe bedrijfsmatig aangeboden attracties, evenementen, sport, horeca en wellness toe te voegen aan de recreatiegebieden. Hierdoor vertoont het totaalbezoek aan de recreatieparken toch een stijgende lijn van gemiddeld 10% per jaar.


Agrarisch gebruik

Voor verschillende stranden die overtollig zijn geworden, zoeken we nieuwe functies die inkomsten genereren en tegelijk bijdragen aan recreatieve waarden. Op enkele terreinen is agrarisch gebruik ingevoerd met runderen die zich goed verdragen met recreanten. Bij grootschalige evenementen worden graslanden ingezet als parkeerterrein.

Belangrijke trend voor de komende tijd: een veel meer geďntegreerd gebruik van recreatieterreinen: recreatief, agrarisch, energiewinning, groene en blauwe ecoservices. Alleen door voortdurend te blijven schakelen en veranderen blijven we de consument aan ons binden en wordt het geld verdiend om de recreatieparken up-to-date houden.

Recreatie & Toerisme december 2012 nummer 6.

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

16/01/18
Exclusief voor leden
Zuid-Holland investeert in aantrekkelijker natuur voor bewoners
De Zuid-Hollandse natuur- en recreatiegebieden worden met een gemiddeld rapportcijfer 7,8 door de ...
08/01/18
Rivierenland presenteert recreatierivier Maas tijdens Vakantiebeurs
Van 10 tot en met 14 januari is het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland aanwezig op d...
30/11/17
Exclusief voor leden
Meer recreatie bij dijk Salmsteke
Dijkversterking bij het Utrechtse Salmsteke combineert doelen voor recreatie en natuurontwikkeling....
30/11/17
Exclusief voor leden
44% broedvogels op Rode Lijst
Vandaag is de nieuwe Rode Lijst van broedvogels vastgesteld. Sovon Vogelonderzoek Nederland beoord...
28/11/17
13 gastheren NP Utrechtse Heuvelrug erbij
Dertien deelnemers van de IVN-cursus ‘Gastheer van het Landschap’ in Nationaal Park Utrechtse Heuv...
23/11/17
Trendrapport Live: Levendige branche op zoek naar balans
Tijdens de eerste editie van het event Trendrapport Live is het nieuwe Trendrapport toerisme, recr...
10/11/17
Exclusief voor leden
Omdenken in biodiversiteit smaakt naar meer
Direct na de zomer werden de bewoners van Het Groene Woud uitgedaagd tot ‘omdenken’ en met ‘out-of...
06/11/17
Exclusief voor leden
Utrechtse Heuvelrug verlengen?
Na de Hoge Veluwe en de Biesbosch is de Utrechtse Heuvelrug het bekendste Nationale Park onder Ned...
Partners
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk