Geplaatst op: 20-02-2013
Auteur: Aart van der Wulp

Ruimte voor agrarische functies op recreatieterreinen RGV

Ruimte voor agrarische functies op recreatieterreinen RGV
Brandrode runderen op Bussloo zorgen voor extra belevingswaarde.

Het strandbezoek aan intensieve recreatieterreinen in Nederland vertoont al ruim 10 jaar een dalende trend. Hoewel het totaalbezoek aan de terreinen van RGV een stijging laat zien is het aandeel strandbezoek afgenomen. Hoe gaat RGV hiermee om?


De basisinrichting van veel intensieve recreatiestranden vinden hun oorsprong in midden jaren zestig van de vorige eeuw. De behoefte aan strandrecreatie – in beleidstaal van destijds: ‘amphibische recreatie’ – was toen bepalend voor de ontwerpen van deze parken. De afgelopen twee decennia zien we het pure strandbezoek geleidelijk maar fors afnemen. Voorbeeld is recreatiegebied Bussloo in de stedendriehoek Apeldoorn – Deventer – Zutphen. Op een warme topdag in de tachtiger jaren trok Bussloo 50 à 60.000 strandbezoekers. Anno 2012 is het piekbezoek aan stranden gehalveerd tot ongeveer 30.000 bezoekers.

Daling landelijke trend

De daling is een landelijke trend als gevolg van een compleet veranderd landschap aan vrijetijdsmogelijkheden. De veelheid aan evenementen, attracties, het funshoppen, gebruik van social media, korte uitstapjes en goedkoop vliegen, het is maar een kleine greep uit de factoren die onze vrijetijdskeuzes bepalen. Een andere factor is demografische ontwikkelingen. Gezinnen zijn kleiner waarbij de ouders nu beiden buitenshuis werken. Binnen de beperkt beschikbare vrije tijd wordt snel gezapt, de belevingsopbrengst dient kort en hoog te zijn. Met andere woorden: een dagje met de koelbox op het strand is geen vanzelfsprekendheid meer.


Bakens op tijd verzetten

Het is dus zaak om op tijd de bakens te verzetten. Sinds 1999 is er hard aan getrokken om nieuwe bedrijfsmatig aangeboden attracties, evenementen, sport, horeca en wellness toe te voegen aan de recreatiegebieden. Hierdoor vertoont het totaalbezoek aan de recreatieparken toch een stijgende lijn van gemiddeld 10% per jaar.


Agrarisch gebruik

Voor verschillende stranden die overtollig zijn geworden, zoeken we nieuwe functies die inkomsten genereren en tegelijk bijdragen aan recreatieve waarden. Op enkele terreinen is agrarisch gebruik ingevoerd met runderen die zich goed verdragen met recreanten. Bij grootschalige evenementen worden graslanden ingezet als parkeerterrein.

Belangrijke trend voor de komende tijd: een veel meer geïntegreerd gebruik van recreatieterreinen: recreatief, agrarisch, energiewinning, groene en blauwe ecoservices. Alleen door voortdurend te blijven schakelen en veranderen blijven we de consument aan ons binden en wordt het geld verdiend om de recreatieparken up-to-date houden.

Recreatie & Toerisme december 2012 nummer 6.


||| Twitter |||

||| Nieuws |||

16/04/18
Elf natuurmusea programmeren dezelfde tentoonstelling
In het Natuurhistorisch Museum Rotterdam vond zaterdagavond 14 april de landelijke aftrap van de Ned...
09/04/18
Staatsbosbeheer en Wandelnet werken samen aan de kwaliteit van wandelen
Staatsbosbeheer en Stichting Wandelnet gaan samenwerken om de aanleg en het onderhoud van Lange-Af...
21/03/18
Keukenhof 2018 geopend
Op dinsdag 20 maart is de grootste tijdelijke attractie van Nederland officieel geopend: Keukenhof....
21/03/18
Exclusief voor leden
Lente contract VVV promotie en natuur: “Zuinig zijn op natuurlijk kapitaal”
Een dag voor de officiële lente (21 maart 2018) van start gaat, kondigden Natuurmonumenten en VVV ...
16/03/18
Ontwakend Limburg centraal in nieuwe film VVV
VVV Zuid-Limburg en Submedia Producties hebben een nieuwe film gemaakt waar het Zuid-Limburgse land...
13/03/18
Exclusief voor leden
Boomfeestdag 2018 veel aandacht voor essen
Woensdag 14 maart is Prinses Irene voor de eerste keer in de geschiedenis van de Boomfeestdag aanw...
12/03/18
Waarschijnlijk 70 tot 90 procent minder plastic flesjes bij restafval
Om na vele jaren een doorbraak te forceren in de strijd tegen plasticsoep, komt staatssecretaris St...
07/03/18
Exclusief voor leden
275 miljoen euro voor gezonder water
Enkele grote wateren in Nederland kampen met een gebrek aan zuurstof of een overdaad aan slib. Omda...
Partners
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk